بازدید رئیس دانشگاه خوارزمی از مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران

به گزارش ربات كشاورز دكتر عزیزالله حبیبی، رئیس دانشگاه خوارزمی و هیات همراه از بانكهای زیستی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران واقع در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی بازدید نمودند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا و به نقل از روابط­ عمومی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، در این بازدید ابتدا دكتر رضا آذربایجانی سرپرست معاونت علمی و فنی مركز ملی ذخایر ژنتیكی و زیستی ایران ضمن معرفی، در مورد اهداف و بانكهای زیستی فعال در مركز امكانات و توانمندی ها و زمینه های همكاریهای مشترك توضیحاتی ارائه كرد.
در ادامه دكتر حبیبی ابراز امیدواری كرد: با عنایت به پتانسیل های موجود، این بازدید مقدمه ای برای تلاش های جدی، هم افزایی و همكاریهای مشترك بین دو مجموعه باشد.
گفتنی است، مهندس ربانی رئیس پارك علم و فناوری البرز و سایر مدیران، رئیس دانشگاه خوارزمی را در این بازدید همراهی كردند.