در اولین نشست اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در بوشهر بررسی شد چرایی و چگونگی اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی

ربات كشاورز: رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر اظهار نمود: در طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی، جهاد دانشگاهی بعنوان یك نهاد تسهیل گر، نقش مداخله ای و توسعه ای در ایجاد، توسعه و پایدارسازی مشاغل خانگی را ایفا می كند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، علی احمدی زاده در اولین نشست اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در بوشهر با اشاره به اینكه مشاغل خانگی راهكاری برای ایجاد اشتغال كم هزینه و كسب درآمد است، اظهار داشت: قابلیت انجام این نوع كسب و كار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین حوزه مشاغل خانگی خواهد شد.
وی با اشاره به مزایای كسب و كارهای خانگی عنوان كرد: پشتیبانی از راه اندازی این مشاغل در چارچوب طرح هایی همچون طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی جهاد دانشگاهی، گام مهمی در رفع معضل بیكاری بشمار می رود.
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر اشاره كرد: این طرح با نظارت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان و توسط جهاد دانشگاهی در سه فاز شناسایی مزیت ها برمبنای ظرفیت های موجود، توانمندسازی متقاضیان بر حسب مزیت های شناسایی شده و اتصال به بازار (از طریق اتصال به پشتیبان) اجرا خواهد شد.
احمدی زاده افزود: از خاصیت های این طرح تأثیرگذاری بالا بوسیله توانمندسازی و آموزش، شبكه سازی و اهمیت به اتصال به بازار است.
وی با اشاره به هدایت و پشتیبانی از متقاضیان در سطوح مختلف، اظهار داشت: یك سامانه ویژه توسط جهاد دانشگاهی طراحی شده كه امكان ثبت نام متقاضی، انتخاب شغل مناسب، آموزش، بازاریابی و فروش محصول را برای متقاضی فراهم می آورد.
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر اشاره كرد: مهم ترین مشكل راه اندازی كسب و كارهای خانگی، ستاندن مجوزها و استانداردهای خاص دستگاه های اجرایی و ارگان های نظارتی است كه پیشنهاد می شود در این راه همكاری لازم با متقاضیان انجام و تولیدكنندگان نیز به برندسازی تشویق و از آنان حمایت شود.
پروژه های مبتنی بر توسعه مشاغل خانگی به شكل هدفمند اجرا می شود
مدیر برنامه ریزی طرح مشاغل خانگی در استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار داشت: جهاد دانشگاهی با نمایش آموزش های تخصصی، مشاوره شغلی و استعدادسنجی تلاش خواهدنمود متقاضیان را مهیای راه اندازی كسب و كار خانگی كند.
محسن پرویز با اشاره به اهمیت توانمندسازی، بیان كرد: این طرح می تواند سبب توانمندی زنان سرپرست خانوار و افراد نیازمند به شغل شده و آنان را در امتداد تأمین معیشت یاری كند.
وی ادامه داد: در این طرح سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی بعنوان یك ارگان تسهیل گر در نظر گرفته شده است تا پروژه های مبتنی بر توسعه مشاغل خانگی را به شكل هدفمند اجرا نماید.
مدیر برنامه ریزی طرح مشاغل خانگی در بوشهر عنوان كرد: این طرح در سه مرحله انجام می شود كه اولین مرحله آن بررسی و شناسایی مزیت ها و توانمندی های مناطق، مرحله دوم توانمندسازی و آموزش متقاضیان كار و مرحله سوم وصل كردن شاغلان خانگی به بازارها است.
پرویز اشاره كرد: تشكیل كارگروه های علمی برای تسریع در روند كار و هموار كردن مسیر اهمیت ویژه ای دارد.
وی با اشاره به لزوم دسته بندی متقاضیان با استفاده از مهارت ها اشاره كرد: توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با استفاده از الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی و دعوت از این افراد طی یك فراخوان جهت شركت در این طرح، برگزاری كارگاه های آموزشی عمومی و تخصصی در ارتباط با مشاغل تعریف شده تا نقطه و هدف نهایی كه تولید محصول و اتصال به بازار است به بهترین نحو ممكن صورت گیرد.
اهمیت شناسایی مخاطبان و ظرفیت های طرح مشاغل خانگی
مدیر كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر نیز با تاكید بر لزوم برنامه ریزی، اظهار نمود: باید برنامه ریزی هایی صورت بگیرد تا برمبنای آن بتوانیم افراد موردنظر را جذب نماییم.
مریم آذرشب با اشاره به اینكه در فاز اول فعالیت كمیته شناسایی بسیار مهم می باشد، اظهار داشت: شناسایی مخاطبان طرح و همین طور ظرفیت ها و رسته ها در امتداد صرفه جویی در زمان اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: همین طور كمیته های مربوطه ظرفیت های هر شهرستان را مشخص كنند تا برنامه ریزی ها برمبنای آن صورت گیرد.
نرخ بیكاری در شهرستان ها ملاك كار قرار داده شود
مدیر كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز عنوان كرد: نرخ بیكاری در شهرستان ها را ملاك قرار داده و سپس با عنایت به میزان و اهمیت آن در نقاط مختلف اقدام نماییم.
حمیدرضا پناه با تاكید بر انجام نیازسنجی، افزود: باید تمركز را بر روی كیفیت كار قرار دهیم و ابتدا به شكل پایلوت طرح را با یك خروجی خوب اجرا نماییم تا در آینده با توسعه آن شاهد اثربخشی بیشتر باشیم.

منبع: