برای نخستین بار؛ ۳ نفر بوسیله مغزهایشان با یكدیگر ارتباط برقرار كردند

ربات كشاورز: پژوهشگران برای اولین بار موفق شدند با كمك یك سیستم میان مغز 3 انسان ارتباط برقرار كنند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایندپندنت، پژوهشگران ادعا می كنند روشی ابداع نموده اند تا سه نفر بوسیله مغزهایشان با یكدیگر ارتباط برقرار و مشكلات را حل كنند. پژوهشگران دانشگاه واشنگتن این سیستم را ابداع نموده اند كه BrainNet نام گرفته است. این اولین شبكه اتصال مغز به مغز در نوع خود است و دستاوردی مهم در جهت تحقق ارتباطات تله پاتیك است. بگفته پژوهشگران این نخستین بارست كه فردی می تواند با ذهن خود اطلاعات ارسال و دریافت كند. همچنینBrainNet اولین سیستمی است كه بیشتر از دو نفر از آن استفاده می نمایند.
طی این پژوهش دو نفر به كمك یك شخص ثالث كمك كردند تا با استفاده از ابزاری كه مغزهای هر ۳ نفر را بهم متصل می كند، فعالیتی را انجام دهد. این آزمایش یك بازی شبیه تتریس (Tetris) بود كه در آن دو فرد بعنوان ارسال كننده می توانند بازی را مشاهده كنند اما قادر به كنترل آن نیستند. فرد سوم یا دریافت كننده می تواند یك قسمت از بازی را ببیند و برای انتقال اطلاعات از طریقBrainNet به دو ارسال كننده متكی است تا بتواند بازی را تكمیل كند. هر سه شركت كننده در آزمایش در اتاق های جداگانه حضور داشتند و نمی توانستند با یكدیگر حرف بزنند یا همدیگر را ببینند. «آندرئا استوكو» یكی از مؤلفان این پژوهش می گوید: برای ارسال پیام به فرد دریافت كننده ما از كابل و دستگاهی استفاده كردیم كه شبیه یك راكت كوچك است و پشت سر دریافت كننده قرار می گرفت. این دستگاه قسمتی از مغز را تحریك می كند سیگنال های دریافتی از چشمان را ترجمه می كند. در اصل ما عصب های پشت مغز را فریب دادیم تا سیگنالی كه از چشمان دریافت شده را در مغز منتشر كنند. شركت كنندگان در مرحله بعد احساس كردند قوس های برق یا اشیایی در جلوی چشمانشان ظاهر می شود. دانشمندان امیدوارند با توسعه این فناوری و استفاده از آن بتواننددر آینده مغز انسان ها را بهم متصل كنند. به هر حال این تحقیق كه در ماه آوریل درScientific Reports انتشار یافته است،

منبع: