از سوی جهاد دانشگاهی تهران صورت گرفت انعقاد قراردادی برای ساخت كوره سخت كن القایی

ربات كشاورز: سازمان جهاد دانشگاهی تهران و مجتمع صنعتی اسفراین قرارداد ساخت كوره سخت كن القایی برای سختی سطوح غلتك ها منعقد نمودند.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، طبق این قرارداد مقرر شد مركز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران دستگاه سخت كن القایی را طراحی و ساخته و بعد از نصب و راه اندازی به مجتمع صنعتی اسفراین تحویل دهد.
مهندس حمید هاشمی، معاون پژوهش و فناوری، دكتر سید محمد طباطبایی، رئیس مركز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی و مهندس سید حسن سجادیان، مدیر مركز آذرخش سازمان جهاد دانشگاهی تهران، طی جلسات مختلفی با دكتر میرزایی مدیرعامل و مهندس جواد حاجیانی، معاون مهندسی مجتمع صنعتی فولاد اسفراین با یكدیگر بحث و بررسی كردند و در نهایت، تحلیل نهایی و نتایج این بررسی های كارشناسانه به انعقاد قرارداد منجر گردید.

منبع: