رئیس جهاد دانشگاهی اردبیل خبر داد زمینه سازی برای اشتغال ۴۶۰۰ زن سرپرست خانوار

به گزارش ربات كشاورز رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل اظهار داشت: برپایه تفاهمنامه امضا شده با دفتر امور بانوان و خانواده، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در استان اردبیل هم اجرایی و عملیاتی می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، مهران اوچی اردبیلی در جلسه شورای برنامه ریزی اردبیل كه با حضور معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده برگزار شد، اظهار نمود: پارسال در ۹ استان كشور به صورت پایلوت این طرح اجرا شد و زمینه اشتغال ۶ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار فراهم آمد.
وی با اشاره به اینكه در سالجاری هم در ۱۱ استان كشور این طرح عملیاتی می شود، تصریح كرد: نتایج اجرای این طرح بسیار مهم و باارزش است به صورتی كه ۳۳ هزار نفر در چارچوب ۱۵۰ خوشه كسب و كار مشغول فعالیت شده و مابه راحتی می توانیم با عنایت به مزیت نسبی طرح های اجرایی برای بیشتر از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه مشاغل خانگی اشتغال ایجاد نماییم.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل اضافه كرد: ما با استفاده از الگوهای نوین در مشاغل خانگی خرد و كوچك به راحتی می توانیم فرصت اشتغال را برای جامعه هدف در نظر بگیریم كه با عنایت به شناسایی ۴ هزار و ۶۰۰ زن خانوار ما در اجرای این طرح می توانیم بسترهای اشتغال كارآمد و مناسب را به وجود آوریم.
اوچی اردبیلی به رایزنی های انجام شده با اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت امور زنان و خانواده در تعیین رشته های اولویت دار اشاره نمود و اظهار داشت: مقرر است در این عرصه از توان شركت ها و فروشگاه های اینترنتی و همینطور كسب و كارهای نوین همراه با توسعه شركت های دانش بنیان حمایت شده و برای زنان سرپرست خانوار فرصت كسب و كار و درآمدزایی به وجود آید.
وی افزود: ما در جهاد دانشگاهی با عنایت به مزیت استان فعالیت های اولیه را با همكاری دستگاه های اجرایی در ثبت نام متقاضیان انجام دادیم و تلاش می نماییم تا در چارچوب طرح های تولیدی و پشتیبان محصولات متنوعی تولید و روانه بازار مصرف شود.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل در انتها از آمادگی كامل جهاد دانشگاهی اردبیل برای تدوین طرح های متنوع تولیدی و اشتغالزا در تحقق شعار سال اطلاع داد و اظهار نمود: جهاد دانشگاهی با تاكید بر توان نیروی انسانی متخصص تلاش دارد تا در سال رونق تولید به تحقق این برنامه ها و هدفگذاری ها كمك نماید.