بررسی نسبت میان فاجعه با دولت و افکارعمومی در ایسپا

ربات کشاورز: هجدهمین نشست از سلسله نشست های عصرگفت وگو باموضوع ˮنسبت میان فاجعه با دولت و افکارعمومیˮدر ایسپا انجام می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این نشست با حضور دکتر پدرام الوندی و دکتر محمدحسین ساعی ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری، ساختمان شماره دو جهاددانشگاهی، شماره ۷۲، سالن شهید صبوری برگزار می گردد.