معاون صندوق نوآوری خبر داد: حمایت مالی صندوقهای پژوهشی از استارت آپ ها و ایده های نو

ربات کشاورز: معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی از حمایت صندوق های پژوهش و فناوری از استارت آپها، شرکتهای فناوری و ایده های نو آگاهی داد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، دکتر رضا قربانی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم رونمایی از همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری اظهار داشت: صندوق های پژوهش و فناوری طبق برنامه سوم توسعه تأسیس شده اند؛ این صندوق ها وظایفی در حوزه توسعه فناوری دارند که اعطای تسهیلات یکی از اقدامات آنهاست.
وی با اشاره به اینکه صندوق های پژوهش و فناوری در جغرافیای کشور پراکنده هستند، اظهار داشت: هر یک از صندوق های پژوهش و فناوری در زمینه تخصصی فعالیت می نمایند که همین سوژه یک امتیاز برای شرکت های دانش بنیان شمرده می شود.
معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به همکاری جدید صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کرد: در مدل همکاری جدید، تسهیلات و خدمات از این پس از طرف صندوق های پژوهش و فناوری به شرکت های دانش بنیان اعطا می شود و این نوعی برون سپاری شمرده می شود.
قربانی با اشاره به اینکه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری دو مدل تعریف شده است، اظهار داشت: در این مدل، تسهیلات مستقیم و خط اعتباری در نظر گرفته شده است؛ این مدل جدید برای ۱۲ صندوق است و بالغ بر هزار میلیارد تومان است؛ از این میزان ۲۱۶ میلیارد تومان در چارچوب تسهیلات و ۷۰۰ میلیارد تومان در چارچوب خط اعتباری به صندوق های پژوهش و فناوری از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یافته است.
معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد: با این تسهیلات صندوق های پژوهش و فناوری می توانند مبادرت به اعطای تسهیلات به شرکت ها کنند و در امتداد اساس نامه خود فعالیت داشته باشند؛ اعطای خط اعتباری به این صندوق ها دیگر مدل همکاری ماست؛ در این مدل خط اعتباری صندوق های پژوهش و فناوری عملاً عامل صندوق نوآوری و شکوفایی هستند به گونه ای که طرح ها را بررسی و ارزیابی می کنند و پس از انعکاس قرارداد و نظارت تأمین مالی از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می شود.
قربانی اشاره کرد: امیدواریم با تخصیص این هزار میلیارد تومان به صندوق های پژوهش و فناوری، شرکتهای دانش بنیان بتوانند راحت تر به تسهیلات صندوق دسترسی پیدا کنند.
معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کرد: تا آخر سال کل صندوق هایی که تقاضای خودرا نمایش کرده باشند و پرونده ای در صندوق نوآوری داشته باشند را تأمین مالی خواهیم کرد.
قربانی گفت یکی از خاصیت هایی که تسهیلات مستقیم ما به صندوق های پژوهش و فناوری دارد این است که صندوق نوآوری و شکوفایی از لحاظ قانونی می تواند تنها به شرکت های دانش بنیان تسهیلات اعطا کند و تسهیلات ما خاص شرکت های دانش بنیان است که مراحلی دارد و باید مجوزهایی از طرف معاونت علمی دریافت نمایند تا بعنوان شرکت های دانش بنیان شناخته شوند. ولی فعالان دیگری در حوزه فناوری داریم مانند استارت آپها، شرکت های خلاق و نوآور، شرکت های فناور و… که هنوز نتوانسته اند مجوز دانش بنیانی خودرا بگیرند.
وی افزود: مزیت تسهیلات مستقیم ما به صندوق های پژوهش و فناوری این است که صندوق های پژوهش و فناوری مانعی برای اعطای تسهیلات و حمایت ازاستارت آپها، شرکت های خلاق و نوآور، شرکت های فناور و… ندارند؛ از این رو ما به صورت غیر مستقیم و بوسیله صندوق های پژوهش و فناوری می توانیم از این شرکت های فناوری که دارای ایده نو هستند حمایت نماییم.
به گفته وی برمبنای اساسنامه صندوق های پژوهش و فناوری می تواند از شرکت های دانش بنیان و غیر دانش بنیان حمایت کنند.