فردا منتشر می شود نتایج اولیه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

به گزارش ربات کشاورز مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی از اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت اطلاع داد و تاکید کرد: داوطلبان می توانند با استفاده از کد ملی و کد رهگیری، بعد از ورود به قسمت پروفایل، به کارنامه خود دسترسی داشته باشند و از ورود به سایت های متفرقه اجتناب کنند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، سید عزیز آشنا در این باره توضیح داد: نتایج اولیه امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور از روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه‬ بر روی پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir قابل مشاهده می باشد و داوطلبان می توانند با استفاده از کد ملی و کد رهگیری، بعد از ورود به قسمت پروفایل، به کارنامه خود دسترسی داشته باشند.
وی اضافه کرد: آن دسته از داوطلبانی که در بخش وضعیت داوطلب مندرج در کارنامه آنها، عبارت «شما برای طی مرحله بررسی مدارک معرفی می شوید» را ملاحظه می کنند، می توانند از روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه‬ با رجوع به وب سایت اینترنتی دستگاه اجرایی مورد تقاضای خود، از مدارک مورد نیاز، زمان و مکان رجوع جهت بررسی مدارک آگاه شوند.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی سپس به تذکرات مهم پرداخت و تاکید کرد: صرفاً اطلاعاتی که بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی منتشر می شود، معتبر است و آدرس سایر دستگاه های اجرایی هم بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرار گرفته؛ ازاین رو داوطلبین نباید برای اطلاع از نتایج آزمون به سایت های متفرقه رجوع کنند.
آشنا اضافه کرد: معرفی داوطلبان در این مرحله، که مرحله معرفی چند برابر ظرفیت برای مدارک هست، هیچ گونه حقی برای استخدام فرد ایجاد نمی کند و معرفی شدگان می توانند از سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه به سایت دستگاه های اجرایی رجوع کنند.
وی تصریح کرد: اگر در هر یک از مراحل امتحان، چه مصاحبه و فرایند جذب یا مرحله بررسی مدارک، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون است، از انجام مراحل بعدی محروم می شود و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می شود و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی استخدامی یا عرضه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش برعهده داوطلب خواهد بود.
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: صرفاً اطلاعات انتشار یافته در مورد سایت دستگاه های اجرایی که ذیل اطلاعیه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آمده، معتبر است و داوطلبان از ورود به سایت های دیگر که از راه جست وجو پیدا می کنند، اجتناب کنند.
آشنا تاکید کرد: هرگونه پاسخ گویی به داوطلبان در مورد کارنامه آنها و هر درخواستی که در این زمینه داشته باشند، صرفاً از به صورت غیرحضوری و از راه ورود به پروفایل کاربری، در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت‬ انجام می شود، بر همین مبنا داوطلبان گرامی از تماس تلفنی و رجوع حضوری اجتناب کنند.
وی در انتها اظهار نمود: داوطلبان از امروز پس از ظهر می توانند به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی رجوع کنند، اطلاعیه مرکز آزمون را ببینند و هم به آدرس سایت های دستگاه های اجرایی از این طریق دسترسی پیدا کنند.