با برگزاری نشستی مشترک بررسی شد همکاریهای مشترک جهاد دانشگاهی با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA )

ربات کشاورز: در امتداد سیاست های کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباب ارتقاء نرخ مشارکت اقتصادی گروه های جمعیتی به ویژه اقشار جوان و زنان و بهره گیری از توانمندی های جهاد دانشگاهی در این خصوص، نشست بررسی همکاریهای مشترک این نهاد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اجرا شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در امتداد سیاست های کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباب ارتقا نرخ مشارکت اقتصادی گروه های جمعیتی به ویژه اقشار جوان و زنان و بهره گیری از توانمندی های جهاد دانشگاهی در این خصوص، نشست مشترکی با حضور دکتر بیجندی (رئیس ستفا)، مهندس سیروس دشتی (معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی ستفا)، دکتر علاء الدین ازوجی ( مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال) و دکتر کبیری (مدیر برنامه جمعیت و توسعه، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA) در ایران) و مدیران و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی در محل سازمان ستفا انجام شد.
در ابتدای این نشست دکتر بیجندی با تشریح طرح های حوزه اشتغال و توانمندی های جهاد دانشگاهی اظهار نمود: مجموعه این فعالیت ها و اقدامات همچون طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، طرح نظام جامع هدایت شغلی و طرح های پژوهشی و اجرایی پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی در زمینه پیشرفت و آبادانی مناطق محروم، طرح های توان افزایی و ایجاد صندوق های اعتباری خرد و سایر طرح های حوزه توانمندسازی در برای کمک به گروه های جمعیتی جویای کار و کاهش فقر در مناطق محروم است و طی این مدت تجارب خوبی در این زمینه ها اندوخته شده است، بر همین مبنا جهاد دانشگاهی آمادگی خودرا جهت همکاری با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام می کند.
سپس مدیران پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی باز به بیان تجربیات خود درباب طرح های توان افزایی و ایجاد صندوق های خرد اعتباری در مناطق محروم پرداختند.
در ادامه این نشست دکتر کبیری به زمینه های همکاری مشترک و بهره گیری از ظرفیت های فنی آژانس های مختلف سازمان ملل متحد برای پیشبرد طرح های توسعه اشتغال توضیحاتی نمایش کرد.
وی اظهار داشت: صندوق جمعیت ملل متحد صرفاً وظایف و ماموریت هایی درباب برنامه های جمعیت، تنظیم خانواده دارد. اما طرح های حوزه اشتغال هرکدام ظرفیت هایی دارند که می توانند بوسیله آژانس های سازمان ملل حمایت شوند. صندوق جمعیت ملل متحد به دنبال این است که اثرات این اقدامات در توسعه جمعیت و خصوصاً سود جمعیتی مشاهده شود.
سپس دکتر ازوجی، مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال راهکارهای ظرفیت سازی برای افزایش مشارکت اقتصادی گروه های جمعیتی در بازارکار اشاره نمود.
ازوجی اظهار داشت: کشورهایی که در پنجره جمعیتی قرار دارند بوسیله ظرفیت سازی برای گروه های جمعیتی خصوصاً جوانان و کسانی که به هر دلیلی علاقه ای به مشارکت اقتصادی ندارند، تلاش می کنند که سود جمعیتی اتفاق بیافتد.
وی افزود: در این چارچوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال این است که شبیه سایر طرح های وزارتخانه درباب توسعه اشتغال، همچون طرح تکاپو، از ظرفیت آژانس های سازمان ملل استفاده نماید. بر همین مبنا مداخله و مشارکت صندوق جمعیت ملل متحد باز طبق الگوهای قبلی خواهد بود.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال بیان کرد: در کنار این مشارکت ها ما نیاز به یک نهاد توسعه ای هم داریم که در کنار دولت و صندوق جمعیت ملل متحد قرار بگیرد که طرح های مد نظر ما را پیاده سازی کند. بدین منظور و با عنایت به تجارب جهاد دانشگاهی، انتظار داریم که بعنوان یک نهاد توسعه ای در اجرای این طرح ها مشارکت کند.
در این نشست مقرر شد که این سازمان با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی پروپوزال طرح را جهت اجرا در چند استان کشور تهیه و به دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال و سرمایه گذاری نمایش کند و درانتها اردیبهشت ماه در یک نشست مشترک درباره اجرای طرح تصمیمات نهایی اتخاذ شود.

منبع: