از سوی معاونت علمی؛ ۲۳۸ اختراع برای حمایت تایید شدند

به گزارش ربات کشاورز کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تابحال بعد از ارزیابی یک هزار و ۳۹۸ درخواست ارسالی پشتیبانی از ۲۳۸ پرونده را تأیید کرد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زمانی که ایده و خلاقیت یک ذهن در پس تولید محصولی باشد نظر افراد بسیاری را جلب می کند. اختراع همواره با یک ابتکار و نوآوری همراه می باشد. پس زمانی که صحبت از یک دستاورد نوآورانه باشد جذب سرمایه گذار هم آسان تر است و راه ها برای ورود یک محصول فناورانه به بازار هموارتر می شود. محصولی که رفاه را به مردمان هدیه می کند و از طرفی اشتغال که دغدغه خانواده ها است رفع می شود.
در این صورت یک گام به رونق تولید نزدیک تر می شویم. پس پشتیبانی از ثبت اختراع اقدامی است که در شکوفایی این مسیر می تواند تأثیرگذار باشد.
در این راستا پشتیبانی از مخترعان ایرانی برای ثبت نوآوری آنها در ادارات ثبت اختراع خارج از کشور یکی از اقدامات است که کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می دهد و با حمایت ۹۰ درصدی از محققان کانون در این راه همگام با مخترعان کشور شده است تا ثبت رسمی دستاوردها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری و ابتکارتشان با ثبت اختراع محقق شود.
در این راستا تا کنون یک هزار و ۳۹۸ درخواست توسط مخترعان به این مرکز ارسال شده است. اما از این تعداد تنها ۲۳۸ پرونده بعد از ارزیابی مورد تأیید برای حمایت قرار گرفته اند. همینطور ۴۸ پتنت با حمایت کانون در دفاتر ثبت اختراع خارجی گرنت شده است.
کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با در نظر گرفتن نیازمندی های کشور در زمینه مالکیت فکری و به صورت خاص مبحث ثبت اختراع خارجی مبادرت به استقرار واحدهای فعال در این عرصه در چارچوب یک مجموعه متمرکز کرده است.
این مرکز که از سال ۱۳۸۴ بعنوان واحد مالکیت فکری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی فعالیت خویش را شروع کرد در سال ۱۳۹۳ و با موافقت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در چارچوب «کانون پتنت ایران» امور در رابطه با حوزه مالکیت فکری و بخصوص ثبت اختراع را در تمامی حوزه های علم و فناوری عهده دار شد.