برجی كه فقط با نیروی اصطكاك سرپا می ماند

ربات كشاورز: یك فیزیكدان گرجستانی با استفاده از توپ های تنیس برجی ساخته كه بدون هیچ چسبی و فقط با كمك نیروی اصطكاك سرپا باقی می ماند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از دیلی میل، یك فیزیكدان برجی از توپ های تنیس ساخته كه بخش های مختلف آن بدون هیچ نوع چسبی و فقط با اصطكاك رویهم قرار گرفته اند. «آندریا روگاوا» یكی از استادان دانشگاه در گرجستان در دفتر كار خود این برج ها را ساخته است. او هنگام ساخت آنها متوجه شد نیروهای اصطكاك و توازن می توانند اشكال عجیب و غریبی را به حالت ایستاده حفظ كنند.
او تابحال برجی باریك و ۹ طبقه ساخته كه از ۲۵ توپ تنیس تشكیل شده است. بگفته او می توان ارتفاع چنین برجی را افزود. وی در مصاحبه با نشریه Physics World خودرا یك تنیس باز ماهر معرفی نمود. او برای این منظور نخست یك هرم ۴ طبقه از توپ ها ساخت كه در طبقه زیرین آن ۱۰ توپ، در طبقه دوم ۶ توپ و در طبقه سوم ۳ توپ وجود داشت. در طبقه چهارم نیز فقط یك توپ قرار گرفت.
هنگامیكه توپ ها هر گوشه از هرم را حذف نمود، با یك ساختار متقارن شامل ۱۶ توپ مواجه گردید. جالب آنكه این توپ ها در جای خود باقی می مانند برای اینكه توپ های لایه بالایی، مستقیماً به آنها و دو توپ نزدیك به لایه زیرین فشار می آورند. در نتیجه نیرویی واكنشی برای تعادل وزن تولید می كنند. روگاوا متوجه شد با قرار دادن توپ تنیش در قسمت بالای ساختار، می تواند سه توپی كه در گوشه ها قرار دارندرا بدون خراب كردن ساختار از طبقه دوم بردارد. درواقع نكته اصلی این برج توپی است كه در بالاترین نقطه آن قرار دارد. این توپ برج را ثابت نگه می دارد و به لایه های زیرین فشار می آورد. با ایجاد ساختار پایه ای برج می توان توپ های بیشتری را افزود و ارتفاع آنرا بلندتر كرد.

منبع: