با برگزاری نشستی مشترك بررسی شد همكاریهای مشترك جهاد دانشگاهی با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA )

ربات كشاورز: در امتداد سیاست های كلان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباب ارتقاء نرخ مشاركت اقتصادی گروه های جمعیتی به ویژه اقشار جوان و زنان و بهره گیری از توانمندی های جهاد دانشگاهی در این خصوص، نشست بررسی همكاریهای مشترك این نهاد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اجرا شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، در امتداد سیاست های كلان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباب ارتقا نرخ مشاركت اقتصادی گروه های جمعیتی به ویژه اقشار جوان و زنان و بهره گیری از توانمندی های جهاد دانشگاهی در این خصوص، نشست مشتركی با حضور دكتر بیجندی (رئیس ستفا)، مهندس سیروس دشتی (معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و كارآفرینی ستفا)، دكتر علاء الدین ازوجی ( مدیركل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال) و دكتر كبیری (مدیر برنامه جمعیت و توسعه، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA) در ایران) و مدیران و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی در محل سازمان ستفا انجام شد.
در ابتدای این نشست دكتر بیجندی با تشریح طرح های حوزه اشتغال و توانمندی های جهاد دانشگاهی اظهار نمود: مجموعه این فعالیت ها و اقدامات همچون طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، طرح نظام جامع هدایت شغلی و طرح های پژوهشی و اجرایی پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی در زمینه پیشرفت و آبادانی مناطق محروم، طرح های توان افزایی و ایجاد صندوق های اعتباری خرد و سایر طرح های حوزه توانمندسازی در برای كمك به گروه های جمعیتی جویای كار و كاهش فقر در مناطق محروم است و طی این مدت تجارب خوبی در این زمینه ها اندوخته شده است، بر همین مبنا جهاد دانشگاهی آمادگی خودرا جهت همكاری با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام می كند.
سپس مدیران پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی باز به بیان تجربیات خود درباب طرح های توان افزایی و ایجاد صندوق های خرد اعتباری در مناطق محروم پرداختند.
در ادامه این نشست دكتر كبیری به زمینه های همكاری مشترك و بهره گیری از ظرفیت های فنی آژانس های مختلف سازمان ملل متحد برای پیشبرد طرح های توسعه اشتغال توضیحاتی نمایش كرد.
وی اظهار داشت: صندوق جمعیت ملل متحد صرفاً وظایف و ماموریت هایی درباب برنامه های جمعیت، تنظیم خانواده دارد. اما طرح های حوزه اشتغال هركدام ظرفیت هایی دارند كه می توانند بوسیله آژانس های سازمان ملل حمایت شوند. صندوق جمعیت ملل متحد به دنبال این است كه اثرات این اقدامات در توسعه جمعیت و خصوصاً سود جمعیتی مشاهده شود.
سپس دكتر ازوجی، مدیركل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال راهكارهای ظرفیت سازی برای افزایش مشاركت اقتصادی گروه های جمعیتی در بازاركار اشاره نمود.
ازوجی اظهار داشت: كشورهایی كه در پنجره جمعیتی قرار دارند بوسیله ظرفیت سازی برای گروه های جمعیتی خصوصاً جوانان و كسانی كه به هر دلیلی علاقه ای به مشاركت اقتصادی ندارند، تلاش می كنند كه سود جمعیتی اتفاق بیافتد.
وی افزود: در این چارچوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به دنبال این است كه شبیه سایر طرح های وزارتخانه درباب توسعه اشتغال، همچون طرح تكاپو، از ظرفیت آژانس های سازمان ملل استفاده نماید. بر همین مبنا مداخله و مشاركت صندوق جمعیت ملل متحد باز طبق الگوهای قبلی خواهد بود.
مدیركل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال بیان كرد: در كنار این مشاركت ها ما نیاز به یك نهاد توسعه ای هم داریم كه در كنار دولت و صندوق جمعیت ملل متحد قرار بگیرد كه طرح های مد نظر ما را پیاده سازی كند. بدین منظور و با عنایت به تجارب جهاد دانشگاهی، انتظار داریم كه بعنوان یك نهاد توسعه ای در اجرای این طرح ها مشاركت كند.
در این نشست مقرر شد كه این سازمان با همكاری پژوهشگاه علوم انسانی پروپوزال طرح را جهت اجرا در چند استان كشور تهیه و به دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال و سرمایه گذاری نمایش كند و درانتها اردیبهشت ماه در یك نشست مشترك درباره اجرای طرح تصمیمات نهایی اتخاذ شود.

منبع: