ترک سیگار با تنباکوی مهندسی شده

ربات کشاورز: پژوهشگران دانشگاه دورتموند با کمک مهندسی ژنتیک تنباکویی پرورش داده اند که سطح نیکوتین آن به شدت کاهش یافته است و بدین سبب به افراد کمک می نماید راحت تر سیگار را ترک کنند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از فیوچریسم، تعدادی از محققان دانشگاه فنی دورتموند در آلمان روشی برای پرورش تنباکو ابداع نموده اند که محصول آن ۹۹.۷ درصد عاری از نیکوتین است. آنها برای این منظور از روش مهندسی ژنتیک CRISPR استفاده کردند تا ۶ آنزیمی را غیر فعال کنند که به تولید این ماده اعتیاد آور کمک می نماید. بگفته پژوهشگران گیاه مهندسی شده درهر گرم فقط ۰.۰۴ میلیگرم نیکوتین در خود دارد. تحقیقات نشان داده سیگارهای کم نیکوتین به سبب وجود کارسینوژن ها به اندازه سیگارهای معمولی مضر هستند اما احتمالاً به برخی افراد کمک می کنند تا سیگار را ترک کنند. مطالعات نشان داده افراد سیگاری بعد از استفاده از سیگارهای کم نیکوتین هیچ گاه به اندازه قبل سیگار نمی کشند. این روشی جالب برای کمک به افراد سیگاری برای ترک این ماده اعتیاد آور است. سازمان غذا و دارو آمریکا نیز معتقد می باشد کاهش سطح نیکوتین در سیگار به ترک اعتیاد آن منجر می شود. این سازمان مشغول بررسی سیاست های مختلفی است تا برای سیگارهای کم نیکوتین استانداردهای جدیدی تعریف کند.

منبع: