عرضه راهكاری برای افزایش دقت كابل های تله كابین و آسانسور

به گزارش ربات كشاورز محققان یكی از شركت های فناور مركز رشد دانشگاه صنعتی امیركبیر بعنوان تولید كننده تجهیزات بازرسی غیر مخرب، موفق به طراحی و ساخت دستگاه بازرسی كابل شده است.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از دانشگاه صنعتی امیركبیر، در شرایط آب و هوایی خورنده و همینطور گذر زمان، كابلهای مورد استفاده در انتقال نیرو، نظیر تله كابین، آسانسور، جرثقیل و كابلهای مهار در صنایع مختلف نظیر نفت و گاز به دلیل وجود عوامل مختلف آب و هوایی و شیمیایی، گرفتار گسیختگی یا خوردگی می شوند.
لذا بازرسی سلامت كابلها هم همچون دیگر سازه های مهندسی، اهمیت بالایی دارد. این در شرایطی است كه در بسیاری موارد بازرسی عیوب كابل ها به روش بازدید چشمی انجام می شود كه هم دارای دقت پایین است و هم امكان تحلیل نوع عیب وجود ندارد.
در صورت عدم توجه به سالم بودن كابل های استفاده شده در تجهیزاتی چون تله كابین، آسانسور و جرثقیل امكان بروز خطرات جانی و مالی زیادی وجود دارد.
در این راستا محققان دانشگاه صنعتی امیركبیر موفق به طراحی و ساخت دستگاه MFL شدند. دستگاه MFL كابل دستگاهی است كه از روش نشت شار مغناطیسی برای ارزیابی كابل های مورد استفاده در صنعت از لحاظ خوردگی و گسیختگی استفاده می نماید.
روش كار این دستگاه بر مبنای ایجاد میدان مغناطیسی و انحراف مسیر اصلی نشت شار میغناطیسی در همگام عبور از عیب است. به این صورت كه با قرار گرفتن كابل داخل میدان مغناطیسی متمركز درون دستگاه، یك میدان مغناطیسی یكنواخت ایجاد می شود و با حركت كابل درون دستگاه، با عنایت به میزان فرسودگی و خوردگی كابل، میدان مغناطیسی تغییر خواهد نمود.
در این شرایط خروجی حسگرها تغییر می كند و در نهایت از راه تحلیل و پردازش سیگنال ها نوع و محل عیوب به دست می آید.
از دستگاه MFL كابل در بازرسی تله كابین ها، آسانسورهای صنعتی، جرثقیل های مختلف و كابل های مهار فلر پالایشگاه ها می توان بهره برد. برای بازرسی كابل های ثابت نظیر كابل های نگهدارنده پل ها یا سازه هایی نظیر فلر پالایشگاه، لازم است ربات روی كابل حركت كند؛ برای این منظور از سیستم پیشرانه عمودی ساخت این محققان می توان استفاده نمود.
قیمت پایین و امكان عرضه خدمات پشتیبانی متناسب نیاز مشتری همچون مزایای تولید داخل محصول است. با عنایت به بومی سازی كامل تكنولوژی، امكان باز طراحی دستگاه متناسب با نیاز مشتری هم وجود دارد.