در بازدید معاون امور مجلس جهاد دانشگاهی از دانشگاه هنر تشریح شد فعالیت های جهاد دانشگاهی هنر از جشنواره فیلم فردا تا نقش تن پوش

ربات کشاورز: معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی به اتفاق سرپرست اداره کل امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز جهاد دانشگاهی میهمان جهاد دانشگاهی واحد هنر شدند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، احمد شریفی زاده؛ معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی روز گذشته، سه شنبه ۷ خرداد با حضور در جهاد دانشگاهی واحد هنر در جریان فعالیت های صورت گرفته در این دفتر قرار گرفت.
در این بازدید که عباس ناصری؛ سرپرست اداره کل امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز جهاد دانشگاهی، شریفی زاده را همراهی می کرد، در جریان فعالیت های مرکز مستندسازی، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر، دفتر ایسنای دانشگاه هنر و مرکز هنر و معماری انگاره قرار گرفتند.
گفت و گوی شریفی زاده با بهزاد رشیدی (رئیس جهاد دانشگاهی هنر) در مورد اقدامات صورت گرفته در این واحد و همین طور کارهایی که جهاد دانشگاهی هنر در دستور کار دارد همچون بخش های دیگر این دیدار بود؛ ضمن آنکه رشیدی بعنوان دبیر پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) در مورد اقدامات صورت گرفته در دبیرخانه این جشنواره توضیح داد.
همچنین در این دیدار الهام زایجانی (معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر) بعنوان دبیر هفتمین جشنواره «نقش تن پوش» و سومین جشنواره طراحی مد و لباس «دیبا» نیز گزارشی از روند طی شده این دو رویداد هنری تابحال را ارائه کرد.
فعالیت های صورت گرفته در مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی هنر و تدارک این مرکز برای برگزاری ترم تابستانی آن در چارچوب مدرسه هنر نیز توضیحاتی بود که محدثه خلیلی؛ مدیر این مرکز گزارشی از آنرا در این دیدار ارائه کرد.

منبع: