بازدید رئیس دانشگاه خوارزمی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

به گزارش ربات کشاورز دکتر عزیزالله حبیبی، رئیس دانشگاه خوارزمی و هیات همراه از بانکهای زیستی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران واقع در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی بازدید نمودند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا و به نقل از روابط­ عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، در این بازدید ابتدا دکتر رضا آذربایجانی سرپرست معاونت علمی و فنی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ضمن معرفی، در مورد اهداف و بانکهای زیستی فعال در مرکز امکانات و توانمندی ها و زمینه های همکاریهای مشترک توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه دکتر حبیبی ابراز امیدواری کرد: با عنایت به پتانسیل های موجود، این بازدید مقدمه ای برای تلاش های جدی، هم افزایی و همکاریهای مشترک بین دو مجموعه باشد.
گفتنی است، مهندس ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز و سایر مدیران، رئیس دانشگاه خوارزمی را در این بازدید همراهی کردند.