در گفت وگو با ایسنا اعلام شد تولید سلول های کبدی و قلبی از سلول های پرتوان انسانی، نتایج پیوند در فاز حیوانی

به گزارش ربات کشاورز گروهی از پژوهشگران کشور با تمایز و تولید سلول های بنیادی پرتوان انسانی، به سلول های کبدی و قلبی دست پیدا کردند و این سلول ها به مدل حیوانی موش پیوند زده شد و به قول آنها نتایج این تحقیقات در فاز حیوانی مناسب بوده است و در تلاش هستند تا با پیوند این سلول ها در حیوانات بزرگتر چون میمون از این روش برای درمان بیماری های قلبی- عروقی و کبد استفاده کنند.
دکتر حسین بهاروند، مجری طرح در گفتگو با ایسنا، بیماری های قلبی و کبدی را از عوامل اصلی مرگ و میر در دنیا دانست و اظهار داشت: از این رو برای درمان این بیماری ها نیاز به استراتژی های درمانی جدید به شدت احساس می شود که در این راستا استفاده از سلول های بنیادی و مشتقات آنها یک گزینه راهبردی به حساب می آید.
وی افزود: بر این اساس ما موفق به تولید و یا جداسازی سلول های بنیادی پرتوان (Pluripotent Stem Cell) شامل سلول های بنیادی جنینی (Embryonic) و همینطور سلول های بنیادی خاص بافتی (Tissue-Specific Stem Cell) بعنوان منابع مختلف رسیدن به سلول های کبدی و قلبی شدیم.
بهاروند با اشاره به اینکه در این مطالعات ما در تلاش هستیم این سلول ها، کاربردی باشند، تصریح کرد: از این رو در گام اول به سراغ این رفتیم که بتوانیم از این سلول ها، سلول های دلخواه یعنی سلول های قلبی و کبدی تولید نماییم که برای این منظور سلول های دودمان کبدی و قلبی از سلول های بنیادی مزبور تولید شدند.
مجری طرح با اشاره به اینکه سلول های مورد نیاز از روش های تمایز خود به خود، دستکاری ژنتیکی، تمایز هدفمند با استفاده از عوامل رشد و کوچک مولکول ها و هم کشتی (Co-Culture) با سلول های دیگر، دستکاری ماده زمینه برون سلولی و یا دستکاری های ژنتیکی حاصل شد، افزود: علاوه بر آن تأثیر مهندسی بافت و نانو در تمایز و تولید سلول های دودمان مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
این محقق تصریح کرد: تولید سلول های بنیادی و پرتوان القایی (iPS) از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی هم سبب فراهم آوردن سلول بنیادی خاص هر فرد شده است. تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی از بیماران سبب ایجاد مدل بیماری های کبدی و قلبی در محیط آزمایشگاهی شد.
بهاروند، گام دوم این مطالعات را استفاده از سلول های دودمان کبدی و قلبی-عروقی در حیوانات مدل صدمه های کبدی و قلبی ذکر کرد و افزود: در این فاز سلول های بنیادی تولید شده در حیوانات مدل بیماری قلبی و کبدی پیوند زده شد که نتایج قابل قبولی را کسب کردیم.
مجری طرح با اشاره به اینکه در هدف گام سوم این طرح این است که بتوانیم سلول های تولیدی را در انسان و در کارآزمایی های بالینی استفاده نماییم، اظهار نمود: بر این اساس کارآزمایی های بالینی مختلف با استفاده از سلول های بنیادی مانند صدمه های کبدی و قلبی-عروقی برای کاربردی کردن دانش سلول های بنیادی انجام شده است و در فاز تحقیقاتی تابحال به پاسخ قانع کننده ای نرسیده ایم.
وی خاطرنشان کرد: نتایج به دست آمده هم در مجلات بین المللی به چاپ رسید تا بتوانیم یافته های به دست آمده را در معرض نقد قرار دهیم.
بهاروند با اشاره به مطالعات فاز حیوانی این طرح، خاطرنشان کرد: در فاز حیوانی، سلول های بنیادی را به مدل کبدی و قلبی موش پیوند دادیم که در این فاز پاسخ های مثبتی دریافت کردیم؛ ولی این نتایج به معنای دریافت پاسخ مناسب در انسان نیست. از این رو لازم است سلول های بنیادی در سطح جانوری از موش به سطح بالاتر یعنی میمون ها پیوند زده شود.
این طرح با عنوان “تمایز و فناوری سلول های بنیادی جهت استفاده در پزشکی بازساختی قلب و کبد” در سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی رتبه اول پژوهش های بنیادی را در گروه زیست فناوری و علوم پایه پزشکی به دست آورد.