احیای جنگل های بلوط با کمک فناوری های زیستی

ربات کشاورز: دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: با کمک زیست فناوری و عوامل کمک کننده و تقویت کننده می توان به احیای جنگل های بلوط پرداخت.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری، مصطفی قانعی بررسی عوامل مؤثر در بحران زوال و خشکیدگی بلوط (تنش های زنده و غیرزنده) را یکی از اولویت های کمیته حفظ جنگل های بلوط و منابع طبیعی دانست و اظهار داشت: در همین راستا با استفاده از روش های مولکولی زیست فناوری و عوامل کمک کننده و تقویت کننده می توان به احیا پرداخت.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حفظ و ارزیابی ذخایر ژنتیکی و ایجاد بانک ژنی بلوط با استفاده از روش های زیست فناوری و بررسی جنبه های کنترل بیولوژیکی آفات قارچ، حشره و غیره بلوط نیز به صورت جدی در کمیته پیگیری می شود. از دیگر اقدامات برای حفظ جنگل های بلوط، تولید متابولیت های ثانویه دارویی بلوط با استفاده از روش های زیست فناوری است.
به گفته قانعی، بعضی از این اولویت ها عملیاتی شده و برخی هنوز در مرحله مطالعاتی است. تلاشمان بر این است همه این موارد را اجرایی نماییم و از این طریق از نابودی جنگل های بلوط پیشگیری نماییم.

منبع: