پس از ۱۰ سال پژوهش در پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی ابن سینا انجام شد تاسیس بانك جنین گاو از نژادهای ممتاز

ربات كشاورز: برای اولین بار در كشور، بعد از 10 سال پژوهش، پژوهشگاه تكنولوژی های جدید علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا توانست با راه اندازی بانك جنین گاوهای دارای خصوصیات برتر، گامی بزرگ در راه خودكفایی تامین نژادهای برتر گاو بردارد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، با توجه به روند افزایش جمعیت در كشور و نیاز فزاینده به محصولات دامی و لبنیاتی و هزینه های بالای تولید هر واحد شیر و گوشت، سیاست های مختلفی جهت تامین نیازهای كشور در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.
پروژه كلان ملی “تكثیر گاوهای با خصوصیات برتر با تكنیك تولید آزمایشگاهی جنین” همچون این طرح های ملی است كه در سال ۱۳۹۶ بعنوان “طرح برتر جهاد دانشگاهی” برگزیده شده و محصول آن با استقبال گرم خیلی از نهادهای عمومی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و… و شركت های خصوصی روبه رو شده كه جهت خرید محصول مذكور قراردادهای را منعقد كرده اند.
در این پروژه ملی كه اساس آن استفاده از تكنولوژی های جدید تولید مثل با هدف كاهش هزینه ها و افزایش راندمان تولید است. گاوهای ممتاز گله انتخاب شده و با استفاده از فناوری لقاح آزمایشگاهی، سالانه حدود ۶۰ جنین از هر گاو ممتاز تولید و به رحم گاوهای غیرممتاز منتقل می شود. براین اساس پژوهشگاه ابن سینا با اجرای این طرح توانسته با تولد گوساله ممتاز از گاوهای غیر ممتاز، ارزش افزوده جدیدی در صنعت دامپروری ایجاد كند.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه ابن سینا، همین طور این پروژه توانسته در رفع یكی از اشكالات مهم صنعت دامپروری كشور یعنی واردات نژادهای باارزش گاو مانند جرزی، سیمنتال، شاروله و… كه دشوار و نیازمند خروج ارز از كشور بوده است موثر باشد. بدین ترتیب پژوهشگاه ابن سینا با واردات تعداد محدودی گاو با خصوصیات برتر و از نژادهای مختلف و تولید جنین از آنها برای نخستین بار در كشور موفق به تاسیس بانك جنین از نژادهای گوشتی، شیری و دو منظوره گردید كه سبب امیدواری دامداران در سهولت دسترسی به نژادهای مورد نظر خود در داخل كشور شده است.

منبع: