در قالب یک بازدید اعلام شد حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد از برنامه های اشتغال جهاددانشگاهی

به گزارش ربات کشاورز دکتر مارلین باکالی، مدیر بخش پروژه های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در بازدید از سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا) اعلام نمود: یونیدو از برنامه های اشتغال جهاد دانشگاهی حمایت می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در این بازدید که با حضور دکتر محمد صادق بیجندی، رئیس سازمان ستفا و معاون آموزشی جهاد دانشگاهی، دکتر عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهندس مهناز امامدای در محل سازمان ستفا برگزار گردید در زمینه انتقال تجربیات سازمان یونیدو در حوزه مشاغل خرد و خانگی تبادل نظر شد.
دکتر محمد صادق بیجندی، رئیس سازمان ستفا و معاون آموزشی جهاد دانشگاهی در این بازدید دستاوردهای جهاد دانشگاهی را بخصوص در حوزه اشتغال و کارآفرینی و طرح توسعه الگوی مشاغل خانگی در ۹ استان کشور را شرح داد.
دکتر مارلین باکالی، مدیر بخش پروژه های یونیدو که پس از بازدید از طرح های مشاغل خانگی از سه استان خراسان رضوی، کردستان و کرمانشاه در این بازدید شرکت کرده بود اظهار داشت: در این بازدیدها دستاوردهای طرح توسعه مشاغل خانگی که توسط جهاد دانشگاهی اجرا می شود را دیدم و این طرح برایم بسیار اعجاب انگیز و نو بود.
طبق اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، وی بر پشتیبانی از برنامه های اشتغال کشور در زمینه توسعه مشاغل خانگی و خرد تصریح کرد و اظهار داشت: تجربیات، آموزش ها و حمایت های خویش را متوجه اجرای طرح ها و کسب و کارهای خرد و کوچک در ایران خواهیم کرد.