با ۲ سرنشین؛ فیلم موتورسیكلت برقی كه هیچ گاه زمین نمی خورد

ربات كشاورز: موتورسیكلتی طراحی شده كه بدون اتكا به هیچ نقطه ای تعادل خودرا حفظ می نماید. این وسیله نقلیه دونفره مجهز به دنده است و می تواند در كمتر از ۶ ثانیه سرعت خودرا به ۱۰۰ كیلومتر برساعت برساند.
دریافت 3 MB به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، یك موتورسیكلت برقی طراحی شده كه بدون اتكا به هیچ نقطه ای، تعادلش را حفظ می نماید. در حقیقت موتورسیكلت C-۱ متعلق به شركت Lit Motors هیچ گاه روی زمین نمی افتد. C-۱ با عرض ۳۸ اینج مجهز به در و دنده است و ظرفیت دو سرنشین را دارد. این خودرو با یكبار شارژ می تواند ۲۰۰ مایل طی نماید. در این وسیله نقلیه از ژیروسكوپ و موتورهای الكتریكی برای حفظ تعادل وسیله نقلیه استفاده می شود. همین طور موتورسیكلت مذكور می تواند در كمتر از ۶ ثانیه سرعت خودرا از صفر به ۱۰۰ كیلومتر برساعت برساند.