در بازدید معاون امور مجلس جهاد دانشگاهی از دانشگاه هنر تشریح شد فعالیت های جهاد دانشگاهی هنر از جشنواره فیلم فردا تا نقش تن پوش

ربات كشاورز: معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی به اتفاق سرپرست اداره كل امور واحدها، پژوهشكده ها، سازمان ها و مراكز جهاد دانشگاهی میهمان جهاد دانشگاهی واحد هنر شدند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، احمد شریفی زاده؛ معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی روز گذشته، سه شنبه ۷ خرداد با حضور در جهاد دانشگاهی واحد هنر در جریان فعالیت های صورت گرفته در این دفتر قرار گرفت.
در این بازدید كه عباس ناصری؛ سرپرست اداره كل امور واحدها، پژوهشكده ها، سازمان ها و مراكز جهاد دانشگاهی، شریفی زاده را همراهی می كرد، در جریان فعالیت های مركز مستندسازی، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر، دفتر ایسنای دانشگاه هنر و مركز هنر و معماری انگاره قرار گرفتند.
گفت و گوی شریفی زاده با بهزاد رشیدی (رئیس جهاد دانشگاهی هنر) در مورد اقدامات صورت گرفته در این واحد و همین طور كارهایی كه جهاد دانشگاهی هنر در دستور كار دارد همچون بخش های دیگر این دیدار بود؛ ضمن آنكه رشیدی بعنوان دبیر پنجمین جشنواره فیلم و عكس فناوری و صنعتی (فردا) در مورد اقدامات صورت گرفته در دبیرخانه این جشنواره توضیح داد.
همچنین در این دیدار الهام زایجانی (معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر) بعنوان دبیر هفتمین جشنواره «نقش تن پوش» و سومین جشنواره طراحی مد و لباس «دیبا» نیز گزارشی از روند طی شده این دو رویداد هنری تابحال را ارائه كرد.
فعالیت های صورت گرفته در مركز آموزش های تخصصی كاربردی جهاد دانشگاهی هنر و تدارك این مركز برای برگزاری ترم تابستانی آن در چارچوب مدرسه هنر نیز توضیحاتی بود كه محدثه خلیلی؛ مدیر این مركز گزارشی از آنرا در این دیدار ارائه كرد.

منبع: