مدیرکل امور بین الملل جهاد دانشگاهی: برنامه ریزی برای فعالیت جهاد دانشگاهی در عراق و سوریه

به گزارش ربات کشاورز مدیر کل امور بین المللی جهاد دانشگاهی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی به دنبال آن است تا بستری را به منظور حضور خود در مجامع بین المللی برای عرضه توان تکنولوژیکی خود، مهیا کند.
محسن مرادی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: الان جهاد دانشگاهی در بحث ارتباطات بین المللی در حال انجام کار مشترک با کشورهایی همچون باکو، آفریقا و مالزی است. علاوه بر آن فعالیت هایی را آغاز کرده ایم تا در کشورهای عراق و سوریه هم فعالیت های جدی را دنبال نماییم.
وی با اشاره به اینکه یکی از عللی که سبب شده تا بعضی از ایرانیان در برخی از کشورها تجربه ناموفقی را داشته باشند، فعالیت به صورت غیرحرفه ای بوده است، اظهار نمود: اما جهاد دانشگاهی در صدد است تا بعنوان یک مجموعه فن آفرین و پژوهشی فارغ از مباحث سیاسی و مالی وارد حوزه بین الملل شود و به دنبال فراهم کردن بستری مناسب برای نمایش دادن توان تکنولوژیکی و فن آفرینی خود است.
مرادی تصریح کرد: هم اکنون جهاد دانشگاهی به مرزی از علم و دانش رسیده است که می تواند دست آوردهای خویش را به مجامع بین المللی عرضه نماید.
وی توضیح داد: یکی از عللی که سبب شده بود تا جهاد دانشگاهی نتواند آنقدر در حوزه بین المللی وورد پیدا کند این بوده که این مجموعه طی ۳۶ سال قبل تمرکز خویش را بر ایجاد راهکارهایی جهت پاسخ گویی به نیازهای داخلی قرار داده بود و تمرکز آن در بازارهای خارجی نبوده است.
وی با تصریح بر اینکه اما الان زمان آن رسیده تا گام های بزرگ تری را برداریم، بیان کرد: ازاین رو نه تنها در عراق و سوریه حتی به دنبال آن هستیم تا زمینه حضور خویش را در کشورهای توسعه یافته هم باز نماییم.
مدیر کل امور بین المللی جهاد دانشگاهی با حضور در دفتر ایسنا، منطقه خراسان شمالی در پاسخ به این سوال که تقاضاها از جانب کشور عراق و سوریه از مجموعه جهاد دانشگاهی چه چیزی بوده است؟ اظهار داشت: این دو کشور تقاضاهایی در زمینه خدمات پزشکی، عرضه توانمندی های پزشکی و خدمات تکنولوژیکی از این مجموعه داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی در مباحث فنی و مهندسی و در حوزه ساخت و تولید تجهیزات صنعت نفت و گاز صاحب سبک است و می توانیم از این دست آوردها در عرصه بین الملل استفاده نماییم.