مدیركل امور بین الملل جهاد دانشگاهی: برنامه ریزی برای فعالیت جهاد دانشگاهی در عراق و سوریه

به گزارش ربات كشاورز مدیر كل امور بین المللی جهاد دانشگاهی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی به دنبال آن است تا بستری را به منظور حضور خود در مجامع بین المللی برای عرضه توان تكنولوژیكی خود، مهیا كند.
محسن مرادی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: الان جهاد دانشگاهی در بحث ارتباطات بین المللی در حال انجام كار مشترك با كشورهایی همچون باكو، آفریقا و مالزی است. علاوه بر آن فعالیت هایی را آغاز كرده ایم تا در كشورهای عراق و سوریه هم فعالیت های جدی را دنبال نماییم.
وی با اشاره به اینكه یكی از عللی كه سبب شده تا بعضی از ایرانیان در برخی از كشورها تجربه ناموفقی را داشته باشند، فعالیت به صورت غیرحرفه ای بوده است، اظهار نمود: اما جهاد دانشگاهی در صدد است تا بعنوان یك مجموعه فن آفرین و پژوهشی فارغ از مباحث سیاسی و مالی وارد حوزه بین الملل شود و به دنبال فراهم كردن بستری مناسب برای نمایش دادن توان تكنولوژیكی و فن آفرینی خود است.
مرادی تصریح كرد: هم اكنون جهاد دانشگاهی به مرزی از علم و دانش رسیده است كه می تواند دست آوردهای خویش را به مجامع بین المللی عرضه نماید.
وی توضیح داد: یكی از عللی كه سبب شده بود تا جهاد دانشگاهی نتواند آنقدر در حوزه بین المللی وورد پیدا كند این بوده كه این مجموعه طی ۳۶ سال قبل تمركز خویش را بر ایجاد راهكارهایی جهت پاسخ گویی به نیازهای داخلی قرار داده بود و تمركز آن در بازارهای خارجی نبوده است.
وی با تصریح بر اینكه اما الان زمان آن رسیده تا گام های بزرگ تری را برداریم، بیان كرد: ازاین رو نه تنها در عراق و سوریه حتی به دنبال آن هستیم تا زمینه حضور خویش را در كشورهای توسعه یافته هم باز نماییم.
مدیر كل امور بین المللی جهاد دانشگاهی با حضور در دفتر ایسنا، منطقه خراسان شمالی در پاسخ به این سوال كه تقاضاها از جانب كشور عراق و سوریه از مجموعه جهاد دانشگاهی چه چیزی بوده است؟ اظهار داشت: این دو كشور تقاضاهایی در زمینه خدمات پزشكی، عرضه توانمندی های پزشكی و خدمات تكنولوژیكی از این مجموعه داشته اند.
وی خاطرنشان كرد: جهاد دانشگاهی در مباحث فنی و مهندسی و در حوزه ساخت و تولید تجهیزات صنعت نفت و گاز صاحب سبك است و می توانیم از این دست آوردها در عرصه بین الملل استفاده نماییم.