عرضه راهکاری برای افزایش دقت کابل های تله کابین و آسانسور

به گزارش ربات کشاورز محققان یکی از شرکت های فناور مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان تولید کننده تجهیزات بازرسی غیر مخرب، موفق به طراحی و ساخت دستگاه بازرسی کابل شده است.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در شرایط آب و هوایی خورنده و همینطور گذر زمان، کابلهای مورد استفاده در انتقال نیرو، نظیر تله کابین، آسانسور، جرثقیل و کابلهای مهار در صنایع مختلف نظیر نفت و گاز به دلیل وجود عوامل مختلف آب و هوایی و شیمیایی، گرفتار گسیختگی یا خوردگی می شوند.
لذا بازرسی سلامت کابلها هم همچون دیگر سازه های مهندسی، اهمیت بالایی دارد. این در شرایطی است که در بسیاری موارد بازرسی عیوب کابل ها به روش بازدید چشمی انجام می شود که هم دارای دقت پایین است و هم امکان تحلیل نوع عیب وجود ندارد.
در صورت عدم توجه به سالم بودن کابل های استفاده شده در تجهیزاتی چون تله کابین، آسانسور و جرثقیل امکان بروز خطرات جانی و مالی زیادی وجود دارد.
در این راستا محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت دستگاه MFL شدند. دستگاه MFL کابل دستگاهی است که از روش نشت شار مغناطیسی برای ارزیابی کابل های مورد استفاده در صنعت از لحاظ خوردگی و گسیختگی استفاده می نماید.
روش کار این دستگاه بر مبنای ایجاد میدان مغناطیسی و انحراف مسیر اصلی نشت شار میغناطیسی در همگام عبور از عیب است. به این صورت که با قرار گرفتن کابل داخل میدان مغناطیسی متمرکز درون دستگاه، یک میدان مغناطیسی یکنواخت ایجاد می شود و با حرکت کابل درون دستگاه، با عنایت به میزان فرسودگی و خوردگی کابل، میدان مغناطیسی تغییر خواهد نمود.
در این شرایط خروجی حسگرها تغییر می کند و در نهایت از راه تحلیل و پردازش سیگنال ها نوع و محل عیوب به دست می آید.
از دستگاه MFL کابل در بازرسی تله کابین ها، آسانسورهای صنعتی، جرثقیل های مختلف و کابل های مهار فلر پالایشگاه ها می توان بهره برد. برای بازرسی کابل های ثابت نظیر کابل های نگهدارنده پل ها یا سازه هایی نظیر فلر پالایشگاه، لازم است ربات روی کابل حرکت کند؛ برای این منظور از سیستم پیشرانه عمودی ساخت این محققان می توان استفاده نمود.
قیمت پایین و امکان عرضه خدمات پشتیبانی متناسب نیاز مشتری همچون مزایای تولید داخل محصول است. با عنایت به بومی سازی کامل تکنولوژی، امکان باز طراحی دستگاه متناسب با نیاز مشتری هم وجود دارد.