با تلسكوپ اشعه ایكس جدید؛ روسیه 3 میلیون ابر سیاهچاله را ردیابی می كند

ربات كشاورز: روسیه یك تلسكوپ فضایی اشعه ایكس را به آسمان فرستاد. پیش بینی می شود این تلسكوپ 100 هزار خوشه كهكشانی و 3 میلیون ابر سیاهچاله را در فضا ردیابی كند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از اسپیس، روز گذشته یك موشك پروتون یك تلسكوپ اشعه ایكس متعلق به روسیه را به آسمان برد. ماموریتSpektrum-Röntgen-Gamma كه به نام Spektr-RG نیز معروف است، پروژه ای مشترك میان سازمان فضایی روسیه و سازمان فضایی آلمان است. این تلسكوپ همراه موشك پروتون از مقر فضایی بایكونور در قزاقستان به آسمان پرتاب شده است. البته پرتاب تلسكوپ چند هفته به تأخیر افتاد. در ۲۱ ژوئن به سبب اختلالی در باتری موشك این پرواز لغو شد. بعد از آن سازمان فضایی روسیه پرتاب ماهواره در ۱۲ جولای (دوشنبه) را نیز به سبب اختلالات احتمالی در بوستر لغو نمود. تلسكوپSpektr-RG در نقطه ثابتی در فضا قرار می گیرد كه نقطه لاگرانژی ۲ نام دارد. در این نقطه نیروهای گرانشی خورشید و زمین یكدیگر را متوازن می كنند. در این مكان تلسكوپ مذكور می تواند با مصرف اندكی سوخت ماموریت های رصد خودرا انجام دهد. همین طور بگفته كارشناسان ۱۰۰ روز طول می كشد تا این تلسكوپ به مكان تعیین شده خود برسد. بطور كلی هنگام بررسی اثر میدان گرانشی دوجرم در فضا مانند زمین و خورشید، نقاطی را در اطراف آنها می یابیم كه اگر جرم سومی با گرانش ناچیز در آنها قرار گیرد در تعادل گرانشی به سر خواهد برد. این نقاط خاص نقاط لاگرانژی نام دارند. این نقاط كاربردهای شگفتی دارند از جایگاهی برای تلسكوپ های فضایی ورصدخانه های خورشیدی تا دروازه ای برای سفرهای آینده به ماه وحتی جایگاهی برای سكونت آینده بشر در فضا. پیش بینی می شود Spektr-RG طی یك ماموریت ۶.۵ ساله ۱۰۰ هزار خوشه كهكشانی، ۳ میلیون ابرسیاهچاله و هزاران كهكشان با ستاره هایی در حال تشكیل را ردیابی كند. این تلسكوپ كمك می نماید تا انسان به درك عمیق تری از روند تشكیل سیاهچاله ها برسد.

منبع: