ساخت توربین بادی با الهام از مرغ دریایی

به گزارش ربات كشاورز پژوهشگران استرالیایی با الهام گرفتن از بال های مرغ دریایی، پره هایی جدید و دارای كارآیی بیشتر جهت استفاده در توربین های بادی كوچك طراحی كردند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از نیواطلس، قبل از این در طراحی پره های توربین های بادی بزرگ از بدن نوعی از وال های دریایی الهام گرفته شده بود. اما حالا پژوهشگران دانشگاه دیكین استرالیا برای طراحی پره های توربین های بادی كوچك از بال های مرغ های دریایی تقلید كرده اند. قبل از این مشخص شده بود پره های طراحی شده برای توربین های بادی بزرگ مناسب استفاده در توربین های بادی كوچك نیستند و كارآیی لازم را ندارند. پژوهشگران با بررسی پدیده های طبیعی تلاش كردند ایده مناسبی را برای جایگزینی در این توربین ها بیابند و سرانجام با شبیه سازی بال های مرغ دریایی بوسیله یك برنامه كامپیوتری به این هدف رسیدند. استفاده از پره جدید در توربین های بادی بهره وری آنها را در مقایسه با زمانی كه از پره های عادی استفاده شود، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا می برد. تحقیقات پژوهشگران نشان داده كه بال های مرغ های دریایی در گذر میلیون ها سال به تدریج تكامل یافته تا آنها با پایین ترین میزان مصرف انرژی بتوانند از انرژی باد برای معلق ماندن در هوا و پرواز استفاده كنند. تقلید از همین طراحی ظرفیت تولید برق توربین های بادی را نیز بالا می برد.