در جهاددانشگاهی یزد صورت می گیرد آموزش سامانه تداركات الكترونیكی دولت

به گزارش ربات كشاورز سازمان جهاددانشگاهی یزد مجری آموزش سامانه تداركات الكترونیكی دولت(ستاد) در استان یزد برای دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی شد.
معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد در گفتگو با ایسنا، تصریح كرد: سامانه تداركات الكترونیكی دولت(ستاد) یك بستر معاملاتی است كه تمام فراخوان های مناقصه، خریدهای جزئی، متوسط و مزایده های زیر مجموعه دولت را پوشش می دهد.

احمد افروزیان با تاكید بر این كه برپایه ماده 2 آئین نامه سامانه تداركات الكترونیكی دولت، دستگاه های دولتی مكلف هستند برای انجام معاملات خود تنها از كانال این سامانه اقدام نمایند، اضافه كرد: این سامانه با ثبت تمام فعالیت های اقتصادی، امكان دسترسی راحت و آسان را برای همگان فراهم می سازد.

ایشان در ادامه تصریح كرد: از آن جایی كه تمام دستگاه های اجرایی برای معاملات خود باید از راه این سامانه اقدام نمایند، هر كدام احتیاج به كاربران آموزش دیده و ماهر جهت كار با این سامانه خواهند داشت كه در همین راستا برای نخستین بار در استان، وظیفه عرضه این خدمات آموزشی در دو منطقه یزد و اصفهان به جهاددانشگاهی یزد سپرده شده است.
وی عنوان كرد: بدین منظور نخستین دوره كارگاه منطقه ای آموزش مدرسان سامانه ستاد در مناطق یزد و اصفهان به مدت سه روز از تاریخ ششم تا هشتم مردادماه به میزبانی جهاددانشگاهی یزد برگزار گردید.
افروزیان در انتها هم اظهار نمود: دستگاه های اجرایی دولتی و بخش خصوصی می توانند كاربران سامانه ستاد خویش را جهت گذراندن دوره آموزشی و كسب مهارت لازم به حوزه معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان یزد معرفی كنند.