سرپرست مركز علمی كاربردی جهاد دانشگاهی قم: دانشگاه ها امروزه مولد كسب و كار نیستند

به گزارش ربات كشاورز سرپرست مركز علمی كاربردی جهاد دانشگاهی قم، با اشاره به اینكه دانشگاه باید دانشجوی با مهارت و توانمند تربیت كند، تصریح كرد: برخی فرایندهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیازمند اصلاح و بازبینی است، چونكه متاسفانه دانشگاه ها امروزه مولد كسب و كار نیستند.
سیده شبنم فاطمی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با نقش دانشگاه در جامعه عنوان كرد: دانشگاه باید خالق حركت های مهم و تاثیر گذار در یك جامعه باشد و در واقع به سمت بهینه سازی پیش رفته و در ابعادی كه یك جامعه از آن رنج می برد و مشكل دارد، توانایی عرضه راهكار و حل مسئله داشته باشد.
وی ادامه داد: نهادی بعنوان دانشگاه، باید به دانشجو شخصیت دهد، به این معنا كه فرایندها و نظامات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باید به سمتی رود كه دانشجویی كه از آن فارغ التحصیل می شود، فردی باشد كه بتواند در جامعه كارایی داشته باشد.
سرپرست مركز علمی كاربردی جهاد دانشگاهی واحد استان قم، اظهار داشت: یكی از اهداف مهم دانشگاه علمی كاربردی قم، باتوجه به سیاست هایی كه در آن تعریف شده است، حساسیت نسبت به اشتغال، تلاش در رفع موانع تولید و ایجاد پویایی و تحرك در جامعه است.
لزوم تربیت دانشجوی توانمند برای ورود به فضای كسب و كار
فاطمی با اشاره به اینكه دانشگاه باید دانشجوی با مهارت تربیت كند، تصریح كرد: برخی فرایندهای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیازمند اصلاح و بازبینی است، چونكه متاسفانه دانشگاه ها امروزه مولد كسب و كار نیستند.
وی اظهار نمود: نخستین گامی كه دانشگاه علمی كاربردی جهاد دانشگاهی قم در این راستا برداشته است، به كارگیری تیم اساتید توانمند است، ایجاد بسترهای لازم برای به كارگیری دانشجو در موقعیت های شغلی جامعه نیز، دومین قدمی است كه دانشگاه علمی كاربردی قم در این زمینه برداشته است.
سرپرست مركز علمی كاربردی جهاد دانشگاهی قم، با اشاره به اینكه دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی توانایی لازم جهت وارد شدن به حرفه كسب و كار ندارند، اظهار داشت: دانشگاه علمی كاربردی برای رفع چنین مسئله ای در تلاش است با راه اندازی سایت ویژه كسب و كار دانشجویان و فارغ التحصیلان، شیوه های ورود به اشتغال در جامعه را ضمن معرفی فرصت ها و مراكز شغلی، به آنها آموزش دهد.
فاطمی با تاكید بر اینكه دانشجو باید شخصیت حرفه ای در جامعه پیدا كند، اظهار نمود: حداقل كاری كه موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها می توانند در این زمینه انجام دهند، آموزش های اقتصادی و شیوه های ورود به كسب و كار است، تا یك دانشجو بعد از فارغ التحصیلی، از پس نیازهای اقتصادی خود و خانواده اش بر بیاید.
آمادگی مركز علمی كاربردی جهاد دانشگاهی قم جهت پذیرش دانشجو
بنا بر آنچه از جانب جهاد دانشگاهی قم اعلام شده ثبت نام دوره كاردانی فنی و دوره های كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی كاربردی جهاد دانشگاهی قم، همزمان با سراسر كشور برای ورودی مهر ماه ۹۸ از ۲۷مرداد ماه سال جاری و همینطور دوره های فناوری و كارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی از دوم شهریور ماه شروع می شود.
رشته های فنی فناوری اطلاعات_اینترنت و شبكه های گسترده، كاردانی فنی شبكه های كامپیوتری، كاردانی فنی نرم افزار_برنامه سازی كامپیوتری، كاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی_گرافیك، كاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی_عكاسی و كاردانی حرفه ای عكاسی خبری همچون رشته های دانشگاه علمی كاربردی جهاد دانشگاهی قم در مقطع كاردانی است.
رشته های مقطع كارشناسی این دانشگاه هم شامل كارشناسی حرفه ای گرافیك_پوستر، نشانه، كارشناسی حرفه ای گرافیك_تصویر سازی، مهندسی فناوری اطلاعات_تجارت الكترونیك، مهندسی فناوری اطلاعات_ فناوری اطلاعات و مهندسی فناوری شبكه های كامپیوتری است.