روشی نانویی برای تبدیل دی اکسیدکربن هوا به سوخت

به گزارش ربات کشاورز ساختارهای پلاسمونیک حاوی نانوذرات طلا ساخته شده که می تواند دی اکسیدکربن موجود در اتمسفر را به سوخت متان تبدیل کند.

به گزارش ربات کشاورز به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، محققان هندی روشی عرضه کردند که با استفاده از آن می توان نانوذرات طلا با قابلیت تبدیل دی اکسیدکربن به متان تولید کرد.
تغییرات آب و هوایی به شدت زمین و ساکنان آنرا تهدید می کند. یکی از علل گرم شدن زمین، افزایش سطح دی اکسیدکربن در اتمسفر است. منبع اصلی تولید دی اکسیدکربن، سوختن سوخت های فسیلی است که طی صد سال قبل به شدت افزایش یافته است. راهکارهای مختلفی برای مقابله با این مشکل عرضه شده است، یکی از این راهکارها، تبدیل دی اکسیدکربن موجود در هوا به مواد مفید می باشد.
از این رو محققان موسسه تحقیقات بنیادی در هند روشی عرضه کردند که در آن از نانوذرات طلا بعنوان کاتالیست استفاده می شود تا فرایند تبدیل دی اکسیدکربن به متان تسریع شود. در این پروژه کلوئیدوزوم پلاسمونیک دندریتی حاوی نانوذرات طلا به کار گرفته شده است. کلوئیدوزوم ها میکروکپسول هایی هستند که از ذرات کلوئیدی و با روش خودآرایی از درون قطرات آمولوسیون شکل گرفته اند. امکان کنترل دقیق روی ابعاد و برخی خواص کلوئدوزوم وجود دارد.
پژوهشگران نشان دادند که کلوئیدوزوم پلاسمونیک دندریتی می تواند تمام طول موج مرئی و مادون قرمز نزدیک خورشید را جذب نماید. این طول موج ها برای تبدیل دی اکسیدکربن به متان در فشار و دمای اتمسفری به کار می رود. همینطور این گروه نشان دادند که کلوئیدوزوم پلاسمونیک دندریتی می تواند آب شور دریا را به آب قابل آشامیدن تبدیل کند. افزایش دما به تغییر شکل پروتئین های موجود در آب کمک کرده و برخی مواد شیمیایی نظیر سینامیل الکل را اکسید و آلدهیدها را هیدروسیلاسیون می کند.
در این پروژه محققان نشان دادند که با تغییر ابعاد نانوذرات و فاصله میان آنها می توان کلوئیدوزوم پلاسمونیک دندریتی را تولید و خواص آنها را کنترل کرد.
پژوهشگران معتقدند که با این روش می توان درخت مصنوعی ساخت تا دی اکسیدکربن را به سوخت تبدیل کند. نتایج این پروژه در چارچوب مقاله ای با عنوان Plasmonic Colloidosomes of Black Gold for Solar Energy Harvesting and Hotspots Directed Catalysis for CO۲ to Fuel Conversion در نشریه Chemical Science به چاپ رسیده است.