در یك شركت دانش بنیان محقق شد كنترل و جلوگیری از نشت گاز مشتركان سراسر كشور بوسیله آشكار سازها

ربات كشاورز: شركت دانش بنیان مستقر در پارك علم و فناوری البرز با استفاده از توانائی های فنی، آزمایشگاهی و صنعتی، موفق به جلوگیری از نشت گاز مونواكسید كربن و گازهای قابل احتراق در ساختمان های مسكونی، تجاری، عمومی شده است كه بر طبق مقررات ملی ساختمان الزامی شده است.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، مهندس محمود قاسم وند، مدیر كنترل كیفیت یك شركت دانش بنیان اظهار نمود: آزمایشگاه همكار سازمان ملی استاندارد در دامنه آزمون آشكارسازهای نشت گاز مونو اكسید كربن و گازهای قابل احتراق و بررسی انطباق كیفیت آنها با الزامات استانداردهای ملی به شماره های ISIRI 131721-1 و ISIRI 14200-1 است. طبق مقررات ملی ساختمان استفاده از آشكارسازهای نشت گاز مونو اكسید كربن و گازهای قابل احتراق در ساختمان های مسكونی، تجاری و عمومی الزامی است.
وی با اشاره به اینكه این آشكارسازها ساكنین ساختمان ها را از خطرات نشت گاز مونو اكسید كربن و گازهای قابل احتراق آگاه می سازند، اضافه كرد: گاز مونو اكسید كربن یك گاز سمی، بی بو و بی رنگ است و هر ساله حدود ۱۰۰۰ نفر قربانی این گاز سمی می شوند؛ با عنایت به حساسیت عملكرد آشكارسازهای نشت گاز مونو اكسید كربن و گازهای قابل احتراق كه رابطه مستقیمی با جان و مال مردم دارند، سازمان ملی استاندارد در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ مبادرت به الزامی كردن رعایت مقررات استاندارد برای تولید، توزیع و واردات آشكارسازهای نشت گاز مونو اكسید كربن و گازهای قابل احتراق كرد.
قاسم وند اظهار داشت: متأسفانه در آن زمان به سبب پیچیدگی های فنی و هایتك بودن دانش فنی لازم، آزمایشگاه معتبر و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد در كشور وجود نداشت تا مبادرت به انجام آزمون و بررسی انطباق عملكرد این آشكارسازهای نشت گاز با الزامات استاندارد ملی كرده و عملكرد صحیح آنها را تأیید كند. با شناسایی این نقص و خلاء فنی در صنعت استاندارد و آزمایشگاهی كشور، مطالعات میدانی جهت حل این مشكل انجام گرفت و این شركت در آبان ماه سال ۱۳۹۳ موفق به ستاندن پروانه تأیید صلاحیت بعنوان آزمایشگاه همكار از اداره كل استاندارد البرز شد.
وی با اشاره به اینكه این شركت دانش بنیان یك شركت ارائه دهنده خدمات فنی و آزمایشگاهی است، اضافه كرد: این شركت طبق پروانه تأیید صلاحیت ستاندن شده از سازمان ملی استاندارد، مبادرت به آزمون و بررسی انطباق عملكرد آشكارسازهای نشت گاز مونو اكسید كربن و گازهای قابل احتراق طبق الزامات استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه می كند.
بگفته قاسم وند، هم اكنون این شركت تنها آزمایشگاه معتبر و همكار سازمان ملی استاندارد در دامنه فعالیت خود در كشور است و علاوه بر پروانه تأیید صلاحیت استانی از اداره كل استاندارد البرز دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 بعنوان معتبرترین گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاهی از مركز ملی تأیید صلاحیت كشور نیز فعالیت می كند.
وی با اشاره به فعالیت این شركت تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان البرز، تصریح كرد: شركت تقریباً از نظر علمی تمام مدارك و اعتبارات لازم را ستاندن كرده است كه در این راستا علاوه بر پروانه تأیید صلاحیت استانی و گواهینامه ISO/IEC 17025 می توان به تاییدیه اختراع از بنیاد ملی نخبگان، گواهی توانمندی نوآورانه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی ثبت اختراع داخلی، پتنت بین المللی (در حال ثبت)، تاییدیه اختراع از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تاییدیه اختراع از صندوق پشتیبانی از پژوهشگران، عضویت در پارك علم و فناوری البرز اشاره نمود.
بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، وی با اشاره به اینكه این شركت موفق به عضویت در پارك علم و فناوری البرز شده است، اضافه كرد: هدف از عضویت و استقرار در پارك علم و فناوری البرز، استفاده از ظرفیت علمی آن و امكان دریافت خدمات متنوع مالی و معنوی از پارك است. عضویت در پارك علم و فناوری علاوه بر جنبه اعتباری آن، امكان استفاده از پتانسیل های موجود علمی و فنی و همكاریهای مطلوب با سایر اعضای پارك را فراهم می آورد.

منبع: