در جهاددانشگاهی آذربایجان غربی انجام شد راه اندازی گروه پژوهشی تولید متابولیت های ثانویه در سامانه های زیستی

به گزارش ربات كشاورز با تصویب شورای نظارت و گسترش تشكیلات پژوهشی ؛ گروه پژوهشی تولید متابولیت های ثانویه در سامانه های زیستی در جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افتتاح شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر امین رستم زاده، در نشست شورای معاونان واحد، با بیان این مطلب اظهار نمود: با طی مراحل تصویب و دفاع از كاربرگ های عرضه شده این گروه پژوهشی در جلسات مختلف، مجوز راه اندازی این گروه تخصصی به صورت موافقت اصولی برای جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی به مدت دو سال از شورای نظارت و گسترش تشكیلات پژوهشی جهاد دانشگاهی دریافت شد.
وی بیان كرد: این گروه با چهار نفر عضو هیأت علمی و دو نفر همكار پژوهشی متناسب با زمینه های مصوب به عرضه خدمات پژوهشی و تخصصی خواهد پرداخت.
رستم زاده در مورد زمینه فعالیتی این گروه اظهار نمود: گروه پژوهشی تولید متابولیت های ثانویه در سامانه های زیستی با عنایت به امكانات و تخصص های موجود می تواند در زمینه زیست فناوری گیاهان دارویی و همینطور استخراج و خالص سازی متابولیت های ثانویه حاصل از بیوراكتور با تمركز بر روی تركیبات آلكالوئیدی فعالیت كند.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به اینكه فرآیند تولید، استخراج، خالص سازی و كاربرد تركیبات ثانویه گیاهی بسیار گسترده است، اظهار نمود: فعالیت در این زمینه به صورت بین رشته ای بوده و همكاری تنگاتنگ علوم و فنون مختلف را می طلبد. ازاین رو رشته های مختلف كشاورزی، زیست شناسی، شیمی و مهندسی شیمی (بیوتكنولوژی)، پزشكی و داروسازی و … می توانند با این زمینه ارتباط داشته و همكاری كنند.
طبق اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، وی در مورد جایگاه این گروه پژوهشی در میان كشورهای منطقه اظهار نمود: با عنایت به بررسی های انجام گرفته، مركزی كه بر روی تركیبات ثانویه گیاهی فعالیت كند در میان كشورهای منطقه وجود ندارد و تنها كشوری كه بر روی گیاهان دارویی و مواد موثره فعالیت های تحقیقاتی بیشتری انجام می دهد، كشور تركیه است كه تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه های این كشور بوده و مركز تحقیقاتی مستقلی در این زمینه در كشور تركیه هم وجود ندارد. علاوه بر این اغلب این كشورهای همسایه دارای گیاهان منحصر به فردی هستند كه بومی آن منطقه بوده و كاربردهای دارویی و غذایی و … زیادی دارند كه این امر می تواند مراكز مهم دارای پتانسیل بالا جهت صدور محصولات گروه، با عنایت به افزایش تقاضا برای مصرف محصولات و تركیبات طبیعی، باشد.