رئیس جهاد دانشگاهی لرستان مطرح كرد هزینه بالای صدمه های اجتماعی

به گزارش ربات كشاورز رئیس جهاد دانشگاهی لرستان با اشاره به اینكه هزینه مسائل اجتماعی در ایران زیاد است و باید برای این مهم تدبیری بیندیشیم، اظهار داشت: تدبیر اول می تواند مدل بومی توسعه مسائل اجتماعی باشد و اسم آنرا می توانیم مدل اقتضایی توسعه مسائل اجتماعی در ایران بگذاریم و این مدل در هر استان و نقطه ای متفاوت می باشد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر سیدعلی نادر دهقانی در كارگاه آموزشی “پیشگیری از صدمه های اجتماعی” بیان كرد: در جهاد دانشگاهی تلاش كرده ایم تحلیل های علمی از مسائل اجتماعی در استان و كشور داشته باشیم.

وی با طرح این سوال كه چرا در بحث صدمه های اجتماعی وضعیت خوبی نداریم، بیان كرد: یكی از علل اصلی وجود صدمه های اجتماعی، عدم توافق و اجماع روی نظام توسعه در بخش های مختلف كشور است و خروجی آنرا در مسائل مختلف می بینیم.

دهقانی با اشاره به برنامه ریزی در كشور بیان كرد: نظام برنامه ریزی ما از ابتدا كپی برداری بوده و برنامه توسعه كشور را سال های پیش از انقلاب از فرانسه گرفتیم و این برنامه برخاسته از نیازهای كشور و منطبق بر مقتضیات، مطالعات محیطی و خواست اجتماعی ما نبوده و معلوم است كه از دل این برنامه و فرایند توسعه همه جانبه اقتضایی احصاء نمی گردد.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی لرستان عنوان كرد: بر مبنای مقتضیات، شرایط محیطی و اجتماعی هر منطقه ای باید برنامه نوشت.

وی ادامه داد: برای برنامه ریزی درست، نیازمند اطلاعات و دیتای دقیق هستیم. برنامه ریزی یعنی داشتن اطلاعات ریز و كاربردی از لایه های موضوعات نیازمند پیشرفت است. عدم توجه به این مفاهیم تضاد در مقررات، تشریفات پرستی یا توسعه ناقص است.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان با اشاره به اینكه در بحث تشریفات پرستی ابزارها را قبول داریم اما روی موضوعات و اهداف مردد هستیم، اظهار داشت: مساله اصلی ما در مسائل فرهنگی و اجتماعی مشاركت در تصمیم بوده كه این مهم در سازمان ها كم بوده و دلیل آن تشریفات پرستی است.

وی عنوان كرد: روی اهداف توافق نكردیم، بعنوان مثال در مسئله اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نظرات متفاوت می باشد شاید به ظاهر توافق كردیم اما این توافق ها را عملیاتی نكرده ایم.

دهقانی الوار اضافه كرد: بعنوان مثال در مدلی و برای تحقق آن نتایج نشان داده است باید پنج گام مهم مشاركت، سازمان دهی، توانمندسازی، كار مستمر یا تداوم بهینه و مهارت آموزی انجام و برای هر كدام از عناوین زیر باید دریافت اطلاعات دقیق، نهادسازی، الگوسازی، اقتصادی كردن و آموزش صورت گیرد. بدیهی است در مورد این موارد باید با عنایت به مبحث و اهداف درصد هر كدام مشخص و آمارهای درست تهیه تا نهایتاً به جای عرضه مدلهای توصیفی مدلهای كمی با نظام ارزشیابی قابل انجام استخراج شود.

دهقانی تصریح كرد: در حوزه صدمه های اجتماعی و مشكلات این حوزه كارهای علمی فراوان و اقدامات اجرایی زیادی باید در كمترین زمان ممكن صورت گیرد.

وی عنوان كرد: باید برای تك تك عناصر و افراد سازمان وظیفه تعریف نماییم و در مقاطع مختلف آنرا ارزیابی نماییم در این صورت پیشرفت یكی از نتایج قطعی خواهد بود.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی تصریح كرد: مساله اصلی توافق، مبحث بعدی برنامه ریزی بر مبنای مقتضیات و مبحث بعدی نظام ارزیابی مستمر است كه در این صورت می توان امیدوار بود شاخصهای فرهنگی اجتماعی در حوزه كار و فعالیت بر مبنای روندی مستمر بهینه شود.