در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد راه اندازی پویش دانشجویی پاتوق سبز با هدف فرهنگ سازی پاکسازی محیط زیست

ربات کشاورز: با همکاری مشترک کانون محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کانون گردشگری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، پویش دانشجویی ˮپاتوق سبزˮ با هدف انجام مسئولیت اجتماعی و حساس سازی عمومی نسبت به پاک سازی محیط زیست تشکیل شد.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، این گروه دانشجویی فعالیت هایی از قبیل پاکسازی محیط زیست و آموزش در زمینه های مختلف بهداشت محیط را در دستور کار دارد. گروه دانشجویی پاتوق سبز همین طور فعالیت های محیط زیستی خودجوش و پاکسازی مختلفی را در مکان های مختلف برگزار می نماید.
سید علی اصغر میرجعفری مسئول واحد گردشگری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه افتتاحیه پویش بی زباله روز پنجشنبه ۲۴ مرداد در منطقه هفت چشمه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به برگزاری پانزدهمین طرح ملی ایران مرز پرگهرکه یکی از برنامه های آن آشنایی دانشجویان با مواهب طبیعی و طبیعت گردی (اردوهای زیست بوم) می باشد کانون گردشگری سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در دو مرحله مبادرت به برگزاری اردو طبیعت گردی درمنطقه هفت چشمه جاده چالوس نمود که این برنامه بدلیل آلودگی انباشت زباله در منطقه بنا به پیشنهاد دبیرکانون گردشگری منجر به تشکیل پویش جمع آوری زباله شد.
وی افزود: همین طور با عنایت به لزوم آگاهی بخشی عمومی و فرهنگسازی دراین خصوص معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری مشترک نسبت به اجرای این پویش اقدام وکانون گردشگری با هماهنگی کانون محیط زیست این طرح ملی را درتاریخ ۲۴ مرداد ماه با حضور ۶۰ نفر از دانشجویان اجرا کردند.
به گفته میرجعفری، نکته قابل توجه در این برنامه مشارکت حداکثری، مسئولانه و با انگیزه دانشجویان و همراهی و حمایت مردمی حاضر در منطقه بود که استقبال کم نظیری دراین پویش داشتند و شرکت کنندگان توانستند با مشارکت هم بیشتر از ۱۰۰کیسه زباله را به خارج از محیط انتقال دهند.

منبع: