نمایشگری که بین رانندگان ارتباط برقرار می کند

ربات کشاورز: نمایشگری مخصوص خودرو ابداع شده که روی شیشه عقب قرار می گیرد و عباراتی را نمایش می دهد. هدف از این نمایشگر برقراری ارتباط بین رانندگان است.
دریافت ۴ MB به گزارش ربات کشاورز به نقل از مهر، نمایشگری مخصوص خودرو ساخته شده که هدف آن کاهش تنش میان رانندگان و در خیابان های شلوغ است. نمایشگر مذکور Roadwayve نام دارد و در حقیقت یک صفحه ال ای دی است که پشت شیشه عقب خودرو نصب می شود. روی نمایشگر عبارت هایی نمایش داده می شود که رانندگان پشت سر از فاصله ۵۰ فوتی قادر به مشاهده آن خواهند بود. بدین سان رانندگان بهتر می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. عباراتی پیش فرض مانند «متأسفم» در این صفحه نمایش داده می شوند. راننده با فشار دکمه ای در یک دستگاه کنترل از طریق دور یا اپلیکیشن مخصوص می تواند این عبارت را به اشتراک بگذارد. بدین سان راننده می تواند بدون حواس پرتی روی مسیر جاده تمرکز کند.

منبع: