رئیس جهاد دانشگاهی در گفتگو با ربات کشاورز مطرح کرد از نامگذاری سال تا چرایی عدم برگزاری جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی

ربات کشاورز: رئیس جهاد دانشگاهی در پاسخ به اینکه چرا جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی، مدتی است تشکیل نمی گردد، اظهار نمود: علت العلل را عدم تحقق توقع مورد انتظار از شورایعالی انقلاب فرهنگی در فرماندهی پیشرفت دانش بنیان کشور عنوان نمود. سایر مسائل پیامد این عدم تحقق توقع است. شورایعالی آن کارکرد درستی را که از آن توقع می رفت، در عرصه سیاست گذاری عالی حوزه فرهنگ و علمی و فناورانه کشور و اجرایی شدن آنها بعللی نتوانسته است به شکل مطلوب ایفا کند.
دکتر حمیدرضا طیبی در گفت و گو با ایسنا، به پاسخگویی به سوالات گوناگون پرداخته و در پاسخ به این سوال که آیا سیاست گذاری حوزه علمی و فناورانه کشور هم بر عهده شورایعالی انقلاب فرهنگی است، اظهار داشت: از نظر من بله. وقتی مقام معظم رهبری تهیه نقشه جامع علمی و فناورانه کشور، تهیه اسناد گوناگون جانبی آن و نظارت بر اجرایی شدن آنرا بوسیله شورای راهبری اجرای نقشه جامع علمی و فناورانه به شورایعالی انقلاب فرهنگی سپردند این به معنای واگذاری سیاست گذاری عالی حوزه علم و فناوری به این شورا بوده و بالقطع کار دقیق و درستی هم بوده است.
رئیس جهاد دانشگاهی در ادامه در تشریح علل عدم تحقق توقع مورد انتظار از شورایعالی انقلاب فرهنگی متذکر شد: ابتدا لازم است این را توضیح بدهم که به جهت اینکه با برگزاری انتخابات ها و در گردش های سیاسی دولت ها و مجلس ها برنامه های کشور گرفتار تحول سلیقه ای جدی نشود معمولاً و خصوصاً در کشورهای در حال توسعه سیاست گذاری های عالی در خارج از بدنه دولت و در شوراهایی با ترکیب غالب از نخبگان هر حوزه و با حضور ریاست شخص اول اجرایی کشور، وزرا و نمایندگان مرتبط مجلس انجام می شود. در کشور ما به صورت درست در قانون اساسی وظیفه سیاست گذاری برمبنای اصل ۱۱۰ به عهده رهبری گذاشته شده است. امام (ره) و مقام معظم رهبری باز به درستی این مسئولیت در حوزه فرهنگ و علم و فناوری را به عهده شورایعالی انقلاب فرهنگی گذاشته اند.
وی اضافه کرد: علت اینکه در این شورا رئیس جمهور، رئیس شورا و رؤسای قوای مقننه و قضائیه، رؤسای کمیسیون های مرتبط مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدیریت و برنامه ریزی و معاون علمی رئیس جمهور حضور دارند انجام سیاست گذاری های درست و دیدن کلیه الزامات و لوازمات اجرای صحیح آن است.
طیبی در ادامه در پاسخ به این مطلب که شرایط مملکت نشان داده است یا سیاست گذاری ها غلط است یا درست اجرا نمی شوند، اشاره کرد: برنامه پیشرفت کشور ما و چیدمان نهادی تحقق آن نیاز به یک بازمهندسی جدی دارد. هم مسئولیت ها نامشخص و گوناگون و هم ساختارهای موازی در آن زیاد است. برنامه پیشرفت نیاز به یک فرماندهی واحد دارد و این فرماندهی باید در حوزه ای مستقر باشد که بیشترین ثبات در آن است و آن حوزه رهبری است منتها در حوزه رهبری باید همانطور که گفتم تعریف درستی از حوزه سیاست گذاری عالی و حدود آن صورت گیرد.
وی افزود: تفکیک وظایف درستی بین مجمع تشخیص مصلحت و شورایعالی انقلاب فرهنگی باید صورت پذیرد. در خود شورایعالی انقلاب فرهنگی باید ترکیب اعضای شورا برای سیاست گذاری عالی فرهنگی و سیاست گذاری عالی علم و فناوری به نظر من متفاوت باشد. سیاست گذاری علمی و فناورانه باید ارتباط مستقیمی با توسعه اقتصادی کشور و دانش بنیان شدن اقتصاد داشته باشد و بر همین مبنا وجود چند اقتصاددان و نخبگان نهادهای صنفی در رابطه با تولید در شورایعالی ضروری می باشد. تکلیف وظایف تعداد زیادی شورایعالی که در بدنه دولت حضور دارند مثل شورایعالی اقتصاد، شورایعالی علوم تحقیقات و فناوری و چند شورایعالی دیگر با حوزه سیاستگذاری عالی کشور باید مشخص شود.
رئیس جهاد دانشگاهی همین طور عنوان کرد: مطلب مهم بعدی رابطه بین حوزه سیاستگذاری عالی و حوزه برنامه ریزی اجرایی می باشد که باید درست تعریف و گردش کار بین آنها روان شود. اگر وظیفه برنامه ریزی اجرایی پیاده سازی سیاستگذاری عالی را به عهده دولت بدانیم، شرح وظایف وزارتخانه ها و خصوصاً وزارتخانه های صنعتی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، معاونت علم و فناوری با برنامه پیشرفت دانش بنیان کشور باید مشخص شوند. اساس کار در وزارتخانه های صنعتی و حتی وزارت جهاد کشاورزی و حتی خیلی از سازمان های مهم اقتصادی کشور چه در بخش دولتی و چه بخش غیردولتی و شبه خصوصی اقتصاد منبع بنیان است که باید به اقتصاد دانش بنیان تغییر جهت داده شوند.
طیبی در تشریح اینکه آیا نیازمند طراحی جدیدی برای برنامه پیشرفت کشور هستیم، توضیح داد: همه کشورهایی که مسیر پیشرفت را طی کرده اند این برنامه ریزی ها را انجام داده اند و اتفاقاً مسیر روشنی است و قابل الگوگیری و بومی سازی متناسب با اقتضائات انقلاب ما. ما نیاز به تفکیک وظایف و چینش درست نهادهایمان داریم. نهادها وجود دارند، کارکردشان درست نیست.
وی اضافه کرد: بااینکه با چینش درست نهادها ساختار نهادی پیشرفت درست می شود ولی این ساختار زمانی قابل استفاده می باشد که مدیرانی کارآمد و دانش بنیان آنرا اداره کنند. ما در انتخاب مدیران هم باید یک بازمهندسی انجام دهیم. اول باید شاخص های مورد نیاز مدیران مشخص و بر اساس شاخص ها مدیران انتخاب شوند. نکته مهم بعدی منابع مالی برای برنامه پیشرفت کشور است. هم باید امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم گردد و هم شرایطی فراهم گردد که منابع مالی سرگردان به سمت تحقیق و تولید هدایت شوند. مبارزه قاطع با فساد که در رأس آن شفافیت فعالیت های اقتصادی می باشد و بعد برخورد با مفسدان باید به صورت جدی صورت گیرد. تنها با حرف زدن کارها درست نمی گردد. به قول پروین اعتصامی:
دین از تو کار خواهد و کار از تو راستی / این درد با مباحثه درمان نمی شود
مردم هم باید همراهی کنند. همه باید صاحب این فرهنگ شویم که تنها با کار، تولید، عدالت و اخلاق، جامعه ما در راه درست پیشرفت قرار می گیرد.
رئیس جهاد دانشگاهی اشاره کرد: البته مطالب گفته شده به معنای قدرناشناسی از زحمات بهادار انجام گرفته در دبیرخانه شورایعالی نبوده بلکه بیان این مسئله است که اگر اصلاحات گفته شده انجام پذیرد این زحمات باز به بار کامل می نشینند.
رئیس جهاد دانشگاهی در بخش دیگری از صحبت های خود باز به بحث نامگذاری سال از طرف رهبر معظم انقلاب اشاره نمود و درباره برنامه های جهاد دانشگاهی برای تحقق این شعار اظهار نمود: تمام مطالبی که در سوالات قبلی شما در رابطه با اصلاح ساختار نهادی عرض کردم نتیجه آنها سرعت بخشیدن به تولید و رونق آن است از تولید علم تا تبدیل آن به فناوری، نوآوری و تولید دانش بنیان و ایجاد اشتغال و ثروت، حاصل یک ساختار نهادی درست است.
وی افزود: جهاد دانشگاهی از شروع تأسیس در سال ۱۳۵۹ الگوسازی توان کشور در جهت تحقق پیشرفت دانش بنیان را در دستور کار خود قرار داده است. الان باز در چارچوب برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی که مبنای آن داشتن فعالیت های شاخص توسط تمام واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی است و هم بوسیله اجرایی کردن تدریجی سند نقش جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی به دنبال نقش آفرینی جدی جهاد دانشگاهی در پیشرفت دانش بنیان کشور هستیم. دیدار سال قبل ما با رهبر معظم انقلاب و حضور معاون محترم اول و معاون محترم علمی رئیس جمهور در مراسم رونمایی ۱۰ طرح فناورانه جهاد دانشگاهی، زمینه مناسبی را هم برای توسعه فعالیت ها و هم تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه های جهاد دانشگاهی فراهم نموده است. ان شاالله سال ۹۸ و سال ۹۹ سال های بسیار مهمی در تأثیرگذاری جهاد دانشگاهی در رفع وابستگی های کشور و پیشرفت دانش بنیان آن خواهند بود. ان شاالله در سال ۹۸ با تشکیل منظم جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی این شورا باز بتواند نقش واقعی خودرا در برنامه پیشرفت کشور ایفا کند.