قائم مقام وزیر علوم در بازدید از مركز جهاد دانشگاهی كاشمر: جهاد دانشگاهی در بخش پژوهش و فناوری كارنامه قابل قبولی دارد

به گزارش ربات كشاورز قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از مركز جهاد دانشگاهی كاشمر به همراه معاون جهاد دانشگاهی كشور، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی در بخش پژوهش و فناوری كارنامه قابل قبولی دارد.
عبدالرضا باقری در حاشیه این بازدید در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: جهاد دانشگاهی مولود انقلاب است كه پس از تعطیلی دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی شكل گرفت.

باقری اضافه كرد: یكی از حوزه های ماموریتی جهاد دانشگاهی در بخش پژوهش و فناوری است كه خوشبختانهبرخی مراكز این مجموعه همانند پژوهشگاه رویان و مراكز پژوهشی اقدامات و دستاوردهای مطلوبی در توسعه فناوری و تجاری سازی داشته اند.

وی كارنامه جهاد دانشگاهی در بخش پژوهش و فناوری را قابل قبول ذكر كرد و اظهار داشت: آنچه امروز در آموزش عالی بر آن تاكید داریم، افزایش مهارت فارغ التحصیلان است كه مركز كاشمر تاكید خوبی بر افزایش مهارت فارغ التحصیلان دارد.