مدیركل شیلات در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی مازندران خبر داد استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی برای پروژه های شیلات مازندران

به گزارش ربات كشاورز مدیركل شیلات مازندران اظهار داشت: از ظرفیت جهاد دانشگاهی در پروژه های شیلات مازندران بهره خواهیم گرفت.
به گزارش ربات كشاورز به نقل از ایسنا، ولی الله محمدزاده در نشستی با رئیس جهاد دانشگاهی مازندران و بازدید از دفتر ایسنا ضمن گرامیداشت هفته دولت با اشاره به اینكه ایسنا تركیبی از قشر پر جنب و جوش و علمی جامعه دانشجویان است كه مزیت عالی در عرصه های علمی و پژوهشی شمرده می شود، اظهار نمود: خبرگزاری دانشجویان تحت پوشش مجموعه ای است كه تفكر جهادی الویت آنها بوده و دغدغه توسعه استان را دارد.
وی با اشاره به اینكه جهاد دانشگاهی یك مجموعه علمی عملیاتی است، اشاره كرد: این نهاد با دارا بودن خبرگزاری ایسنا و به كارگیری دانشجویان كاركردی واقع گرا گرفته و به ثبت پروژه های علمی دستگاه های مختلف در جامعه با انتشار نتایج آثار پرداخته و در امتداد لمس این نتایج در بهبود زندگی مردم تلاش می كند.
مدیركل شیلات مازندران با اشاره به اینكه ظرفیت شیلاتی یكی از مزیت های استان است، اظهار داشت: مازندران در سال ۹۷ بالغ بر ۱۰۴ هزار و ۷۰۰ تن شامل آبزیان پرورشی و دریایی تولید و صید داشته است.
محمدزاده با اشاره اینكه ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم مشغول كار هستند و حدودا ۴۰ هزار نفر از این محل ارتزاق می كنند، اضافه كرد: توسعه شیلات جزء مصادیق اقتصاد مقاومتی است و با عنایت به مزیت خوبی كه استان دارد، منافع ملی كشورها ایجاب می كند كه توسعه آبرزی پروری در دریا صورت گیرد.
وی با اشاره به اینكه آبزی پروری در دریا از سال ۸۵ كلید زده شد، اشاره كرد: جهت گیری شیلات باید به سمت دریا سوق دهیم و هر گونه فعالیت شیلاتی ابتدا باید با مبانی و برنامه اقتصادی طرح آن مكتوب شود.
مدیركل شیلات مازندران با اشاره به اینكه امسال تعداد قفس فعال در استان از ۵۰ عدد عبور می كند، بیان كرد: ماهیان پرورش یافته در قفس صادرات محور هستند و ما به دنبال بومی سازی قفس ها و برندسازی ماهیان پرورشی هستیم.
محمدزاده اظهار نمود: چشم انداز شیلات مازندران را روشن است و با هماهنگی محیط زیست استان، بحث ماهیان خاویاری در سواحل و پرورش ماهی در قفس مورد توجه است.
وی اظهار داشت: اداره كل شیلات مازندران آمادگی دارد از ظرفیت جهاد دانشگاهی این استان در پروژه های شیلاتی استفاده نماید.
مدیركل شیلات مازندران اضافه كرد: مزارع كنار ساحل تاثیر خوبی در كیفیت گوشت ماهیان دارد و از ۱۲۵ مزرعه در سطح كشور ۲۵ مزرعه در مازندران فعال است و این استان ۵۴ درصد تولید شیلات كشور را به خود مختص كرده است.
آمادگی كامل جهاد دانشگاهی مازندران در توسعه شیلات مركز استان
واحد عبدالهیان رئیس جهاد دانشگاهی مازندران نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: بحث پرورش ماهی در قفس بیشتر در غرب مازندران متمركز شده است و باوجود استعداد و ظرفیت منطقه مركزی استان این نواحی هنوز شكوفا نشده است.
وی با اشاره به اینكه جهاد دانشگاهی با وجود موانع و مشكلات این آمادگی را دارد تا با همكاری شیلات برای توسعه آبزی پروری در این مناطق ورود جدی داشته باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی مازندران اضافه كرد: جهاد دانشگاهی با عنایت به مجوزهایی كه ستاندن كرده است آمادگی كامل دارد چنانچه نظر شیلات استان برای ورود جهاد به منطقه ساحلی مساعد باشد، بدون وقفه وارد فعالیت اجرایی شود.
عبدالهیان اشاره كرد: بعضی از شهرهای مركزی كشور با استفاده از منابع استراتژیك آبی كه می بایست صرفا برای شرب باشد به شیلات روی آورده اند اما مازندران كه از نعمت بزرگ دریا بهره مند است هنوز به قدر ظرفیت این فعالیت اقتصادی بطور جدی وارد نشده است.
وی تصریح كرد: مقدمات اجرای طرح پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهی خاویاری و پرورش صنعتی جلبك از جانب جهاد دانشگاهی و با ورود سرمایه گذاران مهیا شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی مازندران توجه به شیلات را در امتداد كارآفرینی اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش توان اقتصادی خانوارها دانست و اضافه كرد: چنانچه مزیت گردشگری و پرورش ماهی در قفس در كنار استفاده معمول آبندان های استان دیده شود از آب باران به نحو درست استفاده خواهد شد و این نعمت الهی در نیمی از فصول سال به هدر نخواهد رفت.
عبدالهیان اضافه كرد: خوشبختانه ساختار جهاد دانشگاهی منعطف است و محدودیت در ورود به عرصه های توسعه ای استان وجود ندارد و هرگاه برنامه ای برای جهاد تعریف شود كه مزیت اقتصادی داشته باشد می تواند با بكارگیری نیروی انسانی و سایر قابلیت ها، فعالیت ها را توسعه دهد.

منبع: