رئیس جهاد دانشگاهی در همایش عناب: اقتصاد متكی بر تولید تنها با توسعه علم و فناوری محقق می شود

به گزارش ربات كشاورز رئیس جهاددانشگاهی اظهار داشت: اقتصاد ما باید متكی بر تولید باشد و این امر تنها با توسعه علمی و فناوری محقق می شود.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، دكتر حمیدرضا طیبی، امروز (یكشنبه، ۳ شهریور)، در نخستین همایش ملی عناب با تاكید بر اهمیت توسعه علم و فناوری، اظهار نمود: باید با توسعه علم و فناوری از ظرفیت های كشور بهره ببریم.
وی بیان كرد: در كشورهای توسعه یافته، اقتصاد متكی بر تولید علمی و فن بوده كه این امر باید مورد توجه ما هم قرار گیرد.

رییس جهاددانشگاهی خاطرنشان كرد: مسؤلان هم باید در این عرصه همكاری كنند و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری به تصمیمات مدیران و مسؤلان بستگی دارد.

طیبی افزود: اقتصاد ما باید متكی بر تولید باشد و این امر تنها با توسعه علمی و فناوری محقق می شود.

وی با اشاره به اینكه كیفیت آموزش بسیار مهم می باشد، اظهار نمود: در جهاددانشگاهی با توسعه علمی فناورانه تلاش كردیم توان علمی كشور را نشان و توسعه دهیم.

رییس جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت جهاددانشگاهی در حوزه سلول های بنیادی، خاطرنشان كرد: امروز در جهاددانشگاهی كارهای علمی و فناوری در حوزه های مختلف همچون حوزه مهندسی و كشاورزی صورت می گیرد.

طیبی افزود: برنامه ریزی داریم بر مبنای مزیت های هر منطقه در كشور كارهای شاخصی انجام دهیم كه در خراسان جنوبی عناب را بعنوان مزیت شناسایی كردیم.

وی با اشاره به اینكه كشور علاوه بر ذخایر انسانی منابع طبیعی خوبی دارد، خاطرنشان كرد: امیدواریم مسؤلان استانی با همكاری جهاددانشگاهی بتوانند كمك كنند تا به اقتصاد دانش بنیان دست یابیم.

اجرای موفق طرح اشتغال خانگی در 9 استان
رییس جهاددانشگاهی با تاكید بر بحث آموزش های مهارتی در جهاددانشگاهی، خاطرنشان كرد: ارتباط خوبی بین دانشگاه ها با جهاددانشگاهی وجود دارد.
دكتر حمیدرضا طیبی در بازدید از همایش ملی عناب اظهار نمود: رسیدن به پیشرفت و نهادینه سازی توان كشور یكی از اهداف جهاد دانشگاهی است.
وی با اشاره به اینكه یكی از عوامل پیشرفت توسعه فرهنگی است، اضافه كرد: همه واحدهای جهاد دانشگاهی بر اساس تامین نیازهای ملی و یا مزیت های بومی استان ها در حوزه فعالیت های جهاد دانشگاهی و همینطور در حوزه معاونت پشتیبانی فعالیت های شاخصی را انجام می دهند.

رییس جهاددانشگاهی كشور بیان كرد: در بعد آموزشی اشتغال و كارآفرینی اقدامات خوبی در جهاددانشگاهی صورت گرفته است.

رییس جهاددانشگاهی كشور با اشاره به فعالیت خبرگزاری ایسنا و ایكنا، بیان كرد: در حوزه علم و فناوری و پزشكی تلاش كردیم با تمركز بر سلول های بنیادی فعالیت های خویش را انجام دهیم.

طیبی با تاكید بر بحث آموزش های مهارتی در جهاددانشگاهی، خاطرنشان كرد: ارتباط خوبی بین دانشگاه ها با جهاددانشگاهی وجود دارد.

وی با اشاره به اینكه طرح اشتغال نوین خانگی در ۹ استان به خوبی اجرا شد، اضافه كرد: در این عرصه در هر استان بر روی مزیت های خاص آن استان تولید اشتغال می شود كه در خراسان جنوبی دز حوزه تولید عناب وارد شده ایم.

رییس جهاددانشگاهی كشور یاداور شد: در حوزه اشتغال خانگی، مزیت ها و استعدادهای استان شناسایی شده و برپایه آن كار صورت گرفته است.
ادامه دارد…