زنجیره ارزش چاپگرهای زیستی با اتکا به توان داخلی توسعه پیدا می کند

به گزارش ربات کشاورز رئیس مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری از شکل گیری، تقویت و گسترش زنجیره ارزش کسب وکارهای چاپگرهای زیستی اطلاع داد.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علی محمد سلطانی رئیس مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره فعالیت های این مرکز در حوزه توسعه فناوری چاپگرهای زیستی بیان کرد: استفاده از تجربه فعالیت های انجام شده در این عرصه، شناسایی گروه های مجرب، شکل دهی شبکه بین رشته ای از متخصصان، توسعه بافت های استخوان، غضروف و پوست برنامه هایی است که این مرکز برای ارتقای این فناوری به صورت مشخص در برنامه های سال خود قرار داده است.
به گفته وی، مرکز راهبردی فناوری های همگرا شکل گیری، تقویت و گسترش زنجیره ارزش کسب وکارهای چاپگرهای زیستی را یکی از نقاط همگرایی محوری خود برگزیده است و آمادگی کامل برای تعامل و همکاری با دیگر فعالان زنجیره ارزش این نوع چاپگرها را دارد.
وی افزود: البته برای توسعه این فناوری مسابقه توسعه و تولید این نوع از بافت ها بر پایه فناوری چاپگرهای زیستی شهریور سال جاری برگزار می گردد. همینطور در جهت تقویت و گسترش زنجیره ارزش چاپگرهای زیستی این مرکز در مرداد ماه سال جاری چالش های طراحی، توسعه و تولید جوهرهای زیستی را برگزار می نماید.
سلطانی درباره اهمیت جوهرهای زیستی هم اظهار داشت: جوهرهای زیستی بعنوان مواد مصرفی در فرآیند چاپ بافت استفاده می شوند. وجود تنوع در زمینه این نوع جوهرها امکان توسعه و تولید بافت های زیستی را برای متخصصان و فعالان این حوزه فراهم نموده است. هم اکنون از جوهرهای وارداتی در کشور استفاده می شود و دسترسی به جوهرهایی با خصوصیت ها و مشخصات خاص محدود است. پس این اقدام می تواند گامی برای رفع نیازهای این حوزه با اتکا به نیروی خلاق داخل و رهایی از وابستگی ها باشد.