از سوی جهاد دانشگاهی تهران صورت گرفت انعقاد قراردادی برای ساخت کوره سخت کن القایی

ربات کشاورز: سازمان جهاد دانشگاهی تهران و مجتمع صنعتی اسفراین قرارداد ساخت کوره سخت کن القایی برای سختی سطوح غلتک ها منعقد نمودند.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، طبق این قرارداد مقرر شد مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران دستگاه سخت کن القایی را طراحی و ساخته و بعد از نصب و راه اندازی به مجتمع صنعتی اسفراین تحویل دهد.
مهندس حمید هاشمی، معاون پژوهش و فناوری، دکتر سید محمد طباطبایی، رئیس مرکز تحقیقات و فناوری فرآوری مواد ویژه فلزی و مهندس سید حسن سجادیان، مدیر مرکز آذرخش سازمان جهاد دانشگاهی تهران، طی جلسات مختلفی با دکتر میرزایی مدیرعامل و مهندس جواد حاجیانی، معاون مهندسی مجتمع صنعتی فولاد اسفراین با یکدیگر بحث و بررسی کردند و در نهایت، تحلیل نهایی و نتایج این بررسی های کارشناسانه به انعقاد قرارداد منجر گردید.

منبع: