آگهی محققان عاشق ربات ها نشوید

ربات كشاورز: پژوهشگران هوش مصنوعی آگهی می دهند با افزایش قابلیت های ربات ها، امكان دارد در آینده انسان ها درگیر روابط جدی عاطفی با این موجودات مصنوعی شوند؛ ولی باید از این مساله دوری كنند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از آسین ایج، بااینكه ربات های پیشرفته امروزی موجوداتی زنده و شبیه به انسان های واقعی به نظر می رسند، اما احساسات آنها ماشینی و تقلبی است و پس بشر نباید با این ساخته های مصنوعی درگیری عاطفی پیدا كند و احساسات خودرا صرف آنها كند. برای اینكه در این صورت ضربه خواهد خورد. كریستال وایت ۴۲ ساله كه در زمینه بازاریابی و خرید و فروش ربات ها در تگزاس فعالیت می كند همچون افرادی است كه به سبب از كار افتادن ربات جیبوی خود متأثر شده است. او می گوید این ربات پس از دو سال استفاده به یكی از اعضای خانواده اش مبدل شده بود و بچه های وی باز آنرا بسیار دوست داشتند. اما از كار افتادن ربات مورد اشاره آنها را بسیار متأثر كرده و بر روی بچه ها باز تأثیر روانی نامناسبی گذاشته است. جاناتان گراچ استاد دانشگاه كالیفرنیای جنوبی در این مورد می گوید: بررسی های علمی نشان داده كه برخی مردم دوست دارند احساسات انسانی خودرا به ربات ها پیوند بزنند و با آنها مانند حیوانات خانگی رفتار كنند. اما انسان ها، حیوانات خانگی و ماشین های رباتیك تفاوت های آشكاری با یكدیگر دارند كه باید مورد توجه قرار بگیرد. وی می افزاید: نحوه طراحی ربات ها به شكلی است كه انسان ها فكر می كنند آنها احساساتشان را درك می كنند. بخش عمده این مساله به طراحی ربات ها باز می گردد و بنظر می رسد در آینده باید در این زمینه دقت بیشتری صورت بگیرد تا تعامل عاطفی انسان ها و ربات ها به شكل منطقی تری صورت بگیرد. پرفسور شری توركل استاد دانشگاه ام آی تی و محقق هوش مصنوعی باز بر این باور است كه طراحی های فعلی ربات ها انسان ها را فریب می دهد و آنها را موجوداتی عاطفی نمایش می دهد. بااینكه این ماشین ها به مدد هوش مصنوعی باهوش تر از آنچه كه هستند، به نظر می رسند، اما نمایش بهره مندی از عاطفه توسط آنها به معنای عاطفه داشتن واقعی نیست. شبیه سازی شیوه تفكر انسان توسط ربات ها می تواند به تفكر با كیفیتی مناسب و به شكلی خلاقانه و حتی بهتر از انسان منجر شود، اما شبیه سازی احساسات هیچ گاه به شكل گیری احساسات واقعی در ربات ها نمی انجامد.

منبع: