نمایشگری كه بین رانندگان ارتباط برقرار می كند

ربات كشاورز: نمایشگری مخصوص خودرو ابداع شده كه روی شیشه عقب قرار می گیرد و عباراتی را نمایش می دهد. هدف از این نمایشگر برقراری ارتباط بین رانندگان است.
دریافت 4 MB به گزارش ربات كشاورز به نقل از مهر، نمایشگری مخصوص خودرو ساخته شده كه هدف آن كاهش تنش میان رانندگان و در خیابان های شلوغ است. نمایشگر مذكور Roadwayve نام دارد و در حقیقت یك صفحه ال ای دی است كه پشت شیشه عقب خودرو نصب می شود. روی نمایشگر عبارت هایی نمایش داده می شود كه رانندگان پشت سر از فاصله ۵۰ فوتی قادر به مشاهده آن خواهند بود. بدین سان رانندگان بهتر می توانند با یكدیگر ارتباط برقرار كنند. عباراتی پیش فرض مانند «متأسفم» در این صفحه نمایش داده می شوند. راننده با فشار دكمه ای در یك دستگاه كنترل از طریق دور یا اپلیكیشن مخصوص می تواند این عبارت را به اشتراك بگذارد. بدین سان راننده می تواند بدون حواس پرتی روی مسیر جاده تمركز كند.

منبع: