به وسیله پدهای متصل به سر؛ بازوی رباتیكی كه با قدرت فكر شما كار می كند

ربات كشاورز: در ویدئویی كه اخیرا انتشار یافته پژوهشگران با قراردادن پدهایی روی سر فرد به او قدرت دادند تا یك بازوی رباتیك را با كمك افكارش كنترل كند.
دریافت 4 MB به گزارش ربات كشاورز به نقل از دیلی میل، دانشمندان یك بازوی رباتیك ابداع نموده اند كه با مغز انسان و از راه افكار او كنترل می شود. در همین راستا محققان دانشگاه كارنگی ملون در پیتسبورگ و دانشگاه مینه سوتا ویدئویی جالب منتشر نموده اند. در این ویدئو فردی با استفاده از یك دستگاه نوآورانه نقطه سفیدی روی نمایشگر كامپیوتر را دنبال می كند. فرد با استفاده از پدهایی كه به بخش بیرونی سر او متصل شده این بازو را كنترل می كند. در گذشته فناوری مشابه در صورتی كار می كرد كه با حسگرهایی به داخل جمجمه فرد متصل می شد. اما روش غیر تهاجمی اتصال مغز به یك عضو مصنوعی و اضافی مسیر را برای رونمایی از فناوری های جدیدی فراهم می آورد كه به كمك افراد معلول می آیند. بهرحال فناوری مذكور «الكتروانسفالوگرافی» (EEG) نام دارد و با رصد پالس های الكتریكی مغز فعال می شود. حسگرهایی كه دور سر قرار می گیرند مكان ارسال سیگنال مغزی را ردیابی می كنند تا نوع حركت را مشخص كنند. در مرحله بعد این اطلاعات به كامپیوتر منتقل و سیگنال هایی برای كنترل بازوی رباتیك ابداع می شود. به قول محققان این سیستم روی ۶۸ نفر آزمایش شده است. هر فرد هم ۱۰ بار با این سیستم كار كرده است. نتیجه این تحقیق در ژورنال Science Robotics انتشار یافته است.

منبع: