برای تولید بافت انسانی؛ كپسول دراگون پرینتر سه بعدی به آسمان برد

ربات كشاورز: اسپیس ایكس یك كپسول دراگون را همراه آزمایش های فضایی و یك پرینتر سه بعدی به ایستگاه فضایی فرستاد. این پرینتر برای تولید بافت های انسانی در فضا استفاده می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از اسپیس، اسپیس ایكس بطور موفقیت آمیز هجدهمین عملیات ارسال محموله تجاری به ایستگاه فضای را انجام داد. این ماموریت به سبب آب و هوای بد یك روز به تأخیر افتاد. طی آن یك موشك فالكون ۹ همراه كپسول باری دراگون از مقر كیپ كاناورال به مدار زمین پرتاب شد.
جالب آنكه این كپسول دراگون برای سومین بار به مدار زمین پرتاب شد. بگفته مقامات اسپیس ایكس هر كپسول دراگون طوری طراحی شده كه تا ۳ بار به فضا پرتاب شود. این كپسول حامل یك پرینتر سه بعدی است تا در ایستگاه فضایی به تولید بافت انسانی در فضا كمك نماید. علاوه برآن دراگون حامل آزمایش های فضایی دیگری نیز است.

منبع: