این دیوار به حركات كاربر واكنش نشان داده است

ربات كشاورز: یك شركت طراحی آلمانی دیواری انیمیشنی ابداع كرده كه به حركات كاربر واكنش نشان داده است.
دریافت 4 MB به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، یك شركت طراحی، دیواری ابداع كرده كه نسبت به حركات كاربر واكنش نشان داده است. شركت طراحی آلمانی Buro Achter April این دیوار را ساخته است.

منبع: