مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در آستانه برگزاری آزمون مطرح کرد نحوه رفع نقص کارت داوطلبان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

ربات کشاورز: مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی با اشاره به این که آزمون دستگاه های استخدامی ساعت ۹ بامداد روز جمعه ۱۷ اسفند برگزار می شود، بر رعایت مواردی از طرف داوطلبان تاکید نمود.
مهندس آشنا در گفت و گو با ایسنا، تعداد کل نفراتی که در آزمون ثبت نام کردند ۲۲۷ هزار و ۸۹۱ نفر عنوان نمود و اضافه کرد: ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی روز جمعه ۱۷ اسفند انجام می شود. فرآیند آزمون از ساعت ۸ و نیم بامداد آغاز می شود و شرکت کنندگان باید ساعت ۸ و نیم در حوزه ها حضور داشته باشند و دفترچه ها از ساعت ۹ بامداد توزیع می شود.
وی درباره احتمال نقص کارت داوطلبان و روش های رفع آن اظهار داشت: داوطلبان از روز ۱۳ اسفند می توانند با ورود به سایت کارت های ورود به جلسه آزمون را پرینت بگیرند و اگر فردی به هر دلیلی مشکلی در کارت داشته باشد در سایت، آدرس باجه های رفع نقص سراسر کشور اعلام می شود و از روز ۱۴ اسفند می توانند با بازگشت به باجه های اعلام شده مبادرت به رفع نقص کارت خود کنند. ما پیشنهاد می نماییم تا پیش از روز آزمون کارهای مربوط به رفع نقص را انجام دهند که روز آزمون با استرس و عجله برای انجام این کار مواجه نشوند.
آشنا با بیان این که این آزمون در کل استان های کشور و در بیشتر از ۲۰۰ شعبه برگزار می شود، درباره اعلام نتایج آزمون اظهار داشت: ابتدا باید نتایج آزمون کتبی مشخص شود و بعد دستگاه ها برای پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت زمان مصاحبه را مشخص می کنند، سپس فرآیند مصاحبه نتایج آن بازمی گردد و سپس اعلام می شود. بالقطع این فرآیند در زمانی کوتاه صورت نمی گیرد. نتایج آزمون کتبی هم پس از جمع آوری و تصحیح پاسخنامه ها در پروفایل شرکت کنندگان نمایش داده می شود.