با این كوله پشتی وزن بار را كمتر احساس می كنید

ربات كشاورز: كوله پشتی طراحی شده كه تا ۸۶ درصد از وزن بار می كاهد و از لطمه به مفصل ها و شانه جلوگیری می كند.
دریافت 2 MB به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، HoverGlide تا ۸۶ درصد از وزن بار می كاهد و در طراحی آن از طناب های بانجی استفاده شده است. این كوله پشتی طوری طراحی شده كه بار را در ارتفاع معینی نگه می دارد و یك تأثیر شناور به وجود می آورد. نیروهای ارتش آمریكا باز این كوله پشتی را آزمایش كرده اند. بگفته تولید كنندگان وسیله مذكور از لطمه به شانه و مفصل ها جلوگیری می كند.