مدیرکل شیلات در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی مازندران خبر داد استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی برای پروژه های شیلات مازندران

به گزارش ربات کشاورز مدیرکل شیلات مازندران اظهار داشت: از ظرفیت جهاد دانشگاهی در پروژه های شیلات مازندران بهره خواهیم گرفت.
به گزارش ربات کشاورز به نقل از ایسنا، ولی الله محمدزاده در نشستی با رئیس جهاد دانشگاهی مازندران و بازدید از دفتر ایسنا ضمن گرامیداشت هفته دولت با اشاره به اینکه ایسنا ترکیبی از قشر پر جنب و جوش و علمی جامعه دانشجویان است که مزیت عالی در عرصه های علمی و پژوهشی شمرده می شود، اظهار نمود: خبرگزاری دانشجویان تحت پوشش مجموعه ای است که تفکر جهادی الویت آنها بوده و دغدغه توسعه استان را دارد.
وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی یک مجموعه علمی عملیاتی است، اشاره کرد: این نهاد با دارا بودن خبرگزاری ایسنا و به کارگیری دانشجویان کارکردی واقع گرا گرفته و به ثبت پروژه های علمی دستگاه های مختلف در جامعه با انتشار نتایج آثار پرداخته و در امتداد لمس این نتایج در بهبود زندگی مردم تلاش می کند.
مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه ظرفیت شیلاتی یکی از مزیت های استان است، اظهار داشت: مازندران در سال ۹۷ بالغ بر ۱۰۴ هزار و ۷۰۰ تن شامل آبزیان پرورشی و دریایی تولید و صید داشته است.
محمدزاده با اشاره اینکه ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم مشغول کار هستند و حدودا ۴۰ هزار نفر از این محل ارتزاق می کنند، اضافه کرد: توسعه شیلات جزء مصادیق اقتصاد مقاومتی است و با عنایت به مزیت خوبی که استان دارد، منافع ملی کشورها ایجاب می کند که توسعه آبرزی پروری در دریا صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه آبزی پروری در دریا از سال ۸۵ کلید زده شد، اشاره کرد: جهت گیری شیلات باید به سمت دریا سوق دهیم و هر گونه فعالیت شیلاتی ابتدا باید با مبانی و برنامه اقتصادی طرح آن مکتوب شود.
مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه امسال تعداد قفس فعال در استان از ۵۰ عدد عبور می کند، بیان کرد: ماهیان پرورش یافته در قفس صادرات محور هستند و ما به دنبال بومی سازی قفس ها و برندسازی ماهیان پرورشی هستیم.
محمدزاده اظهار نمود: چشم انداز شیلات مازندران را روشن است و با هماهنگی محیط زیست استان، بحث ماهیان خاویاری در سواحل و پرورش ماهی در قفس مورد توجه است.
وی اظهار داشت: اداره کل شیلات مازندران آمادگی دارد از ظرفیت جهاد دانشگاهی این استان در پروژه های شیلاتی استفاده نماید.
مدیرکل شیلات مازندران اضافه کرد: مزارع کنار ساحل تاثیر خوبی در کیفیت گوشت ماهیان دارد و از ۱۲۵ مزرعه در سطح کشور ۲۵ مزرعه در مازندران فعال است و این استان ۵۴ درصد تولید شیلات کشور را به خود مختص کرده است.
آمادگی کامل جهاد دانشگاهی مازندران در توسعه شیلات مرکز استان
واحد عبدالهیان رئیس جهاد دانشگاهی مازندران نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: بحث پرورش ماهی در قفس بیشتر در غرب مازندران متمرکز شده است و باوجود استعداد و ظرفیت منطقه مرکزی استان این نواحی هنوز شکوفا نشده است.
وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی با وجود موانع و مشکلات این آمادگی را دارد تا با همکاری شیلات برای توسعه آبزی پروری در این مناطق ورود جدی داشته باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی مازندران اضافه کرد: جهاد دانشگاهی با عنایت به مجوزهایی که ستاندن کرده است آمادگی کامل دارد چنانچه نظر شیلات استان برای ورود جهاد به منطقه ساحلی مساعد باشد، بدون وقفه وارد فعالیت اجرایی شود.
عبدالهیان اشاره کرد: بعضی از شهرهای مرکزی کشور با استفاده از منابع استراتژیک آبی که می بایست صرفا برای شرب باشد به شیلات روی آورده اند اما مازندران که از نعمت بزرگ دریا بهره مند است هنوز به قدر ظرفیت این فعالیت اقتصادی بطور جدی وارد نشده است.
وی تصریح کرد: مقدمات اجرای طرح پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهی خاویاری و پرورش صنعتی جلبک از جانب جهاد دانشگاهی و با ورود سرمایه گذاران مهیا شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی مازندران توجه به شیلات را در امتداد کارآفرینی اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش توان اقتصادی خانوارها دانست و اضافه کرد: چنانچه مزیت گردشگری و پرورش ماهی در قفس در کنار استفاده معمول آبندان های استان دیده شود از آب باران به نحو درست استفاده خواهد شد و این نعمت الهی در نیمی از فصول سال به هدر نخواهد رفت.
عبدالهیان اضافه کرد: خوشبختانه ساختار جهاد دانشگاهی منعطف است و محدودیت در ورود به عرصه های توسعه ای استان وجود ندارد و هرگاه برنامه ای برای جهاد تعریف شود که مزیت اقتصادی داشته باشد می تواند با بکارگیری نیروی انسانی و سایر قابلیت ها، فعالیت ها را توسعه دهد.

منبع: