در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی انجام شد راه اندازی پویش دانشجویی پاتوق سبز با هدف فرهنگ سازی پاكسازی محیط زیست

ربات كشاورز: با همكاری مشترك كانون محیط زیست دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و كانون گردشگری جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی، پویش دانشجویی ˮپاتوق سبزˮ با هدف انجام مسئولیت اجتماعی و حساس سازی عمومی نسبت به پاك سازی محیط زیست تشكیل شد.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، این گروه دانشجویی فعالیت هایی از قبیل پاكسازی محیط زیست و آموزش در زمینه های مختلف بهداشت محیط را در دستور كار دارد. گروه دانشجویی پاتوق سبز همین طور فعالیت های محیط زیستی خودجوش و پاكسازی مختلفی را در مكان های مختلف برگزار می نماید.
سید علی اصغر میرجعفری مسئول واحد گردشگری جهاد دانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به اینكه افتتاحیه پویش بی زباله روز پنجشنبه ۲۴ مرداد در منطقه هفت چشمه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به برگزاری پانزدهمین طرح ملی ایران مرز پرگهركه یكی از برنامه های آن آشنایی دانشجویان با مواهب طبیعی و طبیعت گردی (اردوهای زیست بوم) می باشد كانون گردشگری سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی علوم پزشكی شهید بهشتی در دو مرحله مبادرت به برگزاری اردو طبیعت گردی درمنطقه هفت چشمه جاده چالوس نمود كه این برنامه بدلیل آلودگی انباشت زباله در منطقه بنا به پیشنهاد دبیركانون گردشگری منجر به تشكیل پویش جمع آوری زباله شد.
وی افزود: همین طور با عنایت به لزوم آگاهی بخشی عمومی و فرهنگسازی دراین خصوص معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با همكاری مشترك نسبت به اجرای این پویش اقدام وكانون گردشگری با هماهنگی كانون محیط زیست این طرح ملی را درتاریخ 24 مرداد ماه با حضور 60 نفر از دانشجویان اجرا كردند.
به گفته میرجعفری، نكته قابل توجه در این برنامه مشاركت حداكثری، مسئولانه و با انگیزه دانشجویان و همراهی و حمایت مردمی حاضر در منطقه بود كه استقبال كم نظیری دراین پویش داشتند و شركت كنندگان توانستند با مشاركت هم بیشتر از 100كیسه زباله را به خارج از محیط انتقال دهند.

منبع: