تا پایان سال ۹۷ مشخص شد؛ اشتغال ۱۴۰ هزار نفری در شرکت های دانش بنیان

ربات کشاورز: تا آخر سال ۹۷ شرکت های دانش بنیان توانستند ۱۴۰ هزار نفر را در حوزه های مختلف به کار بگیرند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، میزان نیروی انسانی جذب شده در شرکت های تأیید شده دانش بنیان تا آخر سال گذشته را ۱۴۰ هزار نفر اعلام نمود.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: با عنایت به اهمیت سوژه اشتغال زایی برای نیروی جوان در کشور شرکت های دانش بنیان تأیید شده تا آخر سال گذشته توانسته اند ۱۴۰ هزار نفر را جذب کنند که به تفکیک این تعداد در شرکت های دانش بنیان تولیدی ۱۲۵ هزار نفر و در شرکت های دانش بنیان نوپا ۱۵ هزار نفر جذب شده اند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری اضافه کرد: تعداد ۴۰۵۰ شرکت تا آخر سال گذشته تأیید شدند که به تفکیک تعداد شرکت های دانش بنیان تولیدی ۲۴۰۰ شرکت بوده و تعداد شرکت های دانش بنیان نوپا ۱۶۵۰ شرکت بوده است.
صاحبکار بیان کرد: ۳۶ درصد شرکت های متقاضی دانش بنیان شدن شرایط لازم را برای تأیید داشته اند و ۶۳ درصد از این شرکت ها به سبب نداشتن شرایط لازم مطابق آئین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، مورد تأیید قرار نگرفته اند.
وی افزود: رشد تعداد شرکت های مشمول استفاده از مزایای قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان از تعداد ۵۵ شرکت در سال ۹۲ به ۴ هزار و ۵۰ شرکت در انتهای سال ۱۳۹۷ رسیده است که به تفکیک تعداد این شرکت ها در سال ۹۲، ۵۵ شرکت، در سال ۹۳، هزار و ۴۸۴ شرکت، در سال ۹۴ دو هزار و ۳۲۰ شرکت، در سال ۹۵ سه هزار شرکت، در سال ۹۶ سه هزار و ۳۳۸ شرکت و در انتهای سال ۱۳۹۷ این تعداد به ۴ هزار و ۵۰ شرکت تأیید شده رسید.