رئیس جهاد دانشگاهی در همایش عناب: اقتصاد متکی بر تولید تنها با توسعه علم و فناوری محقق می شود

به گزارش ربات کشاورز رئیس جهاددانشگاهی اظهار داشت: اقتصاد ما باید متکی بر تولید باشد و این امر تنها با توسعه علمی و فناوری محقق می شود.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی، امروز (یکشنبه، ۳ شهریور)، در نخستین همایش ملی عناب با تاکید بر اهمیت توسعه علم و فناوری، اظهار نمود: باید با توسعه علم و فناوری از ظرفیت های کشور بهره ببریم.
وی بیان کرد: در کشورهای توسعه یافته، اقتصاد متکی بر تولید علمی و فن بوده که این امر باید مورد توجه ما هم قرار گیرد.

رییس جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: مسؤلان هم باید در این عرصه همکاری کنند و رسیدن به اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری به تصمیمات مدیران و مسؤلان بستگی دارد.

طیبی افزود: اقتصاد ما باید متکی بر تولید باشد و این امر تنها با توسعه علمی و فناوری محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه کیفیت آموزش بسیار مهم می باشد، اظهار نمود: در جهاددانشگاهی با توسعه علمی فناورانه تلاش کردیم توان علمی کشور را نشان و توسعه دهیم.

رییس جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت جهاددانشگاهی در حوزه سلول های بنیادی، خاطرنشان کرد: امروز در جهاددانشگاهی کارهای علمی و فناوری در حوزه های مختلف همچون حوزه مهندسی و کشاورزی صورت می گیرد.

طیبی افزود: برنامه ریزی داریم بر مبنای مزیت های هر منطقه در کشور کارهای شاخصی انجام دهیم که در خراسان جنوبی عناب را بعنوان مزیت شناسایی کردیم.

وی با اشاره به اینکه کشور علاوه بر ذخایر انسانی منابع طبیعی خوبی دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم مسؤلان استانی با همکاری جهاددانشگاهی بتوانند کمک کنند تا به اقتصاد دانش بنیان دست یابیم.

اجرای موفق طرح اشتغال خانگی در ۹ استان
رییس جهاددانشگاهی با تاکید بر بحث آموزش های مهارتی در جهاددانشگاهی، خاطرنشان کرد: ارتباط خوبی بین دانشگاه ها با جهاددانشگاهی وجود دارد.
دکتر حمیدرضا طیبی در بازدید از همایش ملی عناب اظهار نمود: رسیدن به پیشرفت و نهادینه سازی توان کشور یکی از اهداف جهاد دانشگاهی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل پیشرفت توسعه فرهنگی است، اضافه کرد: همه واحدهای جهاد دانشگاهی بر اساس تامین نیازهای ملی و یا مزیت های بومی استان ها در حوزه فعالیت های جهاد دانشگاهی و همینطور در حوزه معاونت پشتیبانی فعالیت های شاخصی را انجام می دهند.

رییس جهاددانشگاهی کشور بیان کرد: در بعد آموزشی اشتغال و کارآفرینی اقدامات خوبی در جهاددانشگاهی صورت گرفته است.

رییس جهاددانشگاهی کشور با اشاره به فعالیت خبرگزاری ایسنا و ایکنا، بیان کرد: در حوزه علم و فناوری و پزشکی تلاش کردیم با تمرکز بر سلول های بنیادی فعالیت های خویش را انجام دهیم.

طیبی با تاکید بر بحث آموزش های مهارتی در جهاددانشگاهی، خاطرنشان کرد: ارتباط خوبی بین دانشگاه ها با جهاددانشگاهی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه طرح اشتغال نوین خانگی در ۹ استان به خوبی اجرا شد، اضافه کرد: در این عرصه در هر استان بر روی مزیت های خاص آن استان تولید اشتغال می شود که در خراسان جنوبی دز حوزه تولید عناب وارد شده ایم.

رییس جهاددانشگاهی کشور یاداور شد: در حوزه اشتغال خانگی، مزیت ها و استعدادهای استان شناسایی شده و برپایه آن کار صورت گرفته است.
ادامه دارد…