تصاویری از نمایشگاه فناوری های صنعتی در آلمان

به گزارش ربات كشاورز نمایشگاهی از جدیدترین و برترین فناوری های صنعتی در هانور آلمان برپا شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از شینهوا، در این نمایشگاه كه تا ۵ آوریل ادامه دارد، جدیدترین و برترین فناوری های صنعتی به نمایش در می آید. امسال هم ۶۵۰۰ شركت كننده از ۷۵ كشور و منطقه جهان در این نمایشگاه حاضر شدند. در این نمایشگاه فناوری های مختلف همچون فناوری های سبك تولیدی، شبكه اینترنتی ۵ و هوش مصنوعی به نمایش درآمدند. در زیر بخش هایی از این نمایشگاه را ببینید: