در اولین نشست اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در بوشهر بررسی شد چرایی و چگونگی اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی

ربات کشاورز: رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر اظهار نمود: در طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد تسهیل گر، نقش مداخله ای و توسعه ای در ایجاد، توسعه و پایدارسازی مشاغل خانگی را ایفا می کند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، علی احمدی زاده در اولین نشست اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در بوشهر با اشاره به اینکه مشاغل خانگی راهکاری برای ایجاد اشتغال کم هزینه و کسب درآمد است، اظهار داشت: قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین حوزه مشاغل خانگی خواهد شد.
وی با اشاره به مزایای کسب و کارهای خانگی عنوان کرد: پشتیبانی از راه اندازی این مشاغل در چارچوب طرح هایی همچون طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی، گام مهمی در رفع معضل بیکاری بشمار می رود.
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر اشاره کرد: این طرح با نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و توسط جهاد دانشگاهی در سه فاز شناسایی مزیت ها برمبنای ظرفیت های موجود، توانمندسازی متقاضیان بر حسب مزیت های شناسایی شده و اتصال به بازار (از طریق اتصال به پشتیبان) اجرا خواهد شد.
احمدی زاده افزود: از خاصیت های این طرح تأثیرگذاری بالا بوسیله توانمندسازی و آموزش، شبکه سازی و اهمیت به اتصال به بازار است.
وی با اشاره به هدایت و پشتیبانی از متقاضیان در سطوح مختلف، اظهار داشت: یک سامانه ویژه توسط جهاد دانشگاهی طراحی شده که امکان ثبت نام متقاضی، انتخاب شغل مناسب، آموزش، بازاریابی و فروش محصول را برای متقاضی فراهم می آورد.
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر اشاره کرد: مهم ترین مشکل راه اندازی کسب و کارهای خانگی، ستاندن مجوزها و استانداردهای خاص دستگاه های اجرایی و ارگان های نظارتی است که پیشنهاد می شود در این راه همکاری لازم با متقاضیان انجام و تولیدکنندگان نیز به برندسازی تشویق و از آنان حمایت شود.
پروژه های مبتنی بر توسعه مشاغل خانگی به شکل هدفمند اجرا می شود
مدیر برنامه ریزی طرح مشاغل خانگی در استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار داشت: جهاد دانشگاهی با نمایش آموزش های تخصصی، مشاوره شغلی و استعدادسنجی تلاش خواهدنمود متقاضیان را مهیای راه اندازی کسب و کار خانگی کند.
محسن پرویز با اشاره به اهمیت توانمندسازی، بیان کرد: این طرح می تواند سبب توانمندی زنان سرپرست خانوار و افراد نیازمند به شغل شده و آنان را در امتداد تأمین معیشت یاری کند.
وی ادامه داد: در این طرح سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی بعنوان یک ارگان تسهیل گر در نظر گرفته شده است تا پروژه های مبتنی بر توسعه مشاغل خانگی را به شکل هدفمند اجرا نماید.
مدیر برنامه ریزی طرح مشاغل خانگی در بوشهر عنوان کرد: این طرح در سه مرحله انجام می شود که اولین مرحله آن بررسی و شناسایی مزیت ها و توانمندی های مناطق، مرحله دوم توانمندسازی و آموزش متقاضیان کار و مرحله سوم وصل کردن شاغلان خانگی به بازارها است.
پرویز اشاره کرد: تشکیل کارگروه های علمی برای تسریع در روند کار و هموار کردن مسیر اهمیت ویژه ای دارد.
وی با اشاره به لزوم دسته بندی متقاضیان با استفاده از مهارت ها اشاره کرد: توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با استفاده از الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی و دعوت از این افراد طی یک فراخوان جهت شرکت در این طرح، برگزاری کارگاه های آموزشی عمومی و تخصصی در ارتباط با مشاغل تعریف شده تا نقطه و هدف نهایی که تولید محصول و اتصال به بازار است به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.
اهمیت شناسایی مخاطبان و ظرفیت های طرح مشاغل خانگی
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر نیز با تاکید بر لزوم برنامه ریزی، اظهار نمود: باید برنامه ریزی هایی صورت بگیرد تا برمبنای آن بتوانیم افراد موردنظر را جذب نماییم.
مریم آذرشب با اشاره به اینکه در فاز اول فعالیت کمیته شناسایی بسیار مهم می باشد، اظهار داشت: شناسایی مخاطبان طرح و همین طور ظرفیت ها و رسته ها در امتداد صرفه جویی در زمان اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: همین طور کمیته های مربوطه ظرفیت های هر شهرستان را مشخص کنند تا برنامه ریزی ها برمبنای آن صورت گیرد.
نرخ بیکاری در شهرستان ها ملاک کار قرار داده شود
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز عنوان کرد: نرخ بیکاری در شهرستان ها را ملاک قرار داده و سپس با عنایت به میزان و اهمیت آن در نقاط مختلف اقدام نماییم.
حمیدرضا پناه با تاکید بر انجام نیازسنجی، افزود: باید تمرکز را بر روی کیفیت کار قرار دهیم و ابتدا به شکل پایلوت طرح را با یک خروجی خوب اجرا نماییم تا در آینده با توسعه آن شاهد اثربخشی بیشتر باشیم.

منبع: