با این کوله پشتی وزن بار را کمتر احساس می کنید

ربات کشاورز: کوله پشتی طراحی شده که تا ۸۶ درصد از وزن بار می کاهد و از لطمه به مفصل ها و شانه جلوگیری می کند.
دریافت ۲ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، HoverGlide تا ۸۶ درصد از وزن بار می کاهد و در طراحی آن از طناب های بانجی استفاده شده است. این کوله پشتی طوری طراحی شده که بار را در ارتفاع معینی نگه می دارد و یک تأثیر شناور به وجود می آورد. نیروهای ارتش آمریکا باز این کوله پشتی را آزمایش کرده اند. بگفته تولید کنندگان وسیله مذکور از لطمه به شانه و مفصل ها جلوگیری می کند.