در گفت وگو با ایسنا اعلام شد تولید سلول های كبدی و قلبی از سلول های پرتوان انسانی، نتایج پیوند در فاز حیوانی

به گزارش ربات كشاورز گروهی از پژوهشگران كشور با تمایز و تولید سلول های بنیادی پرتوان انسانی، به سلول های كبدی و قلبی دست پیدا كردند و این سلول ها به مدل حیوانی موش پیوند زده شد و به قول آنها نتایج این تحقیقات در فاز حیوانی مناسب بوده است و در تلاش هستند تا با پیوند این سلول ها در حیوانات بزرگتر چون میمون از این روش برای درمان بیماری های قلبی- عروقی و كبد استفاده كنند.
دكتر حسین بهاروند، مجری طرح در گفتگو با ایسنا، بیماری های قلبی و كبدی را از عوامل اصلی مرگ و میر در دنیا دانست و اظهار داشت: از این رو برای درمان این بیماری ها نیاز به استراتژی های درمانی جدید به شدت احساس می شود كه در این راستا استفاده از سلول های بنیادی و مشتقات آنها یك گزینه راهبردی به حساب می آید.
وی افزود: بر این اساس ما موفق به تولید و یا جداسازی سلول های بنیادی پرتوان (Pluripotent Stem Cell) شامل سلول های بنیادی جنینی (Embryonic) و همینطور سلول های بنیادی خاص بافتی (Tissue-Specific Stem Cell) بعنوان منابع مختلف رسیدن به سلول های كبدی و قلبی شدیم.
بهاروند با اشاره به اینكه در این مطالعات ما در تلاش هستیم این سلول ها، كاربردی باشند، تصریح كرد: از این رو در گام اول به سراغ این رفتیم كه بتوانیم از این سلول ها، سلول های دلخواه یعنی سلول های قلبی و كبدی تولید نماییم كه برای این منظور سلول های دودمان كبدی و قلبی از سلول های بنیادی مزبور تولید شدند.
مجری طرح با اشاره به اینكه سلول های مورد نیاز از روش های تمایز خود به خود، دستكاری ژنتیكی، تمایز هدفمند با استفاده از عوامل رشد و كوچك مولكول ها و هم كشتی (Co-Culture) با سلول های دیگر، دستكاری ماده زمینه برون سلولی و یا دستكاری های ژنتیكی حاصل شد، افزود: علاوه بر آن تأثیر مهندسی بافت و نانو در تمایز و تولید سلول های دودمان مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
این محقق تصریح كرد: تولید سلول های بنیادی و پرتوان القایی (iPS) از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی هم سبب فراهم آوردن سلول بنیادی خاص هر فرد شده است. تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی از بیماران سبب ایجاد مدل بیماری های كبدی و قلبی در محیط آزمایشگاهی شد.
بهاروند، گام دوم این مطالعات را استفاده از سلول های دودمان كبدی و قلبی-عروقی در حیوانات مدل صدمه های كبدی و قلبی ذكر كرد و افزود: در این فاز سلول های بنیادی تولید شده در حیوانات مدل بیماری قلبی و كبدی پیوند زده شد كه نتایج قابل قبولی را كسب كردیم.
مجری طرح با اشاره به اینكه در هدف گام سوم این طرح این است كه بتوانیم سلول های تولیدی را در انسان و در كارآزمایی های بالینی استفاده نماییم، اظهار نمود: بر این اساس كارآزمایی های بالینی مختلف با استفاده از سلول های بنیادی مانند صدمه های كبدی و قلبی-عروقی برای كاربردی كردن دانش سلول های بنیادی انجام شده است و در فاز تحقیقاتی تابحال به پاسخ قانع كننده ای نرسیده ایم.
وی خاطرنشان كرد: نتایج به دست آمده هم در مجلات بین المللی به چاپ رسید تا بتوانیم یافته های به دست آمده را در معرض نقد قرار دهیم.
بهاروند با اشاره به مطالعات فاز حیوانی این طرح، خاطرنشان كرد: در فاز حیوانی، سلول های بنیادی را به مدل كبدی و قلبی موش پیوند دادیم كه در این فاز پاسخ های مثبتی دریافت كردیم؛ ولی این نتایج به معنای دریافت پاسخ مناسب در انسان نیست. از این رو لازم است سلول های بنیادی در سطح جانوری از موش به سطح بالاتر یعنی میمون ها پیوند زده شود.
این طرح با عنوان “تمایز و فناوری سلول های بنیادی جهت استفاده در پزشكی بازساختی قلب و كبد” در سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی رتبه اول پژوهش های بنیادی را در گروه زیست فناوری و علوم پایه پزشكی به دست آورد.