در جهاددانشگاهی آذربایجان غربی انجام شد راه اندازی گروه پژوهشی تولید متابولیت های ثانویه در سامانه های زیستی

به گزارش ربات کشاورز با تصویب شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی ؛ گروه پژوهشی تولید متابولیت های ثانویه در سامانه های زیستی در جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی افتتاح شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر امین رستم زاده، در نشست شورای معاونان واحد، با بیان این مطلب اظهار نمود: با طی مراحل تصویب و دفاع از کاربرگ های عرضه شده این گروه پژوهشی در جلسات مختلف، مجوز راه اندازی این گروه تخصصی به صورت موافقت اصولی برای جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی به مدت دو سال از شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاد دانشگاهی دریافت شد.
وی بیان کرد: این گروه با چهار نفر عضو هیأت علمی و دو نفر همکار پژوهشی متناسب با زمینه های مصوب به عرضه خدمات پژوهشی و تخصصی خواهد پرداخت.
رستم زاده در مورد زمینه فعالیتی این گروه اظهار نمود: گروه پژوهشی تولید متابولیت های ثانویه در سامانه های زیستی با عنایت به امکانات و تخصص های موجود می تواند در زمینه زیست فناوری گیاهان دارویی و همینطور استخراج و خالص سازی متابولیت های ثانویه حاصل از بیوراکتور با تمرکز بر روی ترکیبات آلکالوئیدی فعالیت کند.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه فرآیند تولید، استخراج، خالص سازی و کاربرد ترکیبات ثانویه گیاهی بسیار گسترده است، اظهار نمود: فعالیت در این زمینه به صورت بین رشته ای بوده و همکاری تنگاتنگ علوم و فنون مختلف را می طلبد. ازاین رو رشته های مختلف کشاورزی، زیست شناسی، شیمی و مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)، پزشکی و داروسازی و … می توانند با این زمینه ارتباط داشته و همکاری کنند.
طبق اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، وی در مورد جایگاه این گروه پژوهشی در میان کشورهای منطقه اظهار نمود: با عنایت به بررسی های انجام گرفته، مرکزی که بر روی ترکیبات ثانویه گیاهی فعالیت کند در میان کشورهای منطقه وجود ندارد و تنها کشوری که بر روی گیاهان دارویی و مواد موثره فعالیت های تحقیقاتی بیشتری انجام می دهد، کشور ترکیه است که تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه های این کشور بوده و مرکز تحقیقاتی مستقلی در این زمینه در کشور ترکیه هم وجود ندارد. علاوه بر این اغلب این کشورهای همسایه دارای گیاهان منحصر به فردی هستند که بومی آن منطقه بوده و کاربردهای دارویی و غذایی و … زیادی دارند که این امر می تواند مراکز مهم دارای پتانسیل بالا جهت صدور محصولات گروه، با عنایت به افزایش تقاضا برای مصرف محصولات و ترکیبات طبیعی، باشد.