امكانی كه پژوهش بین المللی پژوهشگاه رویان نشان داد درمان بیماری های فرسایشی پیری با استفاده از سلول های خود فرد

ربات كشاورز: تیمی متشكل از عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان به همراه گروهی از دانشمندان ایتالیایی، سوئدی و سوئیسی، روشی ساده و كارآمد برای تولید سلول های بنیادی القایی از سلول های بالغ افراد بالای یكصد سال ابداع نموده اند كه امكان درمان بیماری های فرسایشی در كهنسالی را با استفاده از سلول های خود فرد فراهم می آورد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، استفاده از سلول های بنیادی القایی، نگاهی مهم در سلول درمانی و مدل سازی بیماری هاست. سلول بنیادی القایی در واقع یك سلول تمایز یافته از پیكر شخص بالغ است كه با روش های ژنتیكی در شرایط آزمایشگاهی به سلولی بنیادی تبدیل می شود. با این روش می توان از سلول بنیادی پرتوان خود فرد برای درمان بیماری هایش بهره برد.
از آنجا كه بیماری های فرسایشی (degenerative) در كهنسالی بیشترین شیوع را دارند، تولید سلول های پرتوان القایی در افراد مسن اهمیت بیشتری دارد؛ اما تولید این سلول ها در افراد مسن، حتی اگر موفقیت آمیز باشد، كارآمد نیست، چونكه قدرت تقسیم، پذیرش دستكاری های ژنتیكی و بازبرنامه ریزی در سلول های افراد مسن به شكل شایان توجهی كاسته می شود.
به منظور غلبه بر این مشكل، دكتر مسعود وثوق از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رویان، به همراه گروهی از دانشمندان ایتالیایی، سوئدی و سوئیسی، روشی ساده و كارآمد برای تولید سلول های بنیادی القایی با كمك ویروس انتقال دهنده ژن ابداع كردند.
با این روش جدید، سلول های بنیادی القایی به شكلی كارآمد و مؤثر از سلول های بالغ افراد بین ۱۰۵ تا ۱۰۷ سال در محیط كشت فاقد سلول های تغذیه كننده و با استفاده از ویروس سندای (Sendai-Virus) تولید شدند.
بر اساس اعلام پژوهشگاه رویان، نتایج این پژوهش كه در مجله بین المللی PLOS ONE به چاپ رسیده است، نشان داد سلول های فیبروبلاست افراد بالای ۱۰۰ سال با این روش جدید به شكلی مؤثر و كارآمد به سلول های بنیادی القایی تبدیل گشته، امكان درمان بیماری های فرسایشی در كهن سالی را با استفاده از سلول های خود فرد فراهم می كنند.

منبع: