زنجیره ارزش چاپگرهای زیستی با اتكا به توان داخلی توسعه پیدا می كند

به گزارش ربات كشاورز رئیس مركز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری از شكل گیری، تقویت و گسترش زنجیره ارزش كسب وكارهای چاپگرهای زیستی اطلاع داد.

به گزارش ربات كشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی محمد سلطانی رئیس مركز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره فعالیت های این مركز در حوزه توسعه فناوری چاپگرهای زیستی بیان كرد: استفاده از تجربه فعالیت های انجام شده در این عرصه، شناسایی گروه های مجرب، شكل دهی شبكه بین رشته ای از متخصصان، توسعه بافت های استخوان، غضروف و پوست برنامه هایی است كه این مركز برای ارتقای این فناوری به صورت مشخص در برنامه های سال خود قرار داده است.
به گفته وی، مركز راهبردی فناوری های همگرا شكل گیری، تقویت و گسترش زنجیره ارزش كسب وكارهای چاپگرهای زیستی را یكی از نقاط همگرایی محوری خود برگزیده است و آمادگی كامل برای تعامل و همكاری با دیگر فعالان زنجیره ارزش این نوع چاپگرها را دارد.
وی افزود: البته برای توسعه این فناوری مسابقه توسعه و تولید این نوع از بافت ها بر پایه فناوری چاپگرهای زیستی شهریور سال جاری برگزار می گردد. همینطور در جهت تقویت و گسترش زنجیره ارزش چاپگرهای زیستی این مركز در مرداد ماه سال جاری چالش های طراحی، توسعه و تولید جوهرهای زیستی را برگزار می نماید.
سلطانی درباره اهمیت جوهرهای زیستی هم اظهار داشت: جوهرهای زیستی بعنوان مواد مصرفی در فرآیند چاپ بافت استفاده می شوند. وجود تنوع در زمینه این نوع جوهرها امكان توسعه و تولید بافت های زیستی را برای متخصصان و فعالان این حوزه فراهم نموده است. هم اكنون از جوهرهای وارداتی در كشور استفاده می شود و دسترسی به جوهرهایی با خصوصیت ها و مشخصات خاص محدود است. پس این اقدام می تواند گامی برای رفع نیازهای این حوزه با اتكا به نیروی خلاق داخل و رهایی از وابستگی ها باشد.