لباسی كه محیط را برای افراد نابینا و ناشنوا تشریح می كند

به گزارش ربات كشاورز محققان نوعی جلیقه ابداع نموده اند كه به كمك یك دوربین و محرك های مختلف، اطلاعاتی درباره اشیا، محیط و افراد را در اختیار افراد نابینا و ناشنوا قرار می دهد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از نیواطلس، انتقال اطلاعات به افراد نابینا و ناشنوا كار مشكلی است. برای این منظور باید فردی به وسیله لمس پشت یا بخش هایی از بدن افراد نابینا و ناشنوا اطلاعات را به او منتقل كند. این روش هرچند كارآمد است اما فرد معلول همیشه وابسته به دیگران است. درهمین راستا یك لباس با بازخورد لمسی تولید شده كه می تواند این فرآیند را تسهیل كند. این فناوری در پروژه SUITCEYES اتحادیه اروپا و طی ۳ سال ابداع شده است. در این لباس دوربین های پوشیدنی نصب شده كه به كامپیوتر متصل هستند و می توانند موارد مهم مانند صورت افراد، موانع موجود در اتاق یا اشیایی كه كاربر قصد جابه جایی آنها را دارد را ردیابی كنند. این اطلاعات به ارتعاشات یا انواع دیگری از سیگنال های لمسی تبدیل و به وسیله شبكه ای از محرك های موجود در لباس به بدن كاربر منتقل می شود. این فناوری ابتدا به شكل یك پیراهن ابداع شد. حالا هم چهارمین نسل آن به شكل یك جلیقه ابداع شده است. پشت پارچه این لباس الگویی شطرنجی وجود دارد و هر خانه از آن حاوی سنسورهای جداگانه است كه با ایجاد ارتعاش در نقاط مختلف اطلاعات متفاوتی را به فرد نابینا و ناشنوا منتقل می كنند. همینطور مقرر است برخی از این جلیقه ها تولید شود تا فناوری در مقیاس وسیع تر بررسی شود.