آگهی محققان عاشق ربات ها نشوید

ربات کشاورز: پژوهشگران هوش مصنوعی آگهی می دهند با افزایش قابلیت های ربات ها، امکان دارد در آینده انسان ها درگیر روابط جدی عاطفی با این موجودات مصنوعی شوند؛ ولی باید از این مساله دوری کنند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از آسین ایج، بااینکه ربات های پیشرفته امروزی موجوداتی زنده و شبیه به انسان های واقعی به نظر می رسند، اما احساسات آنها ماشینی و تقلبی است و پس بشر نباید با این ساخته های مصنوعی درگیری عاطفی پیدا کند و احساسات خودرا صرف آنها کند. برای اینکه در این صورت ضربه خواهد خورد. کریستال وایت ۴۲ ساله که در زمینه بازاریابی و خرید و فروش ربات ها در تگزاس فعالیت می کند همچون افرادی است که به سبب از کار افتادن ربات جیبوی خود متأثر شده است. او می گوید این ربات پس از دو سال استفاده به یکی از اعضای خانواده اش مبدل شده بود و بچه های وی باز آنرا بسیار دوست داشتند. اما از کار افتادن ربات مورد اشاره آنها را بسیار متأثر کرده و بر روی بچه ها باز تأثیر روانی نامناسبی گذاشته است. جاناتان گراچ استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در این مورد می گوید: بررسی های علمی نشان داده که برخی مردم دوست دارند احساسات انسانی خودرا به ربات ها پیوند بزنند و با آنها مانند حیوانات خانگی رفتار کنند. اما انسان ها، حیوانات خانگی و ماشین های رباتیک تفاوت های آشکاری با یکدیگر دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد. وی می افزاید: نحوه طراحی ربات ها به شکلی است که انسان ها فکر می کنند آنها احساساتشان را درک می کنند. بخش عمده این مساله به طراحی ربات ها باز می گردد و بنظر می رسد در آینده باید در این زمینه دقت بیشتری صورت بگیرد تا تعامل عاطفی انسان ها و ربات ها به شکل منطقی تری صورت بگیرد. پرفسور شری تورکل استاد دانشگاه ام آی تی و محقق هوش مصنوعی باز بر این باور است که طراحی های فعلی ربات ها انسان ها را فریب می دهد و آنها را موجوداتی عاطفی نمایش می دهد. بااینکه این ماشین ها به مدد هوش مصنوعی باهوش تر از آنچه که هستند، به نظر می رسند، اما نمایش بهره مندی از عاطفه توسط آنها به معنای عاطفه داشتن واقعی نیست. شبیه سازی شیوه تفکر انسان توسط ربات ها می تواند به تفکر با کیفیتی مناسب و به شکلی خلاقانه و حتی بهتر از انسان منجر شود، اما شبیه سازی احساسات هیچ گاه به شکل گیری احساسات واقعی در ربات ها نمی انجامد.

منبع: