این دیوار به حرکات کاربر واکنش نشان داده است

ربات کشاورز: یک شرکت طراحی آلمانی دیواری انیمیشنی ابداع کرده که به حرکات کاربر واکنش نشان داده است.
دریافت ۴ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، یک شرکت طراحی، دیواری ابداع کرده که نسبت به حرکات کاربر واکنش نشان داده است. شرکت طراحی آلمانی Buro Achter April این دیوار را ساخته است.

منبع: