در قالب یك بازدید اعلام شد حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد از برنامه های اشتغال جهاددانشگاهی

به گزارش ربات كشاورز دكتر مارلین باكالی، مدیر بخش پروژه های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در بازدید از سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا) اعلام نمود: یونیدو از برنامه های اشتغال جهاد دانشگاهی حمایت می كند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در این بازدید كه با حضور دكتر محمد صادق بیجندی، رئیس سازمان ستفا و معاون آموزشی جهاد دانشگاهی، دكتر عیسی منصوری، معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و مهندس مهناز امامدای در محل سازمان ستفا برگزار گردید در زمینه انتقال تجربیات سازمان یونیدو در حوزه مشاغل خرد و خانگی تبادل نظر شد.
دكتر محمد صادق بیجندی، رئیس سازمان ستفا و معاون آموزشی جهاد دانشگاهی در این بازدید دستاوردهای جهاد دانشگاهی را بخصوص در حوزه اشتغال و كارآفرینی و طرح توسعه الگوی مشاغل خانگی در ۹ استان كشور را شرح داد.
دكتر مارلین باكالی، مدیر بخش پروژه های یونیدو كه پس از بازدید از طرح های مشاغل خانگی از سه استان خراسان رضوی، كردستان و كرمانشاه در این بازدید شركت كرده بود اظهار داشت: در این بازدیدها دستاوردهای طرح توسعه مشاغل خانگی كه توسط جهاد دانشگاهی اجرا می شود را دیدم و این طرح برایم بسیار اعجاب انگیز و نو بود.
طبق اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، وی بر پشتیبانی از برنامه های اشتغال كشور در زمینه توسعه مشاغل خانگی و خرد تصریح كرد و اظهار داشت: تجربیات، آموزش ها و حمایت های خویش را متوجه اجرای طرح ها و كسب و كارهای خرد و كوچك در ایران خواهیم كرد.