قائم مقام وزیر علوم در بازدید از مرکز جهاد دانشگاهی کاشمر: جهاد دانشگاهی در بخش پژوهش و فناوری کارنامه قابل قبولی دارد

به گزارش ربات کشاورز قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از مرکز جهاد دانشگاهی کاشمر به همراه معاون جهاد دانشگاهی کشور، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی در بخش پژوهش و فناوری کارنامه قابل قبولی دارد.
عبدالرضا باقری در حاشیه این بازدید در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: جهاد دانشگاهی مولود انقلاب است که پس از تعطیلی دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی شکل گرفت.

باقری اضافه کرد: یکی از حوزه های ماموریتی جهاد دانشگاهی در بخش پژوهش و فناوری است که خوشبختانهبرخی مراکز این مجموعه همانند پژوهشگاه رویان و مراکز پژوهشی اقدامات و دستاوردهای مطلوبی در توسعه فناوری و تجاری سازی داشته اند.

وی کارنامه جهاد دانشگاهی در بخش پژوهش و فناوری را قابل قبول ذکر کرد و اظهار داشت: آنچه امروز در آموزش عالی بر آن تاکید داریم، افزایش مهارت فارغ التحصیلان است که مرکز کاشمر تاکید خوبی بر افزایش مهارت فارغ التحصیلان دارد.