برای تولید بافت انسانی؛ کپسول دراگون پرینتر سه بعدی به آسمان برد

ربات کشاورز: اسپیس ایکس یک کپسول دراگون را همراه آزمایش های فضایی و یک پرینتر سه بعدی به ایستگاه فضایی فرستاد. این پرینتر برای تولید بافت های انسانی در فضا استفاده می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از اسپیس، اسپیس ایکس بطور موفقیت آمیز هجدهمین عملیات ارسال محموله تجاری به ایستگاه فضای را انجام داد. این ماموریت به سبب آب و هوای بد یک روز به تأخیر افتاد. طی آن یک موشک فالکون ۹ همراه کپسول باری دراگون از مقر کیپ کاناورال به مدار زمین پرتاب شد.
جالب آنکه این کپسول دراگون برای سومین بار به مدار زمین پرتاب شد. بگفته مقامات اسپیس ایکس هر کپسول دراگون طوری طراحی شده که تا ۳ بار به فضا پرتاب شود. این کپسول حامل یک پرینتر سه بعدی است تا در ایستگاه فضایی به تولید بافت انسانی در فضا کمک نماید. علاوه برآن دراگون حامل آزمایش های فضایی دیگری نیز است.

منبع: