نتایج یک پژوهش بین المللی نشان داد گیاه اسکنبیل دارویی برای درمان اندومتریوز

به گزارش ربات کشاورز نتایج یک پژوهش بین المللی که در مجله Ethnopharmacology به چاپ رسیده نشان داده است عصاره گیاه اسکنبیل فرآیندهای اساسی و متفاوتی که در ایجاد بیماری اندومتریوز نقش دارند را هدف قرار می دهد و می تواند بعنوان داروی گیاهی مفید در درمان این بیماری استفاده گردد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، گیاه “اسکنبیل” مختص مناطق بیابانی است و مردم محلی از آن برای درمان خون ریزی قاعدگی طولانی و هم دردهای زمان قاعدگی استفاده می نمایند. این گیاه همینطور برای درمان ناباروری هم سفارش شده است.
ترکیبات زیستی فعال موجود در گیاه اسکنبیل، فرآیندهای گوناگونی نظیر رگ زایی، التهاب و رشد تهاجمی بافت را مهار می کند. به منظور بررسی اثر این گیاه در درمان اندومتریوز، کیاندخت کیانی، دکتر ملک افضلی اردکانی، دکتر موحدین، دکتر افلاطونیان و همکارانشان در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، مؤسسه طب تجربی و بالینی دانشگاه زارلند آلمان و پژوهشگاه رویان، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن، ضایعات اندومتریوزی با روش های جراحی در حیوان مدل آزمایشگاهی بوجود آمد.
سپس، عصاره کامل گیاه اسکنبیل با غلظت ۵۰ میلی گرم در ازای هر کیلوگرم وزن، به مدت چهار هفته برای آنان تجویز شد و در ادامه رشد ضایعه، تشکیل کیست، اندازه ضایعه، میزان تشکیل عروق خونی و مقدار سلول های ایمنی با روش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Ethnopharmacology به چاپ رسیده، نشان داده است که عصاره کامل گیاه اسکنبیل به میزان قابل توجهی رشد ضایعه، تشکیل کیست، میزان عروق، تکثیر سلول ها و میزان تجمع سلول های ایمنی در ضایعات اندومتریوزی موش را کاهش داده و مهار می کند.
بر مبنای اعلام پژوهشگاه رویان، در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد، عصاره گیاه اسکنبیل فرآیندهای اساسی و متفاوتی که در ایجاد بیماری اندومتریوز نقش دارند را هدف قرار می دهد و می تواند بعنوان داروی گیاهی مفید در درمان این بیماری استفاده گردد.