بررسی نسبت میان فاجعه با دولت و افكارعمومی در ایسپا

ربات كشاورز: هجدهمین نشست از سلسله نشست های عصرگفت وگو باموضوع ˮنسبت میان فاجعه با دولت و افكارعمومیˮدر ایسپا انجام می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، این نشست با حضور دكتر پدرام الوندی و دكتر محمدحسین ساعی ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری، ساختمان شماره دو جهاددانشگاهی، شماره ۷۲، سالن شهید صبوری برگزار می گردد.