با انرژی تجدید پذیر؛ گلخانه دریایی راه اندازی می شود

ربات كشاورز: گلخانه دریایی با استفاده از انرژی های تجدید پذیر در سواحل مكران و بوشهر نمونه بومی راه اندازی می شود.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهانگیر پرهمت قائم مقام ستاد توسعه فناوری آب، خشكسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی درباره راه اندازی این گلخانه ها اظهار داشت: این ستاد در نظر دارد تا با استفاده از ظرفیت فناوری های جدید و دانش بنیان، گلخانه دریایی را با به كارگیری انرژی های تجدید پذیر راه اندازی كند.
وی اظهار داشت: مقرر شده تا امسال به صورت پایلوت در دو شرایط آب و هوایی در سواحل مكران و بوشهر این گلخانه های دریایی را راه اندازی نماییم.
پرهمت درباره تفاوت گلخانه های معمولی و گلخانه های دریایی اظهار نمود: در گلخانه های دریایی با استفاده از آب دریا، هوا و انرژی خورشیدی كار تأمین انرژی و خنك كردن سیستم داخل گلخانه انجام می شود. اما گلخانه های معمولی در محیط بیرون قرار دارند و باید دمای مناسب برای رشد گیاه را تأمین كنند و برای این نیاز به تأمین انرژی از سایر منابع است.
قائم مقام ستاد توسعه فناوری آب، خشكسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی بیان كرد: در گلخانه های دریایی برای خنك كردن داخل گلخانه از آب دریا استفاده می شود و جریان آب روی بخشهایی از سازه گلخانه قرار داده می شود. جریان باد هم سبب خنكی شده و رطوبت مورد نیاز گلخانه تأمین می شود و بخش عمده رطوبت و انرژی مورد نیاز بوسیله آب دریا و انرژی خورشیدی تأمین می شود.

منبع: