رئیس جهاد دانشگاهی لرستان مطرح کرد هزینه بالای صدمه های اجتماعی

به گزارش ربات کشاورز رئیس جهاد دانشگاهی لرستان با اشاره به اینکه هزینه مسائل اجتماعی در ایران زیاد است و باید برای این مهم تدبیری بیندیشیم، اظهار داشت: تدبیر اول می تواند مدل بومی توسعه مسائل اجتماعی باشد و اسم آنرا می توانیم مدل اقتضایی توسعه مسائل اجتماعی در ایران بگذاریم و این مدل در هر استان و نقطه ای متفاوت می باشد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر سیدعلی نادر دهقانی در کارگاه آموزشی “پیشگیری از صدمه های اجتماعی” بیان کرد: در جهاد دانشگاهی تلاش کرده ایم تحلیل های علمی از مسائل اجتماعی در استان و کشور داشته باشیم.

وی با طرح این سوال که چرا در بحث صدمه های اجتماعی وضعیت خوبی نداریم، بیان کرد: یکی از علل اصلی وجود صدمه های اجتماعی، عدم توافق و اجماع روی نظام توسعه در بخش های مختلف کشور است و خروجی آنرا در مسائل مختلف می بینیم.

دهقانی با اشاره به برنامه ریزی در کشور بیان کرد: نظام برنامه ریزی ما از ابتدا کپی برداری بوده و برنامه توسعه کشور را سال های پیش از انقلاب از فرانسه گرفتیم و این برنامه برخاسته از نیازهای کشور و منطبق بر مقتضیات، مطالعات محیطی و خواست اجتماعی ما نبوده و معلوم است که از دل این برنامه و فرایند توسعه همه جانبه اقتضایی احصاء نمی گردد.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی لرستان عنوان کرد: بر مبنای مقتضیات، شرایط محیطی و اجتماعی هر منطقه ای باید برنامه نوشت.

وی ادامه داد: برای برنامه ریزی درست، نیازمند اطلاعات و دیتای دقیق هستیم. برنامه ریزی یعنی داشتن اطلاعات ریز و کاربردی از لایه های موضوعات نیازمند پیشرفت است. عدم توجه به این مفاهیم تضاد در مقررات، تشریفات پرستی یا توسعه ناقص است.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان با اشاره به اینکه در بحث تشریفات پرستی ابزارها را قبول داریم اما روی موضوعات و اهداف مردد هستیم، اظهار داشت: مساله اصلی ما در مسائل فرهنگی و اجتماعی مشارکت در تصمیم بوده که این مهم در سازمان ها کم بوده و دلیل آن تشریفات پرستی است.

وی عنوان کرد: روی اهداف توافق نکردیم، بعنوان مثال در مسئله اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نظرات متفاوت می باشد شاید به ظاهر توافق کردیم اما این توافق ها را عملیاتی نکرده ایم.

دهقانی الوار اضافه کرد: بعنوان مثال در مدلی و برای تحقق آن نتایج نشان داده است باید پنج گام مهم مشارکت، سازمان دهی، توانمندسازی، کار مستمر یا تداوم بهینه و مهارت آموزی انجام و برای هر کدام از عناوین زیر باید دریافت اطلاعات دقیق، نهادسازی، الگوسازی، اقتصادی کردن و آموزش صورت گیرد. بدیهی است در مورد این موارد باید با عنایت به مبحث و اهداف درصد هر کدام مشخص و آمارهای درست تهیه تا نهایتاً به جای عرضه مدلهای توصیفی مدلهای کمی با نظام ارزشیابی قابل انجام استخراج شود.

دهقانی تصریح کرد: در حوزه صدمه های اجتماعی و مشکلات این حوزه کارهای علمی فراوان و اقدامات اجرایی زیادی باید در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

وی عنوان کرد: باید برای تک تک عناصر و افراد سازمان وظیفه تعریف نماییم و در مقاطع مختلف آنرا ارزیابی نماییم در این صورت پیشرفت یکی از نتایج قطعی خواهد بود.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی تصریح کرد: مساله اصلی توافق، مبحث بعدی برنامه ریزی بر مبنای مقتضیات و مبحث بعدی نظام ارزیابی مستمر است که در این صورت می توان امیدوار بود شاخصهای فرهنگی اجتماعی در حوزه کار و فعالیت بر مبنای روندی مستمر بهینه شود.