لباسی که محیط را برای افراد نابینا و ناشنوا تشریح می کند

به گزارش ربات کشاورز محققان نوعی جلیقه ابداع نموده اند که به کمک یک دوربین و محرک های مختلف، اطلاعاتی درباره اشیا، محیط و افراد را در اختیار افراد نابینا و ناشنوا قرار می دهد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از نیواطلس، انتقال اطلاعات به افراد نابینا و ناشنوا کار مشکلی است. برای این منظور باید فردی به وسیله لمس پشت یا بخش هایی از بدن افراد نابینا و ناشنوا اطلاعات را به او منتقل کند. این روش هرچند کارآمد است اما فرد معلول همیشه وابسته به دیگران است. درهمین راستا یک لباس با بازخورد لمسی تولید شده که می تواند این فرآیند را تسهیل کند. این فناوری در پروژه SUITCEYES اتحادیه اروپا و طی ۳ سال ابداع شده است. در این لباس دوربین های پوشیدنی نصب شده که به کامپیوتر متصل هستند و می توانند موارد مهم مانند صورت افراد، موانع موجود در اتاق یا اشیایی که کاربر قصد جابه جایی آنها را دارد را ردیابی کنند. این اطلاعات به ارتعاشات یا انواع دیگری از سیگنال های لمسی تبدیل و به وسیله شبکه ای از محرک های موجود در لباس به بدن کاربر منتقل می شود. این فناوری ابتدا به شکل یک پیراهن ابداع شد. حالا هم چهارمین نسل آن به شکل یک جلیقه ابداع شده است. پشت پارچه این لباس الگویی شطرنجی وجود دارد و هر خانه از آن حاوی سنسورهای جداگانه است که با ایجاد ارتعاش در نقاط مختلف اطلاعات متفاوتی را به فرد نابینا و ناشنوا منتقل می کنند. همینطور مقرر است برخی از این جلیقه ها تولید شود تا فناوری در مقیاس وسیع تر بررسی شود.