رئیس جهاد دانشگاهی در گفتگو با ربات كشاورز مطرح كرد از نامگذاری سال تا چرایی عدم برگزاری جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی

ربات كشاورز: رئیس جهاد دانشگاهی در پاسخ به اینكه چرا جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی، مدتی است تشكیل نمی گردد، اظهار نمود: علت العلل را عدم تحقق توقع مورد انتظار از شورایعالی انقلاب فرهنگی در فرماندهی پیشرفت دانش بنیان كشور عنوان نمود. سایر مسائل پیامد این عدم تحقق توقع است. شورایعالی آن كاركرد درستی را كه از آن توقع می رفت، در عرصه سیاست گذاری عالی حوزه فرهنگ و علمی و فناورانه كشور و اجرایی شدن آنها بعللی نتوانسته است به شكل مطلوب ایفا كند.
دكتر حمیدرضا طیبی در گفت و گو با ایسنا، به پاسخگویی به سوالات گوناگون پرداخته و در پاسخ به این سوال كه آیا سیاست گذاری حوزه علمی و فناورانه كشور هم بر عهده شورایعالی انقلاب فرهنگی است، اظهار داشت: از نظر من بله. وقتی مقام معظم رهبری تهیه نقشه جامع علمی و فناورانه كشور، تهیه اسناد گوناگون جانبی آن و نظارت بر اجرایی شدن آنرا بوسیله شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی و فناورانه به شورایعالی انقلاب فرهنگی سپردند این به معنای واگذاری سیاست گذاری عالی حوزه علم و فناوری به این شورا بوده و بالقطع كار دقیق و درستی هم بوده است.
رئیس جهاد دانشگاهی در ادامه در تشریح علل عدم تحقق توقع مورد انتظار از شورایعالی انقلاب فرهنگی متذكر شد: ابتدا لازم است این را توضیح بدهم كه به جهت اینكه با برگزاری انتخابات ها و در گردش های سیاسی دولت ها و مجلس ها برنامه های كشور گرفتار تحول سلیقه ای جدی نشود معمولاً و خصوصاً در كشورهای در حال توسعه سیاست گذاری های عالی در خارج از بدنه دولت و در شوراهایی با تركیب غالب از نخبگان هر حوزه و با حضور ریاست شخص اول اجرایی كشور، وزرا و نمایندگان مرتبط مجلس انجام می شود. در كشور ما به صورت درست در قانون اساسی وظیفه سیاست گذاری برمبنای اصل ۱۱۰ به عهده رهبری گذاشته شده است. امام (ره) و مقام معظم رهبری باز به درستی این مسئولیت در حوزه فرهنگ و علم و فناوری را به عهده شورایعالی انقلاب فرهنگی گذاشته اند.
وی اضافه كرد: علت اینكه در این شورا رئیس جمهور، رئیس شورا و رؤسای قوای مقننه و قضائیه، رؤسای كمیسیون های مرتبط مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدیریت و برنامه ریزی و معاون علمی رئیس جمهور حضور دارند انجام سیاست گذاری های درست و دیدن كلیه الزامات و لوازمات اجرای صحیح آن است.
طیبی در ادامه در پاسخ به این مطلب كه شرایط مملكت نشان داده است یا سیاست گذاری ها غلط است یا درست اجرا نمی شوند، اشاره كرد: برنامه پیشرفت كشور ما و چیدمان نهادی تحقق آن نیاز به یك بازمهندسی جدی دارد. هم مسئولیت ها نامشخص و گوناگون و هم ساختارهای موازی در آن زیاد است. برنامه پیشرفت نیاز به یك فرماندهی واحد دارد و این فرماندهی باید در حوزه ای مستقر باشد كه بیشترین ثبات در آن است و آن حوزه رهبری است منتها در حوزه رهبری باید همانطور كه گفتم تعریف درستی از حوزه سیاست گذاری عالی و حدود آن صورت گیرد.
وی افزود: تفكیك وظایف درستی بین مجمع تشخیص مصلحت و شورایعالی انقلاب فرهنگی باید صورت پذیرد. در خود شورایعالی انقلاب فرهنگی باید تركیب اعضای شورا برای سیاست گذاری عالی فرهنگی و سیاست گذاری عالی علم و فناوری به نظر من متفاوت باشد. سیاست گذاری علمی و فناورانه باید ارتباط مستقیمی با توسعه اقتصادی كشور و دانش بنیان شدن اقتصاد داشته باشد و بر همین مبنا وجود چند اقتصاددان و نخبگان نهادهای صنفی در رابطه با تولید در شورایعالی ضروری می باشد. تكلیف وظایف تعداد زیادی شورایعالی كه در بدنه دولت حضور دارند مثل شورایعالی اقتصاد، شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری و چند شورایعالی دیگر با حوزه سیاستگذاری عالی كشور باید مشخص شود.
رئیس جهاد دانشگاهی همین طور عنوان كرد: مطلب مهم بعدی رابطه بین حوزه سیاستگذاری عالی و حوزه برنامه ریزی اجرایی می باشد كه باید درست تعریف و گردش كار بین آنها روان شود. اگر وظیفه برنامه ریزی اجرایی پیاده سازی سیاستگذاری عالی را به عهده دولت بدانیم، شرح وظایف وزارتخانه ها و خصوصاً وزارتخانه های صنعتی، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت علوم، معاونت علم و فناوری با برنامه پیشرفت دانش بنیان كشور باید مشخص شوند. اساس كار در وزارتخانه های صنعتی و حتی وزارت جهاد كشاورزی و حتی خیلی از سازمان های مهم اقتصادی كشور چه در بخش دولتی و چه بخش غیردولتی و شبه خصوصی اقتصاد منبع بنیان است كه باید به اقتصاد دانش بنیان تغییر جهت داده شوند.
طیبی در تشریح اینكه آیا نیازمند طراحی جدیدی برای برنامه پیشرفت كشور هستیم، توضیح داد: همه كشورهایی كه مسیر پیشرفت را طی كرده اند این برنامه ریزی ها را انجام داده اند و اتفاقاً مسیر روشنی است و قابل الگوگیری و بومی سازی متناسب با اقتضائات انقلاب ما. ما نیاز به تفكیك وظایف و چینش درست نهادهایمان داریم. نهادها وجود دارند، كاركردشان درست نیست.
وی اضافه كرد: بااینكه با چینش درست نهادها ساختار نهادی پیشرفت درست می شود ولی این ساختار زمانی قابل استفاده می باشد كه مدیرانی كارآمد و دانش بنیان آنرا اداره كنند. ما در انتخاب مدیران هم باید یك بازمهندسی انجام دهیم. اول باید شاخص های مورد نیاز مدیران مشخص و بر اساس شاخص ها مدیران انتخاب شوند. نكته مهم بعدی منابع مالی برای برنامه پیشرفت كشور است. هم باید امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم گردد و هم شرایطی فراهم گردد كه منابع مالی سرگردان به سمت تحقیق و تولید هدایت شوند. مبارزه قاطع با فساد كه در رأس آن شفافیت فعالیت های اقتصادی می باشد و بعد برخورد با مفسدان باید به صورت جدی صورت گیرد. تنها با حرف زدن كارها درست نمی گردد. به قول پروین اعتصامی:
دین از تو كار خواهد و كار از تو راستی / این درد با مباحثه درمان نمی شود
مردم هم باید همراهی كنند. همه باید صاحب این فرهنگ شویم كه تنها با كار، تولید، عدالت و اخلاق، جامعه ما در راه درست پیشرفت قرار می گیرد.
رئیس جهاد دانشگاهی اشاره كرد: البته مطالب گفته شده به معنای قدرناشناسی از زحمات بهادار انجام گرفته در دبیرخانه شورایعالی نبوده بلكه بیان این مسئله است كه اگر اصلاحات گفته شده انجام پذیرد این زحمات باز به بار كامل می نشینند.
رئیس جهاد دانشگاهی در بخش دیگری از صحبت های خود باز به بحث نامگذاری سال از طرف رهبر معظم انقلاب اشاره نمود و درباره برنامه های جهاد دانشگاهی برای تحقق این شعار اظهار نمود: تمام مطالبی كه در سوالات قبلی شما در رابطه با اصلاح ساختار نهادی عرض كردم نتیجه آنها سرعت بخشیدن به تولید و رونق آن است از تولید علم تا تبدیل آن به فناوری، نوآوری و تولید دانش بنیان و ایجاد اشتغال و ثروت، حاصل یك ساختار نهادی درست است.
وی افزود: جهاد دانشگاهی از شروع تأسیس در سال ۱۳۵۹ الگوسازی توان كشور در جهت تحقق پیشرفت دانش بنیان را در دستور كار خود قرار داده است. الان باز در چارچوب برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی كه مبنای آن داشتن فعالیت های شاخص توسط تمام واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی است و هم بوسیله اجرایی كردن تدریجی سند نقش جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی به دنبال نقش آفرینی جدی جهاد دانشگاهی در پیشرفت دانش بنیان كشور هستیم. دیدار سال قبل ما با رهبر معظم انقلاب و حضور معاون محترم اول و معاون محترم علمی رئیس جمهور در مراسم رونمایی ۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی، زمینه مناسبی را هم برای توسعه فعالیت ها و هم تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه های جهاد دانشگاهی فراهم نموده است. ان شاالله سال ۹۸ و سال ۹۹ سال های بسیار مهمی در تأثیرگذاری جهاد دانشگاهی در رفع وابستگی های كشور و پیشرفت دانش بنیان آن خواهند بود. ان شاالله در سال ۹۸ با تشكیل منظم جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی این شورا باز بتواند نقش واقعی خودرا در برنامه پیشرفت كشور ایفا كند.