امکانی که پژوهش بین المللی پژوهشگاه رویان نشان داد درمان بیماری های فرسایشی پیری با استفاده از سلول های خود فرد

ربات کشاورز: تیمی متشکل از عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان به همراه گروهی از دانشمندان ایتالیایی، سوئدی و سوئیسی، روشی ساده و کارآمد برای تولید سلول های بنیادی القایی از سلول های بالغ افراد بالای یکصد سال ابداع نموده اند که امکان درمان بیماری های فرسایشی در کهنسالی را با استفاده از سلول های خود فرد فراهم می آورد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، استفاده از سلول های بنیادی القایی، نگاهی مهم در سلول درمانی و مدل سازی بیماری هاست. سلول بنیادی القایی در واقع یک سلول تمایز یافته از پیکر شخص بالغ است که با روش های ژنتیکی در شرایط آزمایشگاهی به سلولی بنیادی تبدیل می شود. با این روش می توان از سلول بنیادی پرتوان خود فرد برای درمان بیماری هایش بهره برد.
از آنجا که بیماری های فرسایشی (degenerative) در کهنسالی بیشترین شیوع را دارند، تولید سلول های پرتوان القایی در افراد مسن اهمیت بیشتری دارد؛ اما تولید این سلول ها در افراد مسن، حتی اگر موفقیت آمیز باشد، کارآمد نیست، چونکه قدرت تقسیم، پذیرش دستکاری های ژنتیکی و بازبرنامه ریزی در سلول های افراد مسن به شکل شایان توجهی کاسته می شود.
به منظور غلبه بر این مشکل، دکتر مسعود وثوق از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رویان، به همراه گروهی از دانشمندان ایتالیایی، سوئدی و سوئیسی، روشی ساده و کارآمد برای تولید سلول های بنیادی القایی با کمک ویروس انتقال دهنده ژن ابداع کردند.
با این روش جدید، سلول های بنیادی القایی به شکلی کارآمد و مؤثر از سلول های بالغ افراد بین ۱۰۵ تا ۱۰۷ سال در محیط کشت فاقد سلول های تغذیه کننده و با استفاده از ویروس سندای (Sendai-Virus) تولید شدند.
بر اساس اعلام پژوهشگاه رویان، نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی PLOS ONE به چاپ رسیده است، نشان داد سلول های فیبروبلاست افراد بالای ۱۰۰ سال با این روش جدید به شکلی مؤثر و کارآمد به سلول های بنیادی القایی تبدیل گشته، امکان درمان بیماری های فرسایشی در کهن سالی را با استفاده از سلول های خود فرد فراهم می کنند.

منبع: