مدیر مركز آزمون جهاد دانشگاهی در آستانه برگزاری آزمون مطرح كرد نحوه رفع نقص كارت داوطلبان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

ربات كشاورز: مدیر مركز آزمون جهاد دانشگاهی با اشاره به این كه آزمون دستگاه های استخدامی ساعت ۹ بامداد روز جمعه ۱۷ اسفند برگزار می شود، بر رعایت مواردی از طرف داوطلبان تاكید نمود.
مهندس آشنا در گفت و گو با ایسنا، تعداد كل نفراتی كه در آزمون ثبت نام كردند ۲۲۷ هزار و ۸۹۱ نفر عنوان نمود و اضافه كرد: ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی روز جمعه ۱۷ اسفند انجام می شود. فرآیند آزمون از ساعت ۸ و نیم بامداد آغاز می شود و شركت كنندگان باید ساعت ۸ و نیم در حوزه ها حضور داشته باشند و دفترچه ها از ساعت ۹ بامداد توزیع می شود.
وی درباره احتمال نقص كارت داوطلبان و روش های رفع آن اظهار داشت: داوطلبان از روز ۱۳ اسفند می توانند با ورود به سایت كارت های ورود به جلسه آزمون را پرینت بگیرند و اگر فردی به هر دلیلی مشكلی در كارت داشته باشد در سایت، آدرس باجه های رفع نقص سراسر كشور اعلام می شود و از روز ۱۴ اسفند می توانند با بازگشت به باجه های اعلام شده مبادرت به رفع نقص كارت خود كنند. ما پیشنهاد می نماییم تا پیش از روز آزمون كارهای مربوط به رفع نقص را انجام دهند كه روز آزمون با استرس و عجله برای انجام این كار مواجه نشوند.
آشنا با بیان این كه این آزمون در كل استان های كشور و در بیشتر از ۲۰۰ شعبه برگزار می شود، درباره اعلام نتایج آزمون اظهار داشت: ابتدا باید نتایج آزمون كتبی مشخص شود و بعد دستگاه ها برای پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت زمان مصاحبه را مشخص می كنند، سپس فرآیند مصاحبه نتایج آن بازمی گردد و سپس اعلام می شود. بالقطع این فرآیند در زمانی كوتاه صورت نمی گیرد. نتایج آزمون كتبی هم پس از جمع آوری و تصحیح پاسخنامه ها در پروفایل شركت كنندگان نمایش داده می شود.