در بازدید مدیرعامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران از سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف مطرح شد مذاکره برای طراحی و ساخت تستر و تجهیزات هوایی

به گزارش ربات کشاورز مدیر عامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران از سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف بازدید نمود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، در جهت تفاهم نامه همکاری بین شرکت صنایع هواپیمایی ایران و جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و به منظور توسعه روابط همکاری، دکتر رضا ایزدی (مدیر عامل)، مهندس دهقانی پور (معاون پژوهشی)، مهندس کیایی (مدیر ارتباط با دانشگاه) و بعضی از مدیران این شرکت با حضور در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از دستاوردها و توانمندی های اخیر این سازمان بازدید کردند.
پس از بازدید مدیران شرکت صنایع هواپیمایی ایران از آزمایشگاه های متالورژی، میکروالکترونیک و مراکز خدمات تخصصی اپتیک، هوا فضای سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، طی نشستی با حضور رئیس، معاون پژوهشی و مدیران این سازمان، توسعه زمینه های همکاری بین با رویکرد توجه بیشتر به ساخت داخل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در این جلسه، در مورد همکاری در طراحی و ساخت تسترها و ساخت برخی تجهیزات گفت و گو شد.