برجی که فقط با نیروی اصطکاک سرپا می ماند

ربات کشاورز: یک فیزیکدان گرجستانی با استفاده از توپ های تنیس برجی ساخته که بدون هیچ چسبی و فقط با کمک نیروی اصطکاک سرپا باقی می ماند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از دیلی میل، یک فیزیکدان برجی از توپ های تنیس ساخته که بخش های مختلف آن بدون هیچ نوع چسبی و فقط با اصطکاک رویهم قرار گرفته اند. «آندریا روگاوا» یکی از استادان دانشگاه در گرجستان در دفتر کار خود این برج ها را ساخته است. او هنگام ساخت آنها متوجه شد نیروهای اصطکاک و توازن می توانند اشکال عجیب و غریبی را به حالت ایستاده حفظ کنند.
او تابحال برجی باریک و ۹ طبقه ساخته که از ۲۵ توپ تنیس تشکیل شده است. بگفته او می توان ارتفاع چنین برجی را افزود. وی در مصاحبه با نشریه Physics World خودرا یک تنیس باز ماهر معرفی نمود. او برای این منظور نخست یک هرم ۴ طبقه از توپ ها ساخت که در طبقه زیرین آن ۱۰ توپ، در طبقه دوم ۶ توپ و در طبقه سوم ۳ توپ وجود داشت. در طبقه چهارم نیز فقط یک توپ قرار گرفت.
هنگامیکه توپ ها هر گوشه از هرم را حذف نمود، با یک ساختار متقارن شامل ۱۶ توپ مواجه گردید. جالب آنکه این توپ ها در جای خود باقی می مانند برای اینکه توپ های لایه بالایی، مستقیماً به آنها و دو توپ نزدیک به لایه زیرین فشار می آورند. در نتیجه نیرویی واکنشی برای تعادل وزن تولید می کنند. روگاوا متوجه شد با قرار دادن توپ تنیش در قسمت بالای ساختار، می تواند سه توپی که در گوشه ها قرار دارندرا بدون خراب کردن ساختار از طبقه دوم بردارد. درواقع نکته اصلی این برج توپی است که در بالاترین نقطه آن قرار دارد. این توپ برج را ثابت نگه می دارد و به لایه های زیرین فشار می آورد. با ایجاد ساختار پایه ای برج می توان توپ های بیشتری را افزود و ارتفاع آنرا بلندتر کرد.

منبع: