برای اولین بار در مركز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا انجام شد امكان بررسی جامع ژنومیك در جنین پیش از لانه گزینی با NGS

ربات كشاورز: مركز فوق تخصصی درمان نابارروی و سقط مكرر ابن سینا برای اولین بار در كشور امكان بررسی جامع ژنومیك در جنین پیش از لانه گزینی را با استفاده از تكنیك نسل جدید تعیین توالی (NGS) فراهم نمود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر مریم رفعتی، متخصص ژنتیك و عضو تیم تخصصی مركز درمان نابارروی و سقط مكرر ابن سینا در ارتباط با امكان بررسی جامع ژنومیك در جنین پیش از لانه گزینی را با استفاده از تكنیك نسل جدید تعیین توالی (NGS) اظهار نمود: “بررسی های ژنتیكی در جنین، دو كاربرد اساسی دارند، نخست در افرادی كه سابقه ژنتیكی و معلولیت در خانواده داشته و قصد پیش گیری از تكرار معلولیت دارند. این امر با تكنیك PGD یا تشخیص ژنتیكی قبل از تولد امكان پذیر است. خوشبختانه مركز فوق تخصصی ابن سینا در این ارتباط بسیار موفق عمل كرده و فرزندان سالم بسیاری با بهره گیری از این تكنیك متولد شده اند.”
وی اضافه كرد: “كاربرد بعدی ژنتیك كه فعالیت شاخص مجموعه ابن سینا است استفاده از تكنیك های پیشرفته ژنتیكی است كه امكان بررسی تمام ژنومی در تك سلولی بیوپسی شده از جنین را داراست و می تواند به صورت همزمان هم بیماری های تك ژنی و هم ناهنجاری های كروموزومی را در جنین شناسایی كند.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا افزود: “بررسی همزمان بیماری های تك ژنی و ناهنجاری های كروموزومی كه به صورت منحصر به فرد د رمركز ابن سینا انجام می شود در افراد دارای مشكلات ناباروری و سقط مكرر كه از روش های كمك باروری برای فرزند آوری بهره می گیرند یا به سبب سابقه بیماری ژنتیكی و معلولیت متقاضی PGD به همراه PGS جهت افزایش موفقیت درمان كمك باروری هستند، انجام می شود. در این روز با كمك تكنیك NGS تمام ژن ها تعیین توالی می شوند و وضعیت كروموزومی جنین بررسی می شود.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه ابن سینا، رفعتی افزود: ” یكی از عوامل مهم و تعیین كننده شكست لانه گزینی و عدم موفقیت تكنیك های كمك باروری، مشكلات كروموزومی است و استفاده از این روش به افزایش موفقیت تكنیك های كمك باروری می انجامد.”
در افرادی كه سابقه معلولیت در خانواده دارند این دو روش فرصت پیش گیری از معلولیت و افزایش شانس فرزند آوری یا روش های كمك باروری را فراهم خواهند ساخت.

منبع: