ترك سیگار با تنباكوی مهندسی شده

ربات كشاورز: پژوهشگران دانشگاه دورتموند با كمك مهندسی ژنتیك تنباكویی پرورش داده اند كه سطح نیكوتین آن به شدت كاهش یافته است و بدین سبب به افراد كمك می نماید راحت تر سیگار را ترك كنند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از فیوچریسم، تعدادی از محققان دانشگاه فنی دورتموند در آلمان روشی برای پرورش تنباكو ابداع نموده اند كه محصول آن ۹۹.۷ درصد عاری از نیكوتین است. آنها برای این منظور از روش مهندسی ژنتیك CRISPR استفاده كردند تا ۶ آنزیمی را غیر فعال كنند كه به تولید این ماده اعتیاد آور كمك می نماید. بگفته پژوهشگران گیاه مهندسی شده درهر گرم فقط ۰.۰۴ میلیگرم نیكوتین در خود دارد. تحقیقات نشان داده سیگارهای كم نیكوتین به سبب وجود كارسینوژن ها به اندازه سیگارهای معمولی مضر هستند اما احتمالاً به برخی افراد كمك می كنند تا سیگار را ترك كنند. مطالعات نشان داده افراد سیگاری بعد از استفاده از سیگارهای كم نیكوتین هیچ گاه به اندازه قبل سیگار نمی كشند. این روشی جالب برای كمك به افراد سیگاری برای ترك این ماده اعتیاد آور است. سازمان غذا و دارو آمریكا نیز معتقد می باشد كاهش سطح نیكوتین در سیگار به ترك اعتیاد آن منجر می شود. این سازمان مشغول بررسی سیاست های مختلفی است تا برای سیگارهای كم نیكوتین استانداردهای جدیدی تعریف كند.

منبع: