فردا منتشر می شود نتایج اولیه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

به گزارش ربات كشاورز مدیر مركز آزمون جهاد دانشگاهی از اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی كشور در روز یكشنبه ۱۵ اردیبهشت اطلاع داد و تاكید كرد: داوطلبان می توانند با استفاده از كد ملی و كد رهگیری، بعد از ورود به قسمت پروفایل، به كارنامه خود دسترسی داشته باشند و از ورود به سایت های متفرقه اجتناب كنند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، سید عزیز آشنا در این باره توضیح داد: نتایج اولیه امتحان مشترك فراگیر دستگاه های اجرایی كشور از روز یكشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه‬ بر روی پایگاه اطلاع رسانی مركز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir قابل مشاهده می باشد و داوطلبان می توانند با استفاده از كد ملی و كد رهگیری، بعد از ورود به قسمت پروفایل، به كارنامه خود دسترسی داشته باشند.
وی اضافه كرد: آن دسته از داوطلبانی كه در بخش وضعیت داوطلب مندرج در كارنامه آنها، عبارت «شما برای طی مرحله بررسی مدارك معرفی می شوید» را ملاحظه می كنند، می توانند از روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه‬ با رجوع به وب سایت اینترنتی دستگاه اجرایی مورد تقاضای خود، از مدارك مورد نیاز، زمان و مكان رجوع جهت بررسی مدارك آگاه شوند.
مدیر مركز آزمون جهاد دانشگاهی سپس به تذكرات مهم پرداخت و تاكید كرد: صرفاً اطلاعاتی كه بر روی سایت مركز آزمون جهاد دانشگاهی منتشر می شود، معتبر است و آدرس سایر دستگاه های اجرایی هم بر روی سایت مركز آزمون جهاد دانشگاهی قرار گرفته؛ ازاین رو داوطلبین نباید برای اطلاع از نتایج آزمون به سایت های متفرقه رجوع كنند.
آشنا اضافه كرد: معرفی داوطلبان در این مرحله، كه مرحله معرفی چند برابر ظرفیت برای مدارك هست، هیچ گونه حقی برای استخدام فرد ایجاد نمی كند و معرفی شدگان می توانند از سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه به سایت دستگاه های اجرایی رجوع كنند.
وی تصریح كرد: اگر در هر یك از مراحل امتحان، چه مصاحبه و فرایند جذب یا مرحله بررسی مدارك، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون است، از انجام مراحل بعدی محروم می شود و حتی در صورت صدور حكم استخدامی، حكم مزبور لغو و بلااثر می شود و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی استخدامی یا عرضه مدارك به صورت ناقص در زمان بررسی مدارك، مصاحبه و گزینش برعهده داوطلب خواهد بود.
مدیر مركز آزمون جهاد دانشگاهی خاطرنشان كرد: صرفاً اطلاعات انتشار یافته در مورد سایت دستگاه های اجرایی كه ذیل اطلاعیه مركز آزمون جهاد دانشگاهی در سایت مركز آزمون جهاد دانشگاهی آمده، معتبر است و داوطلبان از ورود به سایت های دیگر كه از راه جست وجو پیدا می كنند، اجتناب كنند.
آشنا تاكید كرد: هرگونه پاسخ گویی به داوطلبان در مورد كارنامه آنها و هر درخواستی كه در این زمینه داشته باشند، صرفاً از به صورت غیرحضوری و از راه ورود به پروفایل كاربری، در سامانه مركز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت‬ انجام می شود، بر همین مبنا داوطلبان گرامی از تماس تلفنی و رجوع حضوری اجتناب كنند.
وی در انتها اظهار نمود: داوطلبان از امروز پس از ظهر می توانند به سایت مركز آزمون جهاد دانشگاهی رجوع كنند، اطلاعیه مركز آزمون را ببینند و هم به آدرس سایت های دستگاه های اجرایی از این طریق دسترسی پیدا كنند.