گسترش همكاری جهاد دانشگاهی بوشهر با دانشگاه فرهنگیان

به گزارش ربات كشاورز طی نشستی با حضور رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر و رئیس دانشگاه فرهنگیان تفاهم نامه همكاری آموزشی میان این دو نهاد علمی منعقد شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر علی احمدی زاده، رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر در این جلسه اظهار نمود: بر مبنای تاكید مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور در دانشگاه های استان جهت همكاریهای آموزشی و پژوهشی یكی از اهداف مهم این واحد استانی است.
احمدی زاده اضافه كرد: امید دارم با انعقاد این تفاهم نامه در جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و پژوهش های كاربردی جهت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گامی مؤثر را در آن دانشگاه برداریم.
احمدی زاده خاطرنشان كرد: با عنایت به توانمندی های فرهنگی این نهاد و عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه های استان آمادگی همكاریهای فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان همچون راه اندازی سازمان دانشجویان، مركز افكارسنجی، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و ایكنا و كانون های دانشجویی جهاد دانشگاهی را در دانشگاه فرهنگیان داریم.
جهاد دانشگاهی بوشهر خیلی زود دامنه فعالیت های علمی، فرهنگی و آموزشی خویش را در سطوح مختلف گسترش داده است
دكتر اكبر مولایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر هم با تاكید بر لزوم همكاری میان این دو مجموعه، اظهار داشت: برای انعقاد این تفاهم نامه نشست هایی هم در سال ۹۷ میان دانشگاه فرهنگیان و جهاد دانشگاهی برگزار گردید تا زمینه همكاری هر چه بیشتر فراهم گردد.
مولایی اظهار نمود: جهاد دانشگاهی با عنایت به نوپا بودن در استان بوشهر خیلی زود دامنه فعالیت های علمی، فرهنگی و آموزشی خویش را در سطوح مختلف استان گسترش داده است.
او در آخر تصریح كرد: دانشگاه فرهنگیان هم آمادگی كامل جهت همكاری فرهنگی با جهاد دانشگاهی و راه اندازی مراكز فرهنگی این نهاد در دانشگاه را دارد و مقدمات لازم جهت استقرار آنها صورت خواهد گرفت.