نتایج یك پژوهش بین المللی نشان داد گیاه اسكنبیل دارویی برای درمان اندومتریوز

به گزارش ربات كشاورز نتایج یك پژوهش بین المللی كه در مجله Ethnopharmacology به چاپ رسیده نشان داده است عصاره گیاه اسكنبیل فرآیندهای اساسی و متفاوتی كه در ایجاد بیماری اندومتریوز نقش دارند را هدف قرار می دهد و می تواند بعنوان داروی گیاهی مفید در درمان این بیماری استفاده گردد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، گیاه “اسكنبیل” مختص مناطق بیابانی است و مردم محلی از آن برای درمان خون ریزی قاعدگی طولانی و هم دردهای زمان قاعدگی استفاده می نمایند. این گیاه همینطور برای درمان ناباروری هم سفارش شده است.
تركیبات زیستی فعال موجود در گیاه اسكنبیل، فرآیندهای گوناگونی نظیر رگ زایی، التهاب و رشد تهاجمی بافت را مهار می كند. به منظور بررسی اثر این گیاه در درمان اندومتریوز، كیاندخت كیانی، دكتر ملك افضلی اردكانی، دكتر موحدین، دكتر افلاطونیان و همكارانشان در دانشگاه علوم پزشكی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، مؤسسه طب تجربی و بالینی دانشگاه زارلند آلمان و پژوهشگاه رویان، پژوهشی را طراحی كردند كه طی آن، ضایعات اندومتریوزی با روش های جراحی در حیوان مدل آزمایشگاهی بوجود آمد.
سپس، عصاره كامل گیاه اسكنبیل با غلظت ۵۰ میلی گرم در ازای هر كیلوگرم وزن، به مدت چهار هفته برای آنان تجویز شد و در ادامه رشد ضایعه، تشكیل كیست، اندازه ضایعه، میزان تشكیل عروق خونی و مقدار سلول های ایمنی با روش های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش كه در مجله بین المللی Ethnopharmacology به چاپ رسیده، نشان داده است كه عصاره كامل گیاه اسكنبیل به میزان قابل توجهی رشد ضایعه، تشكیل كیست، میزان عروق، تكثیر سلول ها و میزان تجمع سلول های ایمنی در ضایعات اندومتریوزی موش را كاهش داده و مهار می كند.
بر مبنای اعلام پژوهشگاه رویان، در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد، عصاره گیاه اسكنبیل فرآیندهای اساسی و متفاوتی كه در ایجاد بیماری اندومتریوز نقش دارند را هدف قرار می دهد و می تواند بعنوان داروی گیاهی مفید در درمان این بیماری استفاده گردد.